VALGSAK03 foto Oslo bystyre Sturlason
DU BESTEMMER SAMFUNNSRETNINGEN: Hvem skal passe på barn og eldre? Er det best at omsorg er i kommunens regi, eller skal også private få slippe til? Hvordan skal samferdselstiltak finansieres? Hvilken rolle skal bompenger spille?Hvem har de beste løsningene for klimakrisen? Du gir ditt svar på disse spørsmålene og mange flere gjennom stemmeseddelen. (Foto: Oslo bystyre/Sturlason)

VALG 2019: Stemme i valget eller la de andre bestemme?

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg, og i ukene fremover vil både gater, torg, medier og sosiale medier være fulle av partienes valgkampbudskap.

Av Trygve Svensson

På et vis ligner valgkampen på stortingvalget for to år siden. Partilederne stiller i store TV-debatter, og har utspill i avisene. Du ser røde og blå jakker utenfor kjøpesentre og på torg.

Men det er likevel noen viktige skiller mellom lokalvalget og stortingsvalget. Det mest åpenbare er selvfølgelig at valget er, nettopp, lokalt. Vi skal ikke stemme på Jonas eller Erna, Trygve, Audun eller Siv. Vi skal stemme på en av de over 10.000 lokalpolitikerne som har helt vanlige jobber og som bare har den merkelige interessen at de bryr seg om hva som skjer i sitt nærmiljø.

FAKTA Trygve Svensson
Mer informasjon: agendamagasin.no

Ja, det stemmer, helt vanlige folk som bruker fritiden sin på å engasjere seg i vann og avløp, skolestruktur, sykkelveier. Hvordan man skal prioritere mellom eldreomsorg og skole. Hvordan man skal finne balansen mellom å verne naturen og regulere for nye boliger eller ny næringsvirksomhet.

Kort sagt, hele den myriaden av små og store avgjørelser som vi er avhengig av at skal bli tatt for at samfunnet skal fungere sånn noenlunde ok.

Gjør det de for makt? Tja, definitivt for å påvirke. Men det er grenser for hvor mektig man kjenner seg når man er med å bestemme hvor det nye busskuret eller offentlige toalettet i kommunen skal ligge.

Gjør de det for penger? For den vanlige kommunestyrerepresentant er godtgjørelsen for timer med saksdokumenter, møter og befaring temmelig beskjeden.

I Norge er vi glad i å kritisere politikerne våre, og i utgangspunktet er det helt ok. Det er en sunn innstilling å være maktkritisk. Men forakten for politikere kan gi seg temmelig absurde utslag, og noen av de aller mest absurde er når vi snakker ned lokalpolitikere som ganske enkelt tar en tørn på dugnad for samfunnet de bor i.

I tillegg til de lokale sakene handler selvfølgelig valget om det større bildet, det som blir satt sammen av nettopp de små og store avgjørelsene, og som gjerne kalles samfunnsretning. Går vi i retning av flere fellesskapsløsninger, eller skal vi heller legge til rette for at flere klarer seg bedre selv? Hvilken type skatt skal vi betale? Bør de som bor i store og dyre boliger betale mer enn de som bor i en liten leilighet?

Det er også andre tema som er viktige i dette valget. For Bybanen er dette et skjebnevalg. Her er det klare fronter. Noen vil at den skal gå til Åsane, andre mener hele bybanen er en dårlig ide.

Det blir et stort klimavalg. I hele år har ungdommen demonstrert og streiket. Hvem synes du har de beste løsningene for klimakrisen? Hvem klarer å balansere nødvendige miljøvennlige grep, med rettferdige løsninger for alle? Hvordan skal samferdselstiltak finansieres? Hvilken rolle skal bompenger spille?

Men også spørsmål som: Hvem skal passe på barn og eldre i Bergen? Er det best at skattepengene går til omsorg i kommunens regi, eller skal private selskaper også slippe til?

Vi vet også at det er noen ting som går igjen når det gjelder valgdeltagelse. Er du ung eller har du kort utdannelse, så er det mer sannsynlig at du ikke stemmer. Det samme gjelder om du er innvandrer. Det betyr, veldig grovt, at hvis du kjenner deg igjen nå, så lar du de andre bestemme mer.

Er du ung, så lar du eldre bestemme mer. Har du kort utdannelse så lar du de med lang utdannelse bestemme mer. Hvor du bor har også noe å si. Vadmyra er et fint sted, men har den laveste valgdeltakelsen i byen. Det betyr at de andre bydelene bestemmer litt mer.

Det er urettferdig, men det viser hvor viktig det er at nettopp du går og stemmer.

I tillegg er det selvfølgelig det litt store poenget om at vi mennesker har vært på jorden i ca. 200.000 år. Vi har bodd i store samfunn fra for ca. 10.000 år siden. Den formen for demokrati som vi lever i nå har vi kun hatt i ca. 100 år. På de aller, aller fleste tidspunkt av historien vår har vi altså ikke hatt mulighet til noe så enkelt som å gå og stemme – og være med på å avgjøre alt fra hvor det lokale toalettet skal ligge til den dypere samfunnsretningen.

Og det er jo ikke verst bare det. Godt valg!

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this