VALG FRP
STÅR OPP FOR DE SVAKESTE: Silje Hjemdal har markert seg som en tydelig og uredd politiker, ofte til fordel for grupper som ikke har så mange sterke talspersoner. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

– Feministene har glemt innvandrerkvinnene

Del artikkelen i Sosial medier

VALG 2017: Frp-politiker Silje Hjemdals hjerte banker sterkest for samfunnets svakeste, enten det er eldre, ofre for seksuelle overgrep eller kvinner som blir pålagt å pakke seg inn i heldekkende klesplagg.

Uttaler du Frp litt fort, kan det som kommer over leppene både minne om en litt ufin kroppslyd og en ballong som tømmes for luft. Dette er poenger som er blitt utnyttet av karikaturtegnere, uten at det sier så mye om hvem eller hva dette partiet er eller står for.

– Paroler om gratis tamponger og seks timers arbeidsdag er vel og bra, men vi må ikke glemme innvandrerkvinnene. Mange av dem lever under sterk sosial kontroll, med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og en forventning om å dekke seg til. Dette burde vært uakseptabelt for kvinneorganisasjonene.

Fremskrittspartiets andrekandidat i Hordaland, Silje Hjemdal, passer uansett dårlig i et slikt bilde.

– Folk sier ofte til meg at jeg er for hyggelig til å være i Frp, åpner hun.
– Da svarer jeg at det bare er hyggelige folk hos oss.

Så er hun også en svært gladlynt person. Silje ler mye, og har markert seg som en både tydelig og uredd politiker, ofte til fordel for grupper som ikke har så mange sterke talspersoner. Hun er partiets gruppeleder på fylkestinget, og i bystyret sitter hun som Frps fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen.

KVALITET VIKTIGST

Det siste passer henne godt, siden mye av det som diskuteres der er blant hennes fanesaker.
– Jeg er tilhenger av et godt offentlig helsetilbud, men vil samtidig at private og ideelle aktører i større grad skal kunne tilby sine tjenester, åpner hun.
– Før Ap avviklet de private sykehjemmene i Bergen, var de blant de beste både på pris og på hvilket tilbud de leverte til innbyggerne.

Hjemdal mener at det er kvaliteten på tjenestene som må være avgjørende, og at det da er sunt å ha en konkurranse som stimulerer til å gi det lille ekstra. Om du ikke leverer, kan forbrukeren velge et annet sykehjem.

– Vi må ikke glemme at dette er hjemmet til de som bor der. Dette er mennesker som trenger god omsorg og pleie. Da er det ikke så viktig om det er offentlige eller private tilbydere. God pleie handler om å bli sett og ivaretatt.
En annen gruppe hun ønsker å være et talerør for, er barn som har vært utsatt for overgrep og familievold.

– Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst. Dark room-saken viser noe av omfanget. Jeg blir dårlig av å tenke på det, samtidig som det er gledelig at politiet gjør en slik innsats for å ta overgriperne. Barn er avhengig av voksne som tør å ta ansvar og melde fra. Men vi trenger også et godt tilbud og oppfølging i etterkant.

– Hva kan dere politikere gjøre for å hjelpe?

– Først og fremst snakke om det; ha en åpenhet og bevissthet rundt det. Statens barnehus er viktig; vi har et slikt tilbud i Bergen, med spesialkompetanse på oppfølging av barn. Ellers kan vi gå inn for strengere straffer. Jeg er åpen for både kjemisk kastrering og forvaring av folk som begår overgrep mot barn.

LIKESTILLING OGSÅ
FOR INNVANDRERKVINNER

– Frp har markert seg sterkt i flyktningpolitikken, ikke minst gjennom innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Hva er ditt ståsted der?

– Norge trenger å ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Det blir viktig også i årene fremover. Vi trenger tydelige stemmer som sender klare signaler ut til resten av verden, sier hun.

– Jeg har først og fremst tro på hjelp i nærområdene. Så er det viktig at de vi tar imot blir bosatt og integrert på en god måte. Dette er et område der Bergen har fått flere utmerkelser. Vi har bosatt mange privat, og prøvd å unngå å lage ghettoer. Du har mange typer innvandring, men etter min mening er den største utfordringen å ta likestilling blant innvandrerkvinner på alvor.

Det siste er et område der Hjemdal mener at mange feminister har forsømt seg.
– Paroler om gratis tamponger og seks timers arbeidsdag er vel og bra, men vi må ikke glemme innvandrerkvinnene. Mange av dem lever under sterk sosial kontroll, med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og en forventning om å dekke seg til. Dette burde vært uakseptabelt for kvinneorganisasjonene.

INGEN SKATTEPENGER
TIL TROSSAMFUNN

I tråd med dette mener hun også at all støtte til tros- og livssynssamfunn bør fjernes.
– Jeg liker ikke at mine skattepenger går til Islamsk råd, som ansetter en kommunikasjonsrådgiver som bærer det ansiktsdekkende sløret niqab. Støtte til slike organisasjoner bør være frivillig.

– Er ikke dette prisen å betale for religionsfrihet?

– Det vi i Frp har sagt er at vi skal ivareta bygg av kulturhistorisk verdi. Dersom jeg har lyst til å gi penger til en moské eller en kirke, så skal det være noe som jeg velger selv.

– Så dere vil også fjerne støtten til Den norske kirke?

– Ja, de skal heller ikke få. Frp mener at religion er en privatsak, selv om vi selvfølgelig skal verne om vår kristne kulturhistorie.

– Er det ikke også en privatsak hvilke klesplagg man velger å ha på seg?

– Vi er et liberalt parti som har stor tro på frihet for enkeltmennesket. På en slik bakgrunn blir det feil å støtte at kvinner kan pålegges til å leve i skjul bak heldekkende plagg. Det strider mot alle verdiene vi står for i Norge.

– Sylvi Listhaug ønsker å forby hijab i barneskolen. Er du enig i det?

– Ja. Hijab tar barndommen fra jenter, og er indoktrinering av barn om at kjønnene har ulik verdi. Du ser aldri gutter som dekker seg til. Vi må stå fjellstøtt på at jenter, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, er like mye verdt som sin bror eller fetter.

VALGSERIE I BERGENSMAGASINET

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this