Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
PÅ JOBB FØRSTE NYTTÅRSDAG: Siden 2004 har Nils Bull brukt 1. nyttårsdag til å ringe rundt til alle øyeavdelingene ved norske sykehus for å telle opp antall skader etter uvettig bruk av fyrverkeri. – Det burde vært totalforbud for private som ikke har pyroteknisk opplæring, sier han. (Tegningen på veggen bak Nils Bull er laget av Peder Emil Bønes). (Foto: Magne Fonn Hafskor)

– Fyrverkeri burde vært forbudt

FRA ARKIVET: – Øyeskader på grunn av fyrverkeri er så å si ikke-eksisterende i de landene som har innført totalforbud, sier Nils Bull, som ønsker seg et tilsvarende forbud i Norge.

Først publisert 27. desember 2019

Hvert år siden 2004 har seksjonsoverlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland Sykehus vært på jobb på første nyttårsdag for å lage en landsdekkende oversikt over hvor mange som er behandlet for øyeskader etter nyttårsfeiringen.

–Det er bare et forbud som vil gjøre at vi blir kvitt disse skadene.

Etter fjorårets nyttårsfeiring kunne han melde om 16 skader, hvorav fem alvorlige. Dette var en oppgang sammenlignet med de to foregående årene, men ellers har skadeomfanget gått noe ned siden han startet registreringen.

RISIKERER VARIGE SYNSSKADER

– Det var nede i ti skader da pinnerakett-forbudet kom i 2008, men siden har antallet steget igjen, og har lagt seg på et nivå fra 14 til 16 skader, sier Bull.

– Men pinnerakettforbudet gjelder fortsatt?

– Ja, det som brukes mest nå er slike batterier som står på bakken, med mange skudd i hver. Pinneraketter forekommer selvsagt også, men da er de ulovlig importert.

SKADESTATISTIKK 2005-2018: Skadeomfanget ved bruk av fyrverkeri på nyttårsaften har ikke vist tilstrekkelig nedgang siden Nils Bull begynte å registrere dette.

– Er det mange som mister synet?

– Det er rundt fem skader hvert år som er så alvorlige at de får alvorlig og varig synsreduksjon. Noen av de får øyet fjernet i første operasjonen om natten eller dagen etter, og veldig mange av de får da varig besvær – slik at øyet gjerne gir mye plager og lite syn.

Mange av skadene kunne vært unngått dersom man hadde brukt verneutstyr. Nils Bull foreslår derfor at norske kvinner kjøper beskyttelsesbriller i gave til «gubben», siden det som oftest er mannen i huset som styrer med nyttårsrakettene.

VERNEBRILLER TIL FAR

Mer informasjon: sikkerhverdag.no

– De billige vernebrillene ser så lite fancy ut at det er vanskelig å få den risikoutsatte mann til å bruke de, så mitt forslag er at kvinnene tar ansvar og kjøper noen litt fine beskyttelsesbriller, råder han, og oppfordrer samtidig kvinnene til å stille krav til mannen om å bruke vernebriller dersom han skal få lov til å håndtere det eksplosive materialet.

– Så det blir ikke noe fyrverkeri på nyttårsaften i år om mennene ikke går med vernebriller?

– Det synes jeg virker rimelig, for det går jo veldig ut over familien – kvinnene også – dersom mannen blir alvorlig skadet av fyrverkeriet, sier han.

– Skadestatistikken hadde sett helt annerledes ut dersom alle brukte verneutstyr. Vi har så langt ikke sett noen alvorlige øyeskader hos de som har brukt beskyttelsesbriller. Håpet er at barn som vokser opp nå læres opp til å bruke beskyttelsesbriller, slik at de forhåpentligvis også vil bruke det når de blir unge ville menn.

– Det er litt som det med å bruke sikkerhetssele i bilen. Jeg husker at min bestefar fikk legeattest på at han ikke kunne bruke sikkerhetssele. Ingen ber om det i dag lenger; nå er det blitt en selvfølge å bruke sele?

– Det er akkurat det, så jeg håper det blir like selvfølgelig å bruke beskyttelsesbriller som det er å bruke sikkerhetssele og sykkelhjelm.

– Det er vel også noe med at de som håndterer fyrverkeriet gjerne har tatt seg noen glass først?

– Ja, og det er virkelig idiotisk. Det er komplisert nok å håndtere fyrverkeriet på en skikkelig måte i edru tilstand, så når man da kobler ut vett og forstand med alkohol, så blir det bare tull.

– Så på samme måte som man tar bilnøklene fra fulle personer så må man ta fyrtøyet fra dem på nyttårsaften?

– Hehe, det er et godt poeng. Det burde absolutt ikke vært lov å kombinere fyrverkeri og alkohol. Det bare føyer seg til meningsløsheten i dette, sier han.

– Fyrverkeri er forbudt 364 dager i året fordi det er farlig, men av en eller annen grunn så opphever vi altså det forbudet en gang i året – og til alt overmål så er veldig mange av de som håndterer det beruset.

– Så det er mange ting som blir feil på en gang. I tillegg så er det ofte mange folk samlet der fyrverkeriet sendes opp – noe som gjør det enda verre.

KULE VERNEBRILLER TIL FAR: – De billige vernebrillene ser så lite fancy ut at det er vanskelig å få den risikoutsatte mann til å bruke de, sier Nils Bull, som oppfordrer kvinner til å kjøpe noen litt fine beskyttelsesbriller i gave til fyrverkeriglade menn. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

– Det går vel mest ut over den som står nærmest?

– En tredjedel av ulykkene rammer faktisk de som står og ser på. De rundt 10 prosent av kvinnene som skades hvert år nesten utelukkende tilskuere.

– Ja, kvinner vil stort sett ikke ha noe med selve oppskytingen å gjøre?

– Nei, de fyrer ikke av dette. Kvinnene har mer respekt for eksplosivene, og er mer redd både for seg selv og for barna – og sikkert for mannen sin også. I fjor oppfordret jeg til å la kvinnene overta fyrverkeriet – fordi de er mer fornuftige og håndterer ting mer forsiktig slik det skal gjøres – men det var nok dessverre ikke så mange kvinner som overtok.

PYROTEKNISK SERTIFIKAT

– Kanskje fyrverkeriet kun skulle vært sendt opp i offentlig regi?

– Det har jeg sagt i mange år. Min mening er at det burde vært totalforbud for private som ikke har pyroteknisk opplæring.

– Det burde vært totalforbud for private som ikke har pyroteknisk opplæring.

– Du tenker at man burde hatt et sertifikat for å kunne håndtere fyrverkeri?

– Det ville vært et godt alternativ. Da vil det også være selvsagt at de som er sertifisert holder seg edru, siden det vil være en del av opplæringen.

– Det er vel litt som å ta jaktprøven. Du må være edru når du jakter også?

– Ja, ikke sant. Det burde være selvfølgelig.

– Hvor langt frem tror du det er til vi får en slik ordning?

– Altså, jeg har holdt på med dette i 14-15 år nå, og jeg kommer ikke til å gi meg før jeg ser det.

– Har du fått noen signaler fra departementet?

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde en konferanse i mai hvor det ble diskutert om fyrverkeri bør forbys for private.

ØNSKER TOTALFORBUD

Denne konferansen ble arrangert i anledning at det var ti år siden forbudet mot pinneraketter ble vedtatt. Mengden materielle skader har siden blitt nesten halvert og antallet skadde personer blitt redusert med to tredeler – med unntak for øyeskader.

Politi, helsearbeidere, pyrobransjen og en rekke interesseorganisasjoner deltok på konferansen, og alle ble bedt om å svare på om totalforbud er riktig vei å gå. Etter konferansen konkluderte DSB med at et forbud bør utredes, og anbefalte Justisdepartementet å utrede dette – selv om dette har blitt avvist av flere justisministre (det har vært noen av de) i løpet av de seneste årene.

ØDELA BRILLEN, REDDET SYNET: Denne vernebrillen fikk Nils Bull fra en pasient som ble truffet av fyrverkeri – men reddet synet. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

– Jeg tror at det kommer til å bli forbudt, sier Bull.

– Øyeskader på grunn av fyrverkeri er så å si ikke-eksisterende i de landene som har innført totalforbud. Dette betyr ikke at de ikke har fyrverkeri – det betyr bare at det håndteres på en forsvarlig måte.

Han legger til at byrådet kunne lagt ned forbud mot privat fyrverkeri i hele Bergen kommune, slik flere norske kommuner allerede har gjort.

– Herved en utfordring til politikerne her i Bergen at de kan ta dette ansvaret. Hadde de gjort det, kunne vi blitt en foregangskommune. Det ville også blitt mindre forsøpling, og det ville vært veldig mye bedre for dyrene.

– FORBUD ER DET ENESTE SOM VIRKER

Om det ikke blir totalforbud, så mener han at fyrverkeriet uansett kunne vært begrenset til kun å sendes opp mellom kl. 23.50 og 00.10.

– Vi har prøvd med gode forsetter og velmente råd i veldig mange år, men de som er mest risikoutsatt hører ikke etter.

– Da kunne hundene blitt lukket inne på mer eller mindre lydtette rom den stunden det står på, og hatt det trygt og godt resten av kvelden. Hunder og hester blir skrekkelig skremt av dette – og når det går så mange timer, så er det veldig ille.

Men det viktigste ville uansett vært å få begrenset skadeomfanget.

– Alle som har rede på dette er enige om at det bare er et forbud som vil gjøre at vi blir kvitt disse skadene, sier han.

– Vi har prøvd med gode forsetter og velmente råd i veldig mange år, men de som er mest risikoutsatt hører ikke etter. De bruker ikke verneutstyr og de bruker ikke vettet sitt – det kobler de ofte ut med alkohol. Så derfor vil vi fortsette å ha disse skadene helt til det blir forbudt.

ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this