VALG AP1
HØYTEKNOLOGI FRA HERSØY: – Vi bruker mye energi på å beholde de som utvikler teknologien. Det er et stort dilemma når vi mangler arbeid, sier Nils Arne Sølvik, administrerende direktør i OneSubsea. Her viser han Hadia Tjadik og Jette Christensen rundt i anleggene, der de setter sammen og tester høyteknologisk utstyr som må kunne brukes under ekstreme forhold. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Arbeiderpartiet på hjemmebane

Del artikkelen i Sosial medier

VALG 2017: Bergensmagasinet ble med da Ap-politikerne Hadia Tjadik og Jette Christensen reiste på frierferd til Askøy og Sotra.

Fjell kommune og Askøy kommune har begge Ap-ordfører, og begge har opplevd krisen i oljenæringen på nært hold. Arbeiderpartiet tror at mye av problemene både de to omegnskommunene våre og resten av Norge opplever, kan løses ved å investere i ny teknologi og kompetanse.

– Vi er klare for å samarbeide med alle partiene som i dag er utenfor regjering, men i et eventuelt regjeringssamarbeid er det Sp, SV og KrF som er aktuelle.

– Regjeringen bruker mye mer enn forsvarlig av oljepengene til skattekutt for de rikeste. Vi kan ikke fortsette med dette, sier Jette Christensen, bosatt i Sandviken og Hordaland Aps andrekandidat ved årets stortingsvalg.

– Den viktigste saken for meg er arbeid til alle. Arbeidsledighet er et onde både for dem det rammer og for samfunnet. Særlig ille er det for unge, som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

JOBB NR. 1

SSBs arbeidskraftundersøkelse fra andre kvartal 2017 viser at arbeidsledigheten nå er på 4,4 prosent av arbeidsstyrken eller 123.000 personer. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 134.000. Dette betyr at 11.000 flere personer har fått arbeid i løpet av det siste året.

Dette er uansett tall som betyr lite for de tidligere ansatte ved bedriftene Hadia og Jette besøker på rundturen.

VALG AP2
ET VERDIVALG: – Valget står mellom en regjering som prioriterer skattekutt til de som har mye fra før eller en regjering som gir mer til skole og helse, sa Hadia Tjadik i sin tale til rundt 50 fremmøtte i Straume idrettspark. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Etter å ha startet dagen sammen med ledelse og ansatte ved Askøy lensmannskontor, der tema for samtalene var konsekvensene av politireformen og satsing på forebyggende arbeid, reiste vi til OneSubsea/Schlumberger på Horsøy, deretter Aker Solutions på Ågotnes; begge firmaer som er eksperter på effektiv utnyttelse av olje- og gassfelt, og begge firmaer som virkelig har fått merke nedgangen i olje- og gassektoren.

– Begge disse bedriftene har vært gjennom nedbemanninger på 400-500 arbeidstakere, sier Christensen, og legger til at mange av de som måtte gå innehar en kompetanse som er noe av nøkkelen til fremtidens Norge.

– Norges største konkurransefortrinn er den kunnskapen som folk besitter innen denne bransjen. De har vært ned på å skape de endringene Norge trenger, og da er det farlig å slippe den kompetansen. Her må vi politikere på banen. Vi kan blant annet legge opp til å gi lån til bedrifter som opplever vanskelige tider, slik at de kan opprettholde kompetanseutviklingen og konkurransefortrinnene.

VERDIFULL KOMPETANSE

– Er ikke dette uansett en bransje som er på vei til å fases ut?

– Til en viss grad, men den kommer til å fortsette å være viktige for norsk verdiskaping i mange tiår til. Dette handler i tillegg om å være forberedt på det neste industrieventyret for Norge. Dette er en kompetanse som også kan brukes innen annen teknologiutvikling.

Hadia Tajik er enig med sin partikollega. Hun viser blant annet til kompetanseoverførings-programmer, der man setter sammen prosjektgrupper av folk med bakgrunn fra ulike steder.
– Det britiske forskningsrådet kan vise til gode erfaringer med dette., sier hun.

– Norge trenger et verdiskapingsprogram for hav.

Et annet tiltak hun har stor tro på, er å sikre mer aktivitet i bedriftene ved å bruke kompetansen deres til større statlige prosjekter. Ett slikt prosjekt handler om å legge fergeflåten om til elektrisk drift, et annet om å lukke oljebrønner.

– Poenget er å bruke kompetansen, i stedet for at vi mister den, sier hun.
– Norge trenger et verdiskapingsprogram for hav. Vi har en lang kystlinje med mange sterke industrimiljøer, der vi kan jobbe helt systematisk med teknologiutvikling og forskning, og slik skape nye arbeidsplasser knyttet til det maritime.

VALG AP3
REGNTUNGT FOLKEMØTE: Rundreisen ble avsluttet med et regntungt folkemøte i Straume idrettspark. Hadia Tajik tok seg her god tid til å lytte til de fremmøtte. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

LANGT IGJEN TIL LIKELØNN

Dette er et bilde som også handler om likestilling. Tajik mener at en viktig årsak til den norske verdiskapingen er at norske kvinner i større grad enn i andre land deltar i arbeidslivet.
– Dette er noe av det som har gjort oss til et av verdens rikeste land, sier hun.

– Det er likevel et stykke igjen til norske kvinner er på samme lønnsnivå som menn?

– Jeg tror det vil ta rundt 100 år før vi får reell likelønn i Norge.

– Ja, dessverre. Det aktuelle tallet nå er at en gjennomsnittlig kvinnelønn er 84 prosent av det mennene tjener.

– Når blir det reell likelønn i Norge?

– Det er faktisk gjort utregninger basert på dagens tempo. Jeg tror det vil ta rundt 100 år. Politisk er det viktig å jobbe for å heve statusen til de typiske kvinneyrkene. En del av dette handler om alle deltidsstillingene i helsevesenet. Det blir aldri utlyst 18 prosent politistillinger, til tross for at de også jobber alle dager.

Intervjuet kommer på tampen av en heseblesende dag for de to partitoppene. Hadia ser på klokken; om en time skal hun sitte på flyet tilbake til Oslo. Skuldrene er likevel senket, og hun åpner for noen avsluttende spørsmål.

Oljeboring i nord

– Hvem kommer dere til å søke regjeringssamarbeid med?

– Vi er klare for å samarbeide med alle partiene som i dag er utenfor regjering, men i et eventuelt regjeringssamarbeid er det Sp, SV og KrF som er aktuelle.

– Kan SV og KrF være med i samme regjering?

– Det får vi diskutere etter valget. De som er opptatt av Ap-politikk, bør stemme på Ap. Vi kommer til å prioritere å samarbeide med de som setter arbeid til alle på agendaen.

– Får dere SV med på å bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)?

– Vårt program sier at vi ønsker å konsekvensutrede Nordland 6 og avvente Nordland 7 og Troms 2 inntil den helhetlige forvaltningsplanen skal revideres. Det er vårt standpunkt.

– Vi startet dagen på Askøy lensmannskontor. Hva synes du om det arbeidet de har fått til, blant annet med forebygging av kriminalitet?

– Det viktige er at politiet kommer når folk trenger de, og at polititjenestene finnes nær der folk bor.

– De er en hardtarbeidende gjeng som gjør et godt arbeid. Erfaringene deres er uhyre interessante og viktige.

– Askøy er et av de lensmannskontorene som er kommet styrket gjennom politireformen. Andre er ikke like fornøyde, ikke minst når det gjelder områdene som skal dekkes. Hva synes du om den enorme størrelsen på Vest politidistrikt?

– Det viktige er at politiet kommer når folk trenger de, og at polititjenestene finnes nær der folk bor. For å få til det må vi styrke politidistriktene. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått 200 millioner kroner mer enn regjeringen til politidistriktene i vårt alternative budsjett for 2017.

– Vest politidistrikt dekker nå både Askøy, Austevoll, Austrheim, Eidfjord, Fedje, Fjell, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden, samt Sogn og Fjordane fylke. Hvor blir det av nærheten da?

– Akkurat det synes jeg at politidirektoratet skal svare på. Og det bør de svare godt på. Klarer de ikke det, bør de tenke seg veldig nøye om.

VALG AP4
VIND I SEILENE: «No e da vind i vårt seil / No ligg havet som et speil» sang Vivien Steinsland fra Sund på folkemøtet i Straume idrettspark. På gitar: Bjørn Breilid. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

VALGSERIE I BERGENSMAGASINET

 

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this