TV aksjonen
«MINDRE ALENE SAMMEN»: – Vi valgte å vinkle vår søknad på utenforskap, sier Arne Liljedahl Lynngård, som møter Bergensmagasinet sammen med leder for TV-aksjonen i Bergen, Line Berggreen Jacobsen. (Foto: Ove Landro)

Sammen for dem som står utenfor

Del artikkelen i Sosial medier

Inntektene fra årets tv-aksjon går til Kirkens Bymisjon, og fokuset er rettet mot dem som står utenfor. – Forskjellene i det norske samfunnet øker, og det må vi gjøre noe med, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Arne Liljedahl Lynngård.

– Vi valgte å vinkle vår søknad på utenforskap, og det tror jeg har vært viktig, sier Lynngård, som møter Bergensmagasinet sammen med leder for TV-aksjonen i Bergen, Line Berggreen Jacobsen.

– Grunnen til at vi ble valgt tror jeg har noe å gjøre med at Kirkens Bymisjon er tilstede i 40 byer i hele landet. Vi har et blikk på livene som folk lever, og vi ser skyggesiden av det norske samfunnet. Det er grupper som den norske velferdsstaten ikke fanger opp.

FATTIGDOMSPROBLEMET

– Vi vet at 70.000 mennesker i Norge ikke har en nær eller fortrolig som de kan snakke med. 150.000 mennesker får ikke nok å spise i verdens rikeste land. Hvert tiende barn vokser opp i familier med lavinntekt. Vi har et økende fattigdomsproblem i Norge, og i Kirkens Bymisjon fokuserer vi på de som ikke blir inkludert, enten i det sosiale fellesskapet, i arbeid eller i aktiviteter.

Han forteller om god respons blant politikerne på at pengene fra årets tv-aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland uttalte i sommer bekymring for at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, og hun spår at tallet vil øke.

[PostBlock id=154]

De siste femten årene har antall barn bosatt i familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Økningen gjelder for familier med og uten innvandrerbakgrunn.

– Forskjellene øker, flere faller utenfor, og dette må vi gjøre noe med, sier Lynngård, og peker på at Kirkens Bymisjon har 160 års erfaring med å avdekke ulike utfordringer i det norske samfunnet.

– Vi jobber daglig med å gi omsorg og lindre i en akutt situasjon. Dette er viktig, men enda viktigere for oss er det å styrke enkeltpersoner og grupper, slik at de selv kan ta styring i sitt eget liv og få nye muligheter.

SYK AV UTENFORSKAP

Lynngård har sett hvordan unge blir ferdig utredet og klassifisert som uføre. De får trygd og ønskes lykke til på reisen.

– Folk blir ikke friskere av å være inaktive. Det ser vi igjen i helse- og sosialbudsjettet. Mange uføre ønsker å bidra, jobbe og være til nytte i samfunnet. De har noen friske timer per uke hvor de er verdifulle medarbeidere, men ikke nødvendigvis åtte timer per dag og ikke fem dager i uken.

– Vi trenger flere arbeidsplasser hvor man kan bruke evnene sine, utvikle seg og bevare håpet om kanskje en dag å ta ordinært lønnet arbeid. Utenforskap for denne gruppen er et økende problem som opptar oss. Vi vil gjøre mer for denne gruppen, men denne saken må også løftes politisk, sier han.

Lederen for Kirkens Bymisjon er også opptatt av alle barn og unge som faller utenfor ulike aktiviteter fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe det utstyret som kreves.

– Vi trenger flere arbeidsplasser hvor man kan bruke evnene sine, utvikle seg og bevare håpet om kanskje en dag å ta ordinært lønnet arbeid. Utenforskap for denne gruppen er et økende problem som opptar oss.

– Derfor etablerer vi nå Skattekammeret hvor familier kan få låne utstyret som gjør at barna kan være med på de aktivitetene de ønsker. Det kan være alt fra soveposer, telt, skøyter og fotballsko. Vi skal være et bindeledd mellom organisert aktivitet og de unge, ikke minst de med minoritetsbakgrunn. Slik blir terskelen lavere for at barna kommer inn i aktiviteter, blir en del av det norske samfunnet, får nye venner og opplever mestring i hverdagen, opplyser Lynngård.

Utenforskap er et nøkkelord i årets tv-aksjon, og Bymisjonen er derfor opptatt av å skape møteplasser hvor folk blir sett, hørt og føler seg inkludert.

700.000 MØTER

Leder for årets tv-aksjon, Line Berggreen Jacobsen er enig med Lynngård.

– Med tv-aksjonen i år har vi vi sagt vi ønsker å opprette 700.000 nye møter mellom mennesker. Det ligger en kraft i å skape arenaer hvor folk kan møtes og bli sett og hørt.

– Vi har sett hvordan ett slikt møte kan endre enkeltmenneskers liv, og greier vi å skape mange slike møter, så kan vi være med å gjøre en stor forskjell, sier Jacobsen.

[PostBlock id=155]

De to ser også en utvikling i samfunnet der eldre skal bo lenger hjemme.

– For noen er det veldig positivt. Men for andre kan det også bety at du blir isolert. Ja, du får hjelpen du trenger, noen kommer hjem og vasker og leverer ferdig mat til deg, men når dette er gjort så sitter mange likevel igjen alene.

Derfor har Kirkens Bymisjon et konsept hvor de kobler norske eldre med ungdommer som er nye i landet, som trenger både språktrening og leksehjelp.

– Da kan eldre som har tid hjelpe disse ungdommene med norsk og lekser, samtidig som de unge gir noe tilbake ved å være med de eldre, lage mat, være en kontaktperson, slik at det ikke blir én som mottar og én som gir, men det blir en gjensidig glede og nytte, fordi begge får noe i en slik utveksling. Dette er et veldig spennende prosjekt som de begynte med i Oslo, og som vi nå ønsker å realisere i Bergen, forteller Lynngård.

ISOLERT PÅ GUTTEROMMET

Men ensomme eldre er ikke det eneste som opptar Lynngård, som understreker at stadig flere unge føler seg ensomme.

– Bare tenk på de guttene som er 18-19 år gamle og har parkert seg selv hjemme på gutterommet og blir isolert. Vi ønsker å trekke dem ut av gutterommet og inn i en sosial hverdag hvor de opplever mestring og utvikling, og gi dem nye muligheter slik at de blir aktive deltakere i det norske samfunnet.

Pengene som samles inn under årets TV-aksjon skal gå til nye tiltak og aktiviteter som bymisjonen ikke driver i dag.

– Vi ser at det er nye mennesker og grupper med nye behov vi skal nå. Vi har tre innsatsområder på landsbasis: De som har akutte behov for en seng og et måltid, de som vil delta i hverdagslivet gjennom arbeid og aktiviteter, og de som er nye i Norge og trenger å bli inkludert i samfunnet.

HELE BERGEN SOM BØSSEBÆRERE

Jacobsen og Lynngård er opptatt av å mobilisere hele Bergen frem mot TV-aksjonen 21. oktober.

– Nå har vi 52 frivillige som gjør en fantastisk innsats i sitt lokalmiljø med å organisere selve gjennomføringen på aksjonsdagen. Nå er det viktig at folk melder seg som bøssebærere, sier Jacobsen.

TV-aksjonen trenger 3000 bøssebærere i Bergen. Målet er å ha full dekning i hele landet, slik at alle husstander får besøk på aksjonsdagen; det er intet mindre enn 2,3 millioner husstander. Til å klare det trenger TV-aksjonen 100.000 bøssebærere på landsbasis.

– Vi vet at det er et tøft mål vi har satt oss. Derfor er det viktig at hele Bergen mobiliserer, sier Line Berggreen Jacobsen.

Datoen for TV-aksjonen 2018 er 21. oktober. Dersom du ønsker å bidra, enten som bøssebærer eller på andre måter, kan du ta kontakt via blimed.no

TV aksjon
VARMERE SAMFUNN: På morgenen tirsdag 16. oktober går Kirkens Bymisjon ut i bergensgatene og klær byen i oransje skjerf, som et symbol på at man ønsker et varmere samfunn. De inviterer også til frokost i Korskirken for alle mellom åtte og ni. På bildet ser vi fra venstre: Irine Nzungula Lavik, Trygve Sæthre Stabrun, Bård Aulin, Maria Elisabeth Sørbø og Raul Barreras. (Foto: Tine Wahlstrøm)

Del artikkelen i Sosial medier

Ove Landro
Redaktør Bergensmagasinet AS | Helgesensgate 17 | 5038 Bergen | Norge

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this