Virus!

Det er antakelig dypt menneskelig å mene noe om en så viktig sak, men rådgivningen blir desto farligere når den bare er litt riktig og derfor helt feil.

Verden etter pandemien

Etterspørselen etter varer og spesielt tjenester vil endre seg i 2021 og videre. Mindre fysiske møter, færre masseansamlinger, færre flyreiser, mindre reising totalt, mindre kino og mer streaming.