Du må være skikkelig tøff for å kunne leve i Bergen

«Ondskapsfulle og forkastelige mennesker har utbredt den myte at det ofte regner i Bergen. Dette er en bakvaskelse av den laveste pøbel».

Omsorg uten stoppeklokke

– Noe av det viktigste er å søke hjelp tidlig, slik at man kan få kunnskapsbasert hjelp, og de pårørende kan få forbli pårørende, i stedet for at de trer inn i rollen som hjelpere.