UNIVERSITETET I OXFORD: Å lære av de beste (studentene som sitter ved mesterens fot), å lære for kunnskapens egen skyld – dette er essensielt for menneskets foredling. (Foto (utsnitt): Chensiyuan)

Å lære fra de beste

PÅ TAMPEN: Alle studenter kan ikke studere Kant og Hegel. Noen passer best til å bygge sykehjem og broer; jeg skjønner det.

Thorstein Selvik (illustrasjon: Sigve Solberg)

Tekst: Thorstein Selvik

Det foregår en debatt om utdanning og samfunnets behov. Det er selvfølgelig rett at Norge trenger relevant kompetanse som kan utvikle landet i ønsket og verdiskapende retning. Sikre det grønne skiftet til samfunnets beste.

Vi trenger ingeniører og helsepersonell mer enn det meste annet (blant mine barn har jeg en lege og to ingeniørstudenter).

Vi trenger å få til det grønne skiftet, utvikle landet med tanke på næringsliv etter oljen, skape produktivitet og trygg omsorg for vår befolkning, unge som (stadig flere) eldre. Dette er klare og viktige poeng.

Men det fins en annen dimensjon også. Utdanning – dannelse – har en svært avgjørende og høy egenverdi. Dannelse, definert som kompetanse, kunnskap og verdisyn, definerer oss som mennesker.

Å lære fra de beste (studentene som sitter ved mesterens fot), å lære for kunnskapens egen skyld – dette er essensielt for menneskets foredling.

Oxford, Cambridge, Bologna, Sorbonne, Harvard og mange flere, er hundrevis av år gamle, Institusjonene har overlevd alle kortsiktige trender, og ikke latt seg påvirke av allehånde yrkeskrav og moter.

Dannelse, definert som kompetanse, kunnskap og verdisyn, definerer oss som mennesker.

Disse institusjonene har dyrket det berømte elfenbeinstårnet, har vært uvillig til å redusere grunnforskningen og har derfor gjennom århundrene bygget sterke merkevareverdier, fått enorm respekt og vært dannelsesfremmende for de smarteste unge menneskene i verden.

Respekt for demokrati og menneskeretter følger med en slik klassisk utdanning, og disse klassiske institusjonene er et viktig grunnlag i vår sivilisajon.

Selvsagt trenger verden økt yrkesfaglig kompetanse, flere hender i arbeid og behovet for praktisk arbeid er økende i lys av demografi og opprustningen av helsesektoren og på en rekke andre områder.

Alle studenter kan ikke studere Kant og Hegel. Noen passer best til å bygge sykehjem og broer; jeg skjønner det. Men jeg støtter sterkt den klassiske teoretiske utdanningen. Den gjør oss til dannede aktører i en demokratisk sivilisasjon under press.

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this