hjemdal breivik eidsheim
FORNØYDE HORDALANDS-POLITIKERE: Hordalandspolitikerne på Stortinget er fornøyd over regjeringens satsing mot barnefattigdom. Fra venstre: Silje Hjemdal (Frp), Terje Breivik (V) og Torill Eidsheim (H). (Foto: Stortinget)

Seks millioner til Bergens fattigste

Del artikkelen i Sosial medier

– Det er viktig at også barn som vokser opp i lavinntektsfamilier får delta på aktiviteter i lokalmiljøet sammen med sine venner, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp).

De tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er opptatt av at barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få delta på aktive arenaer sammen med sine venner. I budsjettet for 2018 har derfor regjeringen satt av 224 millioner til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

– En oppvekst preget av svak familieøkonomi kan gjøre situasjonen enda mer synlig og skambelagt i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de trenger.

Nå er fordelingen av disse midlene klare, og i Bergen får organisasjoner og lag til sammen nær seks millioner kroner for å styrke tilbudet til barn og unge i lavinntektsfamilier i kommunen.

Blant annet får Jentegruppen, som skal bidra til at jenter får delta på aktiviteter i nærområdet for å fremme integrering, 600.000 kroner.

Det samme gjør Brannsjansen 2018, som skal bidra til å få unge sårbare inn i arbeidslivet eller få dem til å fullføre studier.

Hordalandspolitikerne på Stortinget er fornøyd over regjeringens satsing mot barnefattigdom, og er glad for at organisasjoner og lag i Bergen har fått midler til å støtte opp om dette arbeidet:

– Jeg er glad for at regjeringen gjør det mulig å styrke slike tilbud i Bergen. Det betyr at flere barn og unge kan få delta på ferier, og ikke minst meningsfylte aktiviteter i hverdagen. Klart det betyr en forskjell om også Kristian på 9 har noe å fortelle klassevennene, sier Silje Hjemdal (Frp).

– En oppvekst preget av svak familieøkonomi kan gjøre situasjonen enda mer synlig og skambelagt i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de trenger. Da er det viktig at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, legger Torill Eidsheim (H) til.

Hun mener at alle barn bør få ta del i den uformelle læringen og gleden i de sosiale fellesskapene som finner sted i organisasjonene, i idretten og på kultur- og fritidsarenaene.

– Derfor er det svært gledelig å se en lang liste av ulike tiltak her i Hordaland, som nå blir styrket gjennom denne tildelingen av midler, sier Eidsheim.

Også Terje Breivik (V) gleder seg stort over Hordalands-potten fra denne tilskuddsordningen.

– Kampen mot barnefattigdom er et av de viktigste satsingsområdene for Venstre, sier han.
– Noe av det mest hjerteskjærende i rike Norge anno 2018 er vissheten om at titusenvis av barn vokser opp i fattigdom. Dette handler om den enkeltes frihet til å leve det gode liv.

Målet med tilskuddsordningen er nettopp å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene i tilskuddsordningen gis blant annet til lag, foreninger og organisasjoner i kommunene som skal gi barn og unge et tilbud i ferien eller aktivitetstilbud i hverdagene.

[PostBlock id=72]

Følgende tiltak vil motta støtte:

SPORTSKLUBBEN BRANN: Brannsjansen 2018

 • Målsettingen med tiltaket er å integrere unge sårbare i arbeidslivet eller fullføre studier, slik at utenforskap hindres på sikt.
 • Det tilbys et femtrinns arbeidsprogram med individuell tilpasning og fleksible løsninger.
 • Tilbudet dekker fulle uker, og inkluderer sosiale tiltak og servering av frukt og lunsj.
 • SK Brann legger til rette for praksis og fungerer som en døråpner inn mot alle eksisterende og nye samarbeidspartnere for klubben.
 • Tilskudd: 600.000 kroner

Bergen kommune: Jentegruppen

 • Målsettingen med Jentegruppen er å fremme integrering og mestring ved at jentene deltar i en ordinær fritidsaktivitet i nærområdet.
 • Jentene er selv med på å bestemme aktivitetene, ut fra egne interesser.
 • Det blir ukentlige gruppetreff på skolene, ledet av helsesøster, og det legges opp til tett samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Jentene skal få hjelp til å starte opp med fritidsaktiviteter, og motiveres til å fortsette.
 • Tilskudd: 600.000 kroner

WAY FORWARD: Fra gata til idrett – Bergen

 • I samarbeid med Etat for Boligforvaltning, skoler, helsestasjon og andre organisasjoner i Årstad bydel søker Way Forward med dette om midler til å integrere barn og unge i Bergen med flerkulturell bakgrunn inn i ulike fritidsaktiviteter som idrett, dans og musikk.
 • Tiltaket skal gi barn og unge som er fattige, opplevelser utenom det vanlige.
 • Utflukter som bowling, badeland, trampoline, klatring, mestringssamlinger på Dale Oen Experience, fisketur, skitur med mer.
 • Tilskudd: 200.000 kroner

