VilVite 10 aar 2017 005
TI ÅR PÅ MØHLENPRIS: Hvert år kommer rundt 118.000 besøkende innom VilVite, hvorav 40.000 kommer fra barnehager og skoler. – Vi har en veldig kompetent stab, og har i løpet av de ti årene utviklet oss til å bli et referansevitensenter, sier Svein Anders Dahl.

Vitensenter i verdensklasse

Del artikkelen i Sosial medier

I løpet av ti år har VilVite informert, engasjert og fascinert over én million besøkende.

Hvis man befinner seg utenfor VilVite-senteret på Møhlenpris, er det vanskelig å ikke la seg smitte av den boblende entusiasmen blant barna som kommer ut. Som regel snakker de i kapp, alle like giret på å fortelle hva de har lært og opplevd.

– En ungdomsskolelærer fortalte hvordan elever som på skolen kunne fremstå som likegyldige og uinteresserte, hadde blomstret opp under VilVite-besøket.

Opplevelsene er knyttet til teknologi, matematikk og naturvitenskap, og et av målene bak VilVite-senteret er å få flere til å velge utdanning og yrke innen disse feltene. Her får barna se i praksis hvorfor det er et poeng å lære matematikk, og hvordan teknologi kan brukes til å skape en bedre hverdag for oss i dag og i fremtiden.

EN GAVE TIL GJESTENE

Når vitensenteret nå feirer ti år, er barna en viktig del av feiringen. Det kan administrerende direktør, Svein Anders Dahl, bekrefte.
– Jubileet vårt skal feires med flere arrangementer. 4. mai åpnet vi Skaperhagen, som er en arena for kreativitet og utforskning.

Her får barn og unge løse oppdrag ved å bygge og skape selv, ved bruk av verkstedet og materialene som er tilgjengelige.
– Den norske skolen har som mål å integrere kreativitet i alle fag, og Skaperhagen er vår gave til gjestene. Den skal stå ut året, og gjerne lenger.

Hvert år kommer rundt 118.000 besøkende innom senteret, hvorav 40.000 kommer fra barnehager og skoler. VilVite tilbyr mellom 40 og 60 læringsprogram som er tilpasset læreplanene i skole og barnehage. Senteret ønsker å være et supplement til det som skjer i skolen, og kan tilnærme seg formidling av realfagene på en litt friere måte. Hovedtanken er praksisnær læring.

ALLE VIL TILBAKE

For å utvikle seg på best mulig vis, er vitensenteret avhengig av tilbakemeldinger. Helt fra starten av har de drevet med brukerundersøkelser overfor lærere, det voksne publikum og allmenheten i regionen. Ifølge responsen fra lærerne, den viktigste målgruppen, har vitensenteret funnet gulloppskriften.

– Vi stiller rundt 20 spørsmål, hvor det siste er: «Kan du tenke deg å komme tilbake med en skoleklasse?» Der får vi omtrent 100 prosent ja. Det var faktisk en lærer som svarte nei en gang, og da ble vi så nysgjerrige og måtte finne ut hvorfor. Det viste seg at han skulle gå av med pensjon, humrer Dahl.

Alle som er innom gir vitensenteret karakter mellom 1 til 6, hvor 6 er best.
– Vi scorer jevnt mellom 5 og 6. Dersom vi får lavere, bruker vi tilbakemeldingen til å forbedre og utvikle oss videre. Dette er materiale som er gull verdt.

VilVite 10 aar 2017 067
PIRRER NYSGJERRIGHETEN: – Vi skal ikke bare lage fjasete underholdning. Vi inspirerer, og pirrer nysgjerrigheten. Det er som en dansk kollega fortalte meg: Hvis gjestene går ut med noen nye refleksjoner i hodet, da har vi gjort hovedjobben, sier Svein Anders Dahl.

Vitensenteret har egne lærerambassadører; lærere som er spesielt interessert i realfagene. De har en viktig rolle når senteret driver med produktutvikling og utprøving. Etter ti år på VilVite, har Dahl møtt flere elever og lærere som har gjort inntrykk.

– Jeg husker særlig en gang jeg ble stående og prate med en ungdomsskolelærer etter at klassen hans hadde vært med på et av læringsprogrammene. Han fortalte hvordan elever som på skolen kunne fremstå som likegyldige og uinteresserte, hadde blomstret opp under VilVite-besøket. Slikt er utrolig inspirerende for oss.

Barna deltar ikke på brukerundersøkelser, men det er ikke vanskelig å få bekreftet hvor giret de er over VilVite.

– Den artigste markedsundersøkelsen gjorde jeg 17. mai i år. VilVite gikk i hovedprosesjonen, og møtte dermed på skoletoget som kom i motsatt retning. Da elevene fikk øye på oss og maskoten Vilmer, hørte vi «ååh, der er VilVite» gjennom hele toget. Da gikk det i «give me five» og hilsninger.

MED FRA STARTEN

Selve prosjektet med å få et vitensenter til Bergen startet i årsskiftet 2005/2006. Dahl har vært med fra starten, og ble engasjert som prosjektleder. Dahls plan var å lede prosjektet frem til åpningen, og dermed overlevere nøkkelen til noen andre.

– Når man først blir spurt om å drive med noe som er både meningsfullt og gøy, kan man ikke si nei. Og jeg har aldri angret.

– Det var planen. Men da det nærmet seg åpning, ble jeg spurt av eierne om å fortsette som daglig leder. På det tidspunktet var jeg midt i 50-årene, og jeg fant ut at når man først blir spurt om å drive med noe som er både meningsfullt og gøy, kan man ikke si nei. Og jeg har aldri angret.

VilVite eies av Bergen kommune, Fylkeskommunen, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Bergen Børsfond, Kaffehuset Friele og Bergen næringsråd. Norsk Hydro var en pådriver i starten, og stilte 100 millioner kroner til rådighet gjennom en tiårig sponsoravtale i forbindelse med sitt 100 års jubileum. Målet var å etablere et moderne vitensenter av internasjonal klasse. Det var derimot aldri gitt at dette vitensenteret skulle komme til Bergen. Det skjedde takket være god, bergensk dugnad.

– Daværende byrådsleder Monica Mæland hadde en sentral rolle. Hun tok saken og frontet den. Hun fikk med seg fylkeskommunen, Høyskolen i Bergen, UiB og Bergen Næringsråd, og var styreleder i aksjeselskapet som eier virksomheten den første tiden, forteller han.
– Like fra starten har vi vært forankret i høyere utdanning. Det er kort vei til fagmiljøene på de ulike instituttene, og det er slikt som sikrer kompetanse.

Norsk Hydro hadde interesse av å investere i egen fremtid gjennom samarbeidet med vitensenteret. Engasjementet ble overført til Statoil ved fusjonen med Norsk Hydros olje og gassdivisjon i 2007.

DRØMMER OM NOBELPRISVINNER

VilVite har blitt bedt av Kunnskapsdepartementet, gjennom Utdanningsdirektorat, om å etablere et talentsenter innen realfag, som et av fire vitensentre i Norge. Det synes direktøren er flott.

– Det er en veldig anerkjennelse av det vi driver med. Her får vi gitt tilpasset opplæring til elever som har stort læringspotensiale.

31. mai var det markering for alle skoleklassene som kom, og som i bursdagsbesøk flest, hørte det kake til. Det skal også settes opp et eget jubileumsshow, som skal gå gjennom sommeren. På lørdag var det fest for nåværende og tidligere ansatte, og mandag denne uken var det klart for den mer høytidelige jubileumsmottakelsen, der samarbeidspartnerne, sponsorene, eierne og leverandørene ble samlet.

– Da var det hilsener og taler. Og så håper vi jo selvfølgelig at disse ukene byr på mange gaver.

Sponsorer er vitensenteret avhengige av. Dahl har mange høydepunkter å trekke frem, men er særlig stolt over hva vitensenteret har fått til med begrensede midler.

– Vi har en veldig kompetent stab, og har i løpet av de ti årene utviklet oss til å bli et referansevitensenter. I starten besøkte vi andre vitensentre for å se hvordan de ble drevet og taklet utfordringer, men nå kommer de til oss. Det er en stor bekreftelse for oss.

PIRRER NYSGJERRIGHETEN

Når Dahl ser tilbake på tiden ved VilVite, føler han seg først og fremst privilegert.

– Hvis gjestene går ut med noen nye refleksjoner i hodet, da har vi gjort hovedjobben.

– Det var et verdivalg å komme hit, og jeg har aldri angret. Vi sliter med økonomi hele tiden, og det kan selvfølgelig være frustrerende. Men når jeg sitter her og føler meg ille til mote, så er det bare å gå ut i utstillingen, laboratoriet eller klasserommet, og da får jeg energi av alle de som opplever noe her. Da føler jeg at vi er med på å gi dem noe de tar med seg videre på veien. Drømmen min er at vi får en nobelprisvinner i fremtiden som sier at de ble inspirert på Vilvite.

Hovedpoenget er å komme sammen og oppleve noe med kvalitativ verdi. Stikkordet er å lære og ha det gøy samtidig.

– Vi skal ikke bare lage fjasete underholdning. Vi inspirerer, og pirrer nysgjerrigheten. Det er som en dansk kollega fortalte meg: Hvis gjestene går ut med noen nye refleksjoner i hodet, da har vi gjort hovedjobben.

De siste to ukene har VilVite-senteret på Møhlenpris markert sitt 10-årsjubileum. Et nytt jubileumsshow skal gå gjennom sommeren, og 10. og 11. juni er det gratis adgang for publikum. Mer informasjon: Facebook og VilVites nettside.

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this