barneblikk scaled
LEK, LÆRING OG VENNSKAP: Det er å håpe at også foreldre til barn i 2., 3. og 4. klasse snart kan få slippe å få månedlige regninger i posten fordi barna leker på skolen med klassekameratene sine. (Illustrasjonsfoto: Magne Fonn Hafskor)

Nå blir det gratis å leke på skolen!

Del artikkelen i Sosial medier

BERGEN SETT MED BARNETS BLIKK: For at skole og SFO skal fremstå som et godt sted å lære, så må det først og fremst være et godt sted å være. Da må en ta barnets fritid på alvor, respektere den og vite at ingen tid er fri om det ikke finnes frie valg.

VIGNETT Asgeir01
MINIBIO: Asgeir Eide-Olsen

Fra høsten starter alle 1. trinns-elever opp med et tilbud om gratis å kunne være på SFO. Det er flotte greier, men det tok altså ikke mindre enn 25 år før seksåringene fikk det lek-baserte tilbudet de ble lovet den gang da politikerne loset 6-åringene fra barnehage og inn i skolen. For vi er enige om at skole skal være gratis her til lands, selv om regningen for en SFO-plass så langt har vitnet om noe annet.

På SFO er det lek, læring og vennskap som står i fokus, mens på skolen kan en spissformulere det til å si at det er dannelse, læring og strukturert arbeid som er viktigst.

Lærere vil selvsagt steile og protestere på at det er slik det skal forstås, men kravene som stilles til førsteklassingene er store og tiden er knapp.

Når professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo sier at «førsteklasseopplegget den norske skolen har nå er for kunnskapsintensivt for fem- og seksåringer», så er det god grunn til å lytte til henne. Men, nå altså – og endelig – med gratis SFO blir det fullt mulig å skru sammen en skoledag som bedre ivaretar disse barnas aller viktigste læringsarenaer – den frie leken og sosialiseringen med jevnaldrende.

På SFO er det lek, læring og vennskap som står i fokus, mens på skolen kan en spissformulere det til å si at det er dannelse, læring og strukturert arbeid som er viktigst.

Utfordringene kan nå bli å stille de rette og nødvendige krav til en mer aktiv samhandling mellom skole og SFO. De aller fleste barn trives godt på skole og SFO.

Noen barn liker skolen, men synes SFO er noe herk. Andre barn kjenner på det motsatte. Ved å utveksle kunnskap og forståelse for ulike måter å stimulere barna på så vil både skole og SFO kunne «treffe» barna enda bedre.

Professor Peder Haug sier det slik: «I mange debatter idoliseres leken og det skapes motsetninger til læring. Men vi må heller diskutere hvilken stimulans vi skal gi barna». Folk er forskjellig og barn er folk, sier jeg. Og derav trenger barn ulike typer stimulans.

«Hva er det som gjør at du liker deg så godt på SFO?» eller «Hva er det som gjør at det er så gøy på skolen?» Enkle spørsmål, hvor svarene kan gi de voksne hjemme, på skolen og i SFO gode svar på komplekse utfordringer.

Men noe ligger fast: For at skole og SFO skal fremstå som et godt sted å lære, så må det først og fremst være et godt sted å være. Da må en ta barnets fritid på alvor, respektere den og vite at ingen tid er fri om det ikke finnes frie valg.

Legges en slik tenkning til grunn kan kanskje gode gevinster hentes ut. Spesielt hvis skoleledere, pedagoger og engasjerte foreldre enes om å legge litt mer fritid inn i skoletiden og litt mer læring inn i SFO.

Ting har tatt tid, men vi er på rett vei og det er å håpe at også foreldre til barn i 2., 3. og 4. klasse snart kan få slippe å få månedlige regninger i posten fordi barna leker på skolen med klassekameratene sine.

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this