Bergen kommune: Dans uten grenser

 • Hovedmålsettingen er å opprette fire lokale danseverksteder i områder som trenger lavterskel kulturtilbud.
 • Dans Uten Grenser baserer seg på ung-til-ung-formidling.
 • Sentrale fordeler med metoden er at ungdommer som formidlere på mange område kan ha større påvirkning overfor barn og unge enn det voksne har.
 • Unge har bedre kontakt i ungdomsmiljøet og kan nå utsatte grupper.
 • Tilskudd: 400.000 kroner

LYDERHORN SKOLEBRASS: Musikk i ferien, Laksevåg 2018

 • Tiltaket skal gi gratis, uforpliktende og åpen musikkopplæring for andre og tredjeklassinger fra tre skoler i Laksevåg bydel tre dager i første uke av sommerferien 2018.
 • Tilskudd: 35.000 kroner

STIFTELSEN MENINGSFULL OPPVEKST I LAKSEVÅG: Aktiv i Bergen Vest (tidligere betegnelse Sommer i Bergen Vest)

 • Kultur- og fritidstilbud til barn og unge i Laksevåg bydel.
 • Det skal være åpent i alle skoleferier og tilby varierte aktiviteter.
 • Tilskudd: 150.000 kroner

AKKS BERGEN: Musikkaktivitet for barn og unge: Loud! Jentenes bandleir 2018, kurs og workshops

 • Målsettingen med tiltakene er å skape en trygg arena, gjennom musikkaktivitet, for barn og unge.
 • Tiltakene skal bidra til mestring, bygging av selvtillit, etablering av nye vennskap og læring.
 • Aktivitetene er bandleir i høstferien og deltakelse på kurs og workshops gjennom året 2018.
 • AKKS vil samarbeide med kommunale tjenester, offentlige- og private organisasjoner og aktører innen musikklivet i Bergen for rekruttering av målgruppen.
 • Tilskudd: 109.000 kroner

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN: Bamsehiet

 • Bamsehiet tilbyr lek, aktiviteter og middag to dager i uken til barn i alderen 0-12 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner.
 • Dette er et tilbud til barn som på grunn av økonomi eller andre årsaker ikke benytter andre fritidstilbud.
 • Nytt for 2018 er åpen lørdagskafé i byen, med aktiviteter for barna samt mat til en lav pris.
 • Det nye tilbudet vil åpne for nye familier og gi mulighet for nettverksbygging samt å informere om øvrige tilbud for barn i byen.
 • Tilskudd: 500.000 kroner

BERGEN RØDE KORS: BARK Pluss

 • BARK Pluss er et gratis aktivitetstilbud til barn når det er skoleferie og kortere skolefri.
 • Målet med BARK Pluss er å nå ut til barn som lever i husholdninger med lavinntekt.
 • Eksempler på aktiviteter er camping og overnatting på hytte, dagsturer med aktiviteter ved sjøen, utflukter med kulturopplevelser og villmarkshelg.
 • Tilskudd: 100.000 kroner

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN: Ferietiltak

 • Målet med tiltaket er å gi barn og deres foreldre en ferieopplevelse med andre barnefamilier.
 • Tilbud for familier i målgruppen i sommer- og vinterferiene, samt familiedager andre helger.
 • Alle kan låne utstyr og prøve aktiviteter som passer for årstiden.
 • I tillegg skal det utvikles en utlånssentral for fritidsutstyr.
 • Tilskudd: 300.000 kroner

I.L. NORNA SALHUS: Alle skal med – et lysglimt i hverdagen

 • Målsettingen med tiltaket er å kunne gi et godt tilbud innen sosialisering samt integrering av barn og unge som lever under fattigdomsgrensen.
 • Tilbudet skal være innen kultur, idrett og fritid, med ulike tilbud av aktiviteter.
 • Det skal være inkluderende og skape integrering og fellesskap for deltakerne.
 • Tilskudd: 150.000 kroner

SPORTSKLUBBEN TRANE: LIM-prosjektet

 • LIM (Leksegjøring, Idrett, Matservering) er et tilbud som er tilrettelagt for barn ved Slettebakken skole for å delta i sunne fritidsaktiviteter.
 • LIM er også blitt en sosial møteplass hvor vennskap og erfaringsdeling finner sted hva angår skolearbeid og idrettsaktiviteter.
 • Tilskudd: 300.000 kroner

Bergen kommune: Inkludering gjennom deltidsarbeid

 • Målet med tiltaket er å etablere et prosjekt der risikoutsatt ungdom på videregående skole kvalifiseres til deltidsjobb gjennom kvelds- og helgearbeid.
 • Utekontakten skal være ