Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
NORDENS GAMLE HOVEDSTAD: «Gode krefter i Bergen burde samle seg om en Norden-konferanse i Nordens gamle hovedstad. Både sikkerhetspolitikk og andre former for samarbeid kan stå på agendaen», mener Trygve Svensson. (Illustrasjon: Hieronymus Scholeus’ kobberstikk av Bergen i 1581)

Bergens plass i det nye Norden

DEBATT OG INNSPILL: Bergen bør ta ansvar som møteplass for det nye nordiske samarbeidet.

Trygve Svensson er leder for Tankesmien Agenda. Han har jobbet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, dessuten som rådgiver for konsernsjefen i Equinor. Trygve har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Tekst: Trygve Svensson

Det er rart å bruke et Lenin-sitat for å si noe om den historiske NATO-utvidelsen, men det er like fullt passende: «Det er tiår der intet hender, og det er uker der tiår hender».

I det Bergensmagasinet når sine lesere er det klart at både Sverige og Finland søker om å bli med i NATO, og slik sett endres det geopolitiske landskapet i vår del av verden varig. Alt har skjedd i løpet av noen uker våren 2022.

NATO-spørsmålet har gått fra å være en viktig skillelinje og markeringssak i norsk politikk. Partiet SV ble i sin tid stiftet med motstand mot NATO som en av hovedsakene, og helt siden etterkrigstiden har det vært en vanskelig oppgave for norske politikere å finne en balanse mellom å være nabo til Russland og samtidig en del av det transatlantiske forsvarssamarbeidet.

Instinktet hos mange i Norge er at vi skal drive brobyggingspolitikk mellom øst og vest, og der har vi en rik historie med alt fra folk-til-folk-samarbeid i Nord-Norge til delelinjeavtalen – som Jonas Gahr Støre forhandlet frem i 2010 med Russland – løste det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland gjennom flere tiår, og avklarte grenseforholdet mellom landene i Barentshavet og Polhavet.

Jeg tror vi kan være glad for at den avtalen er ferdigforhandlet nå. Vi kan også være glad for at Norge er tett sammenvevd med andre vestlige land gjennom alt fra EØS-avtalen, Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OECD), og ja, forsvarsalliansen NATO.

ET NYTT NORDEN

Men hvordan blir Norden når Sverige og Finland blir medlemmer av NATO? Det er for tidlig å si, men det som virker åpenbart er at det allerede tette samarbeidet mellom nordiske land får muligheter for større fordypning.

Gode krefter i byen burde samle seg om en Norden-konferanse i Nordens gamle hovedstad.

Det norske forsvaret trener allerede tett med det svenske og finske. Nå kan landene se sitt felles sikkerhetsbehov under ett. Det blir også muligheter for å utveksle erfaring om den viktige balansen mellom dialog og markering ovenfor et Russland som har utviklet seg i grusomt feil retning.

Blir Norden et farligere sted som felles NATO-område? Ikke ifølge den nye sikkerhetsrapporten fra den svenske regjeringen, som konkluderer med at svensk medlemskap minsker faren for konflikt. De svenske ekspertene gjør også et poeng av at svensk og finsk tilslutning vil bety at hele Norden er omfattet av kollektive sikkerhetsgarantier.

NORDEN-KONFERANSE I BERGEN?

Men dette er ikke ferdig snakket, og her ligger en mulighet for Bergen. Byen vår har vært en kosmopolitisk handelsby siden 1200-tallet, og har i omtrent halve sin historie vært Nordens største by (frem til eneveldet i løpet av 1600-tallet gjennom tragisk effektiv sentraliseringspolitikk gjorde København til sentrum for Danmark-Norge).

Både Bergen og Norden må handle om fremtiden. Hvor skal vi?

Men det er ikke for sent å delta i formingen av Nordens historie. Med sterke forskningsmiljøer på både Universitetet i Bergen, NHH og Høgskolen på Vestlandet, samt et internasjonalt orientert næringsliv, burde gode krefter i byen samle seg om en Norden-konferanse i Nordens gamle hovedstad. Både sikkerhetspolitikk og andre former for samarbeid kan stå på agendaen.

Det er en fordel at det ikke arrangeres i hovedstaden til et av landene, men med utsyn mot havet og mulighet for å trekke historiske linjer. For både Bergen og Norden må handle om fremtiden. Hvor skal vi?

Dette må man samles om. Bergen bør her kjenne sin besøkelsestid.

ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this