Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
NEI TIL LAUSARBEID: – Vi sier klart nei til lausarbeid og sosial dumping. Kravet er fast arbeid og tariffavtale til alle, sier Jeanette Syversen. (Foto: Tormod Ytrehus)

Mer skatt, mer velferd

VALG 2017: – Vanlige folk er i liten grad representert på Stortinget. De fleste er karrierepolitikere uten erfaring fra vanlige jobber, sier Jeanette Syversen, førstekandidat for Rødt i Hordaland.

Inntil nylig jobbet hun på et vaskeri og renseri, og har selv sett hvordan arbeidslivet blir mer og mer brutalisert og urettferdig.

– Den økonomiske eliten blir stadig rikere, mens tryggheten for et økende antall av oss smuldrer opp.

– Jeg vil på Stortinget for å representere arbeidsfolk, sier hun.

– Vi kan ikke lenger leve med at et lite mindretall eier produksjonsmidlene, utbytter de som skaper verdiene og ødelegger livsgrunnlaget for framtidige generasjoner for å bygge opp sin egen rikdom og makt.

EN STEMME FOR RETTFERDIGHET

Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot det de kaller forskjells-Norge.
– Den økonomiske eliten blir stadig rikere, mens tryggheten for et økende antall av oss smuldrer opp. En stemme til Rødt er en stemme for rettferdighet og mot økende forskjeller, mener Syversen.

Partiet har satt seg som mål å stoppe velferdsprofitørene; private selskaper som tjener seg rike på å drive barnehager, barnevernstjenester og eldreomsorg.
– Disse får store offentlige tilskudd, men for å kunne ta ut profitt, tilbyr de ofte langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det offentlige, sier hun.

Partiet ønsker også å innføre en egen kvinnepott i tariffoppgjøret for å redusere lønnsforskjellene, samt at de går inn for seks timers arbeidsdag, slik at det både blir flere arbeidsplasser og mer tid til hverandre. De ønsker også å åpne for at asylsøkere kan jobbe mens de venter på svar.

100.000 NYE ARBEIDSPLASSER

Mest kontroversielt for mange av de som allerede har mer enn nok er likevel kravet om at det samlede skattenivået økes, slik at nedbygging av velferdsstaten stanses. De vil blant annet innføre et høyere minstefradrag og økt skatt på store formuer.

Kampen mot fattigdommen går i det hele tatt som en rød tråd gjennom hele partiets program. De ser for seg en fordobling av barnetrygden, høyere sosialhjelpssatser, en ny boligpolitikk, der behovet for bolig ikke styres av spekulanter og økt konkurranse, og ikke minst fullstipendiering til alle studenter.

– Hva er de viktigste sakene lokalt i Hordaland?

– Det går på det samme, men vi sier blant annet klart nei til lausarbeid og sosial dumping. Kravet er fast arbeid og tariffavtale til alle.

– Andre ting?

– Vi sier nei til EØS og salg av Norge.

– Det ble mye «nei»? Kan du avslutte med et soleklart «ja»?

– Det er enkelt. Vi sier ja til 100.000 nye klimavennlige arbeidsplasser i Norge. Vi vil bruke Statoil som redskap for å skape bærekraftig industri i blant annet fornybar energi. Vi må utnytte den unike kompetansen vi har på Vestlandet, for å bygge opp ny og bærekraftig industri og næring.

VALGSERIE I BERGENSMAGASINET

ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this