Haagen Solheim2
LEDER: Hågen Solheim har vært senterleder for Galleriet siden 2008 og styreleder i Torgallmenningen Vel siden 2010. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Frykter ikke sentrumsdøden

Del artikkelen i Sosial medier

– Bydelene kan aldri tilby det Bergen sentrum har totalt, sier Hågen Solheim.

BYENS GATER // TORGALLMENNINGEN: Hågen Solheim, senterleder ved Galleriet og styreformann i Torgallmenningen Vel, mener Bergen by, med sine tilbud innen handel, kultur og natur, alltid vil være sentrum for bergenserne, uansett om man bor i Fana, Åsane eller på Askøy.

– Her får man en totalpakke som man ikke får andre steder, sier han.

Det er midt på dagen, og Torgallmenningen er full av folk. Plassen brukes både til store arrangementer, og som møteplass for byens innbyggere. Solheim ønsker imidlertid at allmenningen skal bli brukt enda mer.

– Ulike aktører må jobbe sammen og gjøre hverandre gode. Ingen er tjent med å krige seg imellom.

– Med alle besøkende som er i byen og som hovedsakelig beveger seg mellom Bryggen, Fisketorget og Torgallmenningen, ønsker vi at det skal bli enda mer folkeliv og at aktører kan gå sammen om å få til uteservering her, sier han.

Sammen med Torgallmenningen Vel jobber han nå opp mot kommunen for å få til dette. Solheim mener at byens torg og plasser skal fylles med gode opplevelser, og trekker blant annet frem Festplassen som et eksempel på dårlig utnyttelse av et fellesområde.

– Folk ønsker opplevelser gjennom bruk og menneskelige møter, fastslår han før han legger til:
– Ulike aktører må jobbe sammen og gjøre hverandre gode. Ingen er tjent med å krige seg imellom.

Handelsvekst

Til tross for stadig nye kjøpesentre og bomringer rundt Bergen, har Galleriet hatt en kjempevekst i antall kunder.
– Vi har 5 millioner besøkende innom hvert år. Det er nesten hele Norges befolkning, forteller senterlederen.

Kjøpesenteret, som hadde 30-årsjubileum i fjor, har de siste årene gjennomgått en stor forvandling og også skiftet ut flere butikker.
– Vi må omstille oss etter hva som skjer i markedet, og alltid tenke ti år frem i tid.

Haagen Solheim1
IKKE REDD: Solheim er ikke redd for sentrumsdød som følge av utvikling i de ulike bydelene, men vet at liv i sentrum krever relevante butikker og god plassering. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

 

Generelt mener Solheim at handel i årene fremover først og fremst vil bli sentrert rundt god plassering.

– Selv om butikker og kjeder legges ned i periferien, så er det stor etterspørsel hos oss fordi de vil vise seg frem på plasser med mye aktivitet. For eksempel har Hotel Norge tatt store investeringer for å imøtegå dagens situasjon, fortsetter han.

Galleriet satser på flere serveringssteder og også eget spa. Samtidig vil de styrke sin posisjon som møteplass i sentrum og vurderer derfor søndagsåpent i første etasje. 50 prosent av deres kunder bor og jobber i sentrumskjernen.

Bompenger og netthandel

Det er mye som skjer i Bergen om dagen. Byen har nettopp blitt kåret til Norges mest attraktive by, blant annet på grunn av god byplanlegging. Samtidig er mange misfornøyde med de nye bomringene.

– Jeg er ikke redd for at sentrum skal dø, men det trengs fortgang i store prosjekter, samt raskere respons og tillatelser fra kommunen, sier Solheim.

– Galleriet er plassert i Norges mest trafikkerte bussgate og ligger hundre meter fra Bybanen.

Han mener kollektivtilbudet må utvikles enda mer og at kommunen må legge til rette for parkeringshuber rundt bybanestoppene, slik at det er enkelt for folk å ta Bybanen til sentrum. Han ønsker også bedre utnyttelse av parkeringshusene i sentrum.

– Galleriet er plassert i Norges mest trafikkerte bussgate og ligger hundre meter fra Bybanen.

Når det gjelder netthandel, mener han at det noe som er kommet for å bli.

– Men jeg tror at folk likevel vil søke til sentrale markedsplasser. For eksempel er det alltid behov for gode beliggenheter for showrooms. Det nye nå er phygital, der det fysiske og digitale smelter sammen. Vårt ansvar er å lese trendene i markedet.

Bærekraft 

– Hva tenker du om at handel ofte skurrer med folks krav om et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn? 

– Det er forbrukerne som bestemmer vår leveranse. Det har blitt større fokus på kvalitetsvarer, mat og opplevelser, svarer Solheim.

Samtidig sier han at det er butikkene selv som må ta ansvar for at det de selger imøtegår forbrukernes krav.
– Den totale opplevelsen av butikken er viktig.

Galleriet vurderer ikke butikker opp mot hverandre, men Solheim sier at de ved to like alternativer alltid vil gå for den mest bærekraftige.
– Til syvende og sist er det alltid forbrukerne som bestemmer, avslutter han.

[PostBlock id=377][PostBlock id=378]

[PostBlock id=379]

[PostBlock id=380]

[PostBlock id=384]

[PostBlock id=382]

[PostBlock id=381]

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this