Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
ØNSKER Å TA STYRINGEN: – Den eneste muligheten man har til å skifte ut byrådet i Bergen, er å stemme på Høyre, sier Harald Victor Hove. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Høyre: – Nei til byrådets nei-plan

– Det er bare boligeierne som tjener på at byrådet har vedtatt at det ikke skal bygges boliger i Bergen med mindre det er leiligheter langs bybanetraseen, sier Harald Victor Hove, som er Høyres førstekandidat til kommunevalget i Bergen.

Høyre satt med byrådsmakten i Bergen i 12 år; først som flertallsbyråd sammen med først Venstre og KrF, deretter Fremskrittspartiet og KrF, og til slutt som et mindretallsbyråd sammen med Fremskrittspartiet fra høsten 2014 og frem til kommunevalget i 2015.

Arbeiderpartiet var det årets desiderte valgvinner, og kunne ta 26 representanter med seg inn i bystyresalen. Høyre på sin side mistet ni representanter, og satt igjen med kun 15 av bystyreplassene etter at de landet på 22,1 prosent av stemmene. Det var heller ikke parlamentarisk grunnlag for et nytt Høyre-ledet byråd, siden høyresiden (H, Frp) og sentrumspartiene (KrF, V) til sammen fikk kun 29 av de 67 mandatene i bystyret.

SØKER BYRÅDSMAKT

Den borgerlige byregjeringens ettermæle har vært en fortelling om interne stridigheter og åpen maktkamp, noe som bare er delvis sant. Ja, det var mye hurlumhei med de ulike konstellasjonene, med hestehandler og omkamper om Bybanen som tilbakevendende tema. Men, som kommentator Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende har påpekt, så gikk det et viktig skille etter at daværende byrådsleder Monica Mæland (H) ble hentet inn til regjeringen som næringsminister i 2013.

«Monica Mæland var en veldig sterk og tydelig leder, og da hun forsvant kom mange underliggende konflikter til overflaten. Etter tolv år i byråd er slitasjen hos partiene som har styrt dessuten betydelig» oppsummerte Gudbrandsen i et intervju med Aftenposten sommeren 2015.

Men nå søker Høyre seg tilbake til maktens etter hvert asbestfrie korridorer i Rådhuset, denne gangen i kompaniskap med sin gamle byrådspartner Fremskrittspartiet – og med FNB som del av det parlamentariske grunnlaget i bystyresalen – eller som fullverdig byrådsmedlem. Høyres førstekandidat, Harald Victor Hove, mener at velgerne bare har ett valg, dersom dette skal bli en realitet:

– De må stemme Høyre. Det er den eneste muligheten man har til å få et skifte, slår han fast.
– Et skifte av politisk mannskap i Bergen handler om at Bergen er blitt en by du ikke har råd til å bo i lenger. Spesielt for den gruppen jeg representerer, som er oss som har fått småbarnsfamilie – vi opplever at det å få boligdrømmen realisert i Bergen er blitt mer vanskelig å få til. Derfor flytter de til Askøy, Øygarden og Nordhordland, og bilpendler til jobben i stedet for å reise med buss eller bane.

Her mener han at «de klimastreikende ungdommene» blant førstegangsvelgerne bør tenke seg godt om.

– Slik det er nå, legger det sittende byrådet opp til mer bilbasert transport i vår region. Vi ønsker derimot å bygge flere småhus, og tilrettelegge for at folk kan realisere boligdrømmen sin i Bergen – samtidig som vi styrker kollektivtilbudet og gir innbyggerne mer valgfrihet i møtet med kommunen.

– Har dere noen politiske verktøy for å påvirke boligmarkedet?

– Det er klart. Byrådet har tvunget gjennom en nei-plan (her sikter han til den nye Kommuneplanens arealdel (KPA), som ble vedtatt før sommeren. I henhold til plan- og bygningslovens skal denne vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jourm. komm.), og sier at det ikke skal bygges boliger i Bergen med mindre det er leiligheter langs bybanetraseen. Det er bare boligeierne som tjener på dette, siden dette bidrar til høyere priser. Det mener vi bidrar til at det bygges boliger som mange egentlig ikke vil bo i.

– Boliger langs bybanetraseen er jo god tenkning – med et klart miljøperspektiv?

– Vi vil ikke fjerne bompenger. Høyre er et ansvarlig parti som ikke vil stoppe byen opp. Men vi vil heller ikke gifte oss med en skinnegående løsning som koster åtte ganger mer enn utslippsfrie busser.

– Ingen barnefamilier finner løsninger blant bybanestoppene. Boligene blir for små, og de blir for dyre, fordi tomteprisene der er ganske høye i utgangspunktet. Det å bygge langs bybanetraseen er ikke å bygge for småbarnsfamilier. Mange småbarnsfamilier flytter heller til nabokommunene, for der får de hus med hage, og muligheten til å bruke bil. Det store problemet er at når de som er i yrkesaktiv alder flytter ut til nabokommunen, så tar de også med seg skattepengene sine.

– Så du ønsker ikke fortetting langs bybanestoppene?

– Jeg vil absolutt ha fortetting, men det kan ikke være hele svaret. De som kan bo tett og høyt langs bybanetraseen skal få muligheten til det. Men det kan ikke være den eneste måten vi bygger i Bergen. Vi vil si ja til å bygge i Bergen – slik at vi blir flere bergensere, som kan bo i boliger som har et godt kollektivtilbud. Kombinert med at vi vil kutte i eiendomsskatten vil dette gjøre det billigere å bo i Bergen, slik at flere kan bo, leve og jobbe her. Jeg tror det er avgjørende for å få klimaregnskapet til å gå rundt, og ikke minst for å sikre trygg økonomisk styring i Bergen.

– Det er snakk om å bygge flere sentrumsnære boliger i Bergen, blant annet på Dokken. Der er det vel ikke noen motsetning mellom dere og Ap?

– Problemet er at det blir ikke bygget noe i sentrum med den nye KPA. Kravene til både høyder og utnyttelsesgrad som er lagt inn der er såpass krevende at det kommer til å bli boliger kun for de rike. Du får kvadratmeterpris på 100.000 kroner. Det er ikke å bygge boliger for småbarnsfamilier og de som trenger mer plass. Vi foreslår en egen småhusplan for Bergenhus bydel som sikrer flere familieboliger, også i sentrum.

– Du vil fortrinnsvis ha boliger innenfor et utvidet bysentrum?

– Jeg mener at når man bor i Åsane, så er det en grunn til at man har lyst til å bo der, og bruke det som finnes av idrettstilbud, skoler, barnehager og butikker.

– Tenker du på Åsane og Fana som deler av Bergen sentrum?

– Nei, de har sine egne sentrum. Det er ikke slik at alle drar inn til Bergen sentrum. Det bor 30.000 mennesker i sentrum og 250.000 i bydelene. De vil gjerne handle, leve og bo i bydelene sine. Da må vi fortette i bydelene rundt bydelssentrene også. Det må være mulig å bygge noe annet enn leiligheter i høyden langs bybanetraseen, mener han.

– Det er det som er problemet her, at man tror at man er grønn fordi man sier nei, slik det sittende byrådet gjør. Slik er det ikke. Du er grønn hvis du stiller krav til at det skal være tilrettelagt for kollektiv og elbil, og sørger for at du bruker materialer på en byggeplass som gjør at du får minimert CO2-utslippene. Det er da du er miljøvennlig og klimabevisst. Men de sier altså nei, og så innbiller man seg at dette er det grønne alternativet. Så blir det faktisk mer biltrafikk og mer utslipp.

– Bybanen er en viktig del av det med byutvikling og å knytte byen sammen. Her har du sagt at du vil se på nytt på bybanetraseen over Bryggen og videre til Åsane. Uten Bryggen-alternativet får man vel ikke bybane til Åsane?

– Det er ikke nødvendigvis så stor kostnadsforskjell om vi heller legger den i tunnel. Bybane til Åsane er uansett avhengig av at det er penger til å bygge den. Husk at når man garanterer en bybane til Åsane så garanterer man også for 15 milliarder i investeringer. Så langt har vi ikke mulighet til å dekke den regningen, selv med bompengeinntekter og delfinansiering fra Staten.

– Hvordan skal dere få bort biltrafikken over Bryggen uten å legge bybanetrasé der?

– Dersom man legger Bybanen i tunnel, så får man vekk biltrafikken. Hvis man derimot  Bybanen slik byrådet planlegger i dag, så får man 6000 biler i døgnet over Torget.

– Dere har jo vært med og vedtatt både bompenger og rushtidsavgift. Er det på grunn av FNBs fremgang at dere nå ønsker å se på nytt både på bompenger og bybane?

– Rushtidsavgiften har hatt stor effekt. Da vi vedtok den, stod næringslivet årlig i kø for fem milliarder – i følge en beregning Bergen Næringsråd gjorde i 2013. Nå viser det seg at vi har redusert køproblemet, så vi er med på de grepene. Men det at man har innført rushtidsavgift betyr ikke at man fortsatt skal bygge videre på en bybane man ikke har råd til.

– Så dere vil ikke fjerne rushtidsavgiften etter hvert som bilparken erstattes av elbiler?

– Nei. Vi vil heller ikke fjerne bompenger. Høyre er et ansvarlig parti som ikke vil stoppe byen opp. Men vi vil heller ikke gifte oss med en skinnegående løsning som koster åtte ganger mer enn utslippsfrie busser.

– Du vil ha elbusser til Åsane i stedet for bybane?

– Det er ikke det jeg sier. Høyre har sagt ja til å regulere trasé til Åsane, samtidig som vi ønsker en kollektivanalyse i hele Bergen som sikrer best og mest miljøvennlig kollektivdekning i hele byen. Men jeg mener at det er verdt å ta diskusjonen om kollektivsatsing i Bergen. Det viktigste for bergenserne er at de får et kollektivtilbud som tar dem dit de skal. Det er fullt mulig å få til byutvikling i Åsane uten bybane, men jeg tror det er en fordel at vi regulerer en egen kollektivtrasé. Og det arbeidet er i gang.

– Hva tenker du om sosial boligbygging? Har kommunen et ansvar der?

– Ja, kommunen er en stor utbygger når det gjelder sosial boligbygging. Men det er ikke lett å ønske velkommen og være en god nabo når det er hundre stykker som har samme utfordringen, enten det er rus, psykiatri eller botrening, sier han.

– Jeg mener at vi skaper bedre nærmiljø ved å spre den sosiale boligbyggingen ytterligere. Da sørger man også for at det blir enklere for barn å bli en del av nærmiljøet, gjennom idretts- og fritidsaktiviteter. Her er også skolen viktig. Det snakkes mye om forskjells-Norge, men det er jo skolen som først og fremst har som jobb å utjevne de forskjellene. Da må man snakke om innholdet, og om å satse på etter- og videreutdanning, slik at lærerne er i stand til å møte elever med veldig ulike utgangspunkt.

– Hva er det viktigste elevene får i skolen?

– Kunnskap og mestring. Mestring handler både om følelsen av at jeg kan noe, og om sosiale ferdigheter som gjør at jeg kan være på en arbeidsplass eller i en privat relasjon.

– Det bør vel også være et tilbud etter skoletid?

– Absolutt, men jeg synes det er feil å bruke 200 millioner på å betale SFO-regningen til alle som har SFO-plass, slik Ap nå foreslår. Det betyr ikke bare at de tar regningen til alle de som ikke har råd til å betale – da tar de også regningen til leger, advokater og politikere, sier han.

– Husstandens samlede inntekt må i dag være under 479.000 kroner for å få gratis SFO-plass. Dersom vi dobler inntektsgrensen, vil langt flere få muligheten til å ta del i SFO. Da løser vi også problemet med utenforskap – men uten å ta regningen for de som tjener halvannen million. Der skiller vi lag med Ap. Pussig nok er det de som vil gi mer til de som har mest fra før. Vi mener at det er feil bruk av penger – for husk på at 200 millioner tilsvarer nesten 250 lærerstillinger. Det er mulig for en kommune som har 22 milliarder i budsjett å tenke litt annerledes på hvordan man bruker pengene.

– Hva vil du gjøre annerledes innen helse- og sosiale tjenester?

– Der handler det om å få NAV-systemet til å fungere. Å sørge for at det er lettere å komme seg ut i arbeid må være den viktigste jobben vi gjør. Vi må tørre å stille krav om aktivitetsplikt; at du må sørge for å komme deg opp om morgenen, søke etter jobber og bli en del av arbeidslivet. Det spiller ingen rolle hvor du jobber, det viktigste er at du er i arbeid. Uten det så faller du utenfor alle andre fellesarenaer i samfunnet. Og da er vi tilbake til det med hvorfor vi må snakke om kunnskap og mestring i skolen.

– Nå nærmer vi oss tiden for å avrunde. Er det andre ting du vil ta med? Hva brenner du mest for?

– Det jeg er mest opptatt av er at kommunen skal løse problemer for folk i hverdagen. Jeg synes at vi i altfor stor grad leter etter grunner til å si nei eller grunner til å gjøre ting mer vanskelig for innbyggerne våre. Slik er det også med bompenger. Folk føler at bompengene ikke er kommet for å løse problemer, men for å plage dem. Høyre vil at Bergen skal være en kommune som sier ja, fremfor å lete etter grunner til å si nei.

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost
ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this