Bergen høvles ned av turismen

LEDEREN: «Byrådet må kunne peke ut langt mer perifere sentrumsstopp for turbusser. Så får apostlenes hester, ordinære busser i rute, taxier og miljøriktige minibusser gjøre resten» skriver Trond Tystad.