Joni Mitchells katt

Det er som om musikerne lister seg rundt Susanne Sundfør; at hun er en slags kattekvinne der beundringen hun blir gjenstand for ikke er et royalt krav, men noe naturgitt. Akkurat som Jonis katt.