Ukraina i oss

Dette er Europa, selv om det er Øst-Europa og ikke Vest-Europa – og i hvert fall ikke Skandinavia. Og hyggelige flyktninger fra Ukraina tar vi selvfølgelig i mot. Det skulle bare mangle.

Mor Russland, 2022

For en gangs skyld viker hensynet til pengene for noe enda viktigere. Kampen for nasjoners selvstyrerett. Krig er vederstyggelig, angrepskrig på uskyldige det verste i dette vederstyggelighetens univers.