Lærdommen fra pandemien

BARN I BYEN: Pandemien har lært oss mye om samhandling, motvilje, utilstrekkelighet, mestring og forhåpentligvis også læringsglede. På godt og vondt har vi blitt bedre kjent med hverandre, og mer anvendbar læring kan en vel knapt tenke seg? 49221