valgintervju10 KrF Haakon Pettersen
MED HJERTE FOR BARNA: – Vi ønsker å sikre fortsatt bybaneutbygging til Åsane, kutte køen på bolig til personer med utviklingshemming, og jobbe med å sikre en trygg og god oppvekst for barna i denne byen – både gjennom et krafttak mot mobbing og en raus støtte til frivillige organisasjonene, sier Håkon Pettersen. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

KrF: – En by som er god for barna er god for alle

Del artikkelen i Sosial medier

– Hjertet i politikken vår er hvordan vi kan bygge et bedre, varmere og mer inkluderende samfunn, sier Håkon Pettersen, førstekandidat for KrF Bergen.

Kristelig Folkeparti oppfattes vanligvis som tilhørende borgerlig fløy – ikke minst etter fjorårets verdikamp, som endte med at Knut Arild Hareide trakk seg som parlamentarisk leder – men foretrekker selv å bli omtalt som et sentrumsparti.

Dette har de tydelig demonstrert i bergenspolitikken, der de har sittet i byråd både med Ap, Sp og Venstre (2000-2003), Høyre og Venstre (2003-2007), Høyre og Frp (2007-2014) – og de siste fire årene sammen med Arbeiderpartiet og Venstre.

DRAMATISK VEIVALGS-DEBATT

Tradisjonelt har KrF markert seg sterkere i stortingsvalg enn i lokalvalg, med 1997 som det store toppåret (13,7 prosent). Siden har de nærmest vært i fritt fall. Ifølge en prognose fra Respons Analyse (presentert i Bergens Tidende 15. august) ligger de i år an til å få kun 2,4 prosent av stemmene – som er mer enn en halvering siden lokalvalget i 2015.

– Dersom du skal skrive om KrFs historie, så vil veivalgs-debatten høsten 2018 være noe av det mest dramatiske dette partiet har opplevd, forklarer KrFs førstekandidat i Bergen, Håkon Pettersen.

– Vi har vi også hatt tøffe tak lokalt, med noen partimedlemmer som har forlatt bystyregruppen. Samtidig har dette vært en utrolig meningsfull periode i bergenspolitikken for oss, der vi har fått til mye bra som en del av byrådet.

– Da byrådet tiltrådte i 2015, sa vi at vi skulle styre økonomien på en ordentlig måte, bygge Norges grønneste storby og gjøre det vi kan for at Bergen skulle bli en bedre og mer rettferdig by for dem som trenger det mest.

– Jeg tror veldig mange i denne byen har lyst til å bidra – har lyst til å gjøre noe godt for nabolaget sitt, for byen sin, for de eldre – men vi må gjøre det lett, det må være tilgjengelig, det må være nok kraft i det.

– For KrF er dette noe av hjertet i politikken – hvordan vi kan bygge et bedre, varmere og mer inkluderende samfunn. Vi pleier å si at en by som er god for barna, er god for alle. Derfor har vi styrket barne- og familiefeltet med over 100 millioner, blant annet ved å ansette helsesykepleiere på skolene og startet Barne- og familiehjelpen, som er et lavterskeltilbud for barn og familier med utfordringer.

– I Bergen samarbeider dere med Ap, mens i rikspolitikken sitter dere i en borgerlig regjering. Betyr det at bergenspartiet er et venstreside-KrF?

– Nei, det betyr at KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide både til høyre og til venstre – men vi er utrolig fornøyd med samarbeidet vi har vært i nå med Ap og Venstre. Vi opplever at vi har fått gjennomslag for veldig mye KrF-politikk, blant annet i skjenkepolitikken, som vi har fått flyttet fra næring til helse. Dette betyr at politiet og sosialtjenesten skal få si sitt hver gang vi gir en skjenkebevilling. Målet vårt er å ha en skjenkepolitikk som bidrar til å redusere sentrumsvolden, og gjør at vi har byrom som er gode å være i for barn og familier.

– Dere ønsker å redusere både skjenketiden og antallet skjenkesteder?

– Ja, men det handler også om konsepter; om det er rene vannhull eller spisesteder. Så har vi gjort enkle grep som å stille krav til at alle skjenkesteder skal ha gratis vann tilgjengelig.

– KrF er opptatt av å ta i bruk mer frivillige krefter, blant annet i eldreomsorgen. Dere frykter ikke at dette kan bli hvileputer for kommunen?

– Kommunen skal ha hovedansvaret, men jeg tror at frivilligheten er et utrolig viktig supplement. Vi vil ha et blomstrende sivilsamfunn, og tror på verdien av å bygge byen sammen med organisasjonslivet. Det ligger en egen kraft i disse organisasjonene, enten det er idrettslag, velforeninger eller menigheter. Skal vi sikre at de eldre har det bra, må vi selvsagt sørge for sykehjemsplasser, tilrettelagte boliger og god helsehjelp når de trenger det, sier han.

– Du må ha ufattelig mange busser om du skal erstatte Bybanens kapasitet. Bybanen tilsvarer 90 busser i timen, så det forslaget er helt latterlig. Det blir jo en ren bussparade fra Åsane til byen. Hvem er interessert i det?

– I tillegg vet vi at ensomhet er et stort problem for mange eldre. Vi har derfor fått på plass et tilbud om spisevenn, som betyr at eldre som får mat hjemkjørt fra kommunen får et tilbud om gratis mat til en person til. Så kan frivillige melde seg til å ta et måltid sammen med den eldre. Der tror jeg at frivilligheten representerer en enorm kraft. Jeg tror veldig mange i denne byen har lyst til å bidra; har lyst til å gjøre noe godt for nabolaget sitt, for byen sin, for de eldre, men vi må gjøre det lett, det må være tilgjengelig, det må være nok kraft i det.

– Dere har også lovet å fjerne boligkøen for personer med psykisk utviklingshemming?

– Det er bra at du nevner det, siden dette er en av de viktigste sakene for oss i neste bystyreperiode. Vi kaller det for Boligløftet Bergen. Jeg har personlig jobbet mye med tilrettelagte arbeidsplasser – såkalte VTA-plasser (forkortelse for «varig tilrettelagt arbeid», journ. komm.) – som Grønneviken, Nordnes Verksteder og andre slike vekstbedrifter. Stillingene er et spleiselag mellom stat og kommune. Vi har arbeidstakere som er klar til å begynne i jobb, så alt ligger til rette, men penger fra Staten mangler. Så det er noe av det jeg snakker mest om med mine KrF-kollegaer i regjeringen.

­– Føler du at det er langt fra regjeringen til Bergen?

– Jeg tror at det noen ganger er langt fra Oslo til Bergen. Vi har en klimakrise som krever at vi viser handlekraft. Det er utrolig viktig at vi som sitter på vakt nå tar vår del av ansvaret. Noe av det vi kan gjøre lokalt er å redusere transportutslippene, og der er Bybanen en enorm suksess. Nettopp derfor blir jeg så fortvilet over at flere partier i bystyret nå er villig til å sette Bybanen på spill – det er et historisk feilgrep, der ettertiden kommer til å dømme oss hardt. Bærekraftig byutvikling, med færre biler på veiene, er bedre for alle. Det å stoppe nå ved halvgått løp – å ta av seg skiene mens det ennå er noen mil igjen – det er bare så skuffende.

– Høyre mener at de kan få et bedre og mer effektivt kollektivsystem med ekspressbusser?

– Du må ha ufattelig mange busser om du skal erstatte Bybanens kapasitet. Bybanen tilsvarer 90 busser i timen, så det forslaget er helt latterlig. Det blir jo en ren bussparade fra Åsane til byen. Hvem er interessert i det?

[PostBlock id=414]

[PostBlock id=411]

[PostBlock id=410]

[PostBlock id=409]

[PostBlock id=408]

[PostBlock id=406]

[PostBlock id=405]

[PostBlock id=404]

[PostBlock id=413]

[PostBlock id=412]

[PostBlock id=403]

[PostBlock id=399]

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this