Motgift mot dødsangsten

Det som blir igjen er historien om verket, slik det lever videre i publikums minner, omtrent som en gammel utløe som du husker at du lekte i som barn, men nå ligger som en overgrodd samling med råtnende planker og knuste steinheller.

Nidvisen om Bergen

Bergen ser ut som legoutgaven av Los Angeles; spredt bosetting med hvileløs jakt på en svinnende sjel i regnvått neonlys fra grelle shoppingsentre og egodampende treningssentre.