Fritid og lek

BERGEN SLIK DET VAR – DEL 6: Selv med seks dagers skoleuke hadde vi rikelig tid til overs. Sannsynligvis varte året fra jeg fylte fem til jeg fylte seks år like lenge som tiåret fra 50 til 60 år.

Da bensinen kostet 80 øre literen

BERGEN SLIK DET VAR – DEL 3: Kanskje det er slik at familiene betydde mer for hverandre tidligere, at venner og den helt nære familien har overtatt behovet for sosial kontakt. Og kanskje det at både mor og far er i arbeid, gjør at kollegaer overtar noe av det sosiale nettverket vi trenger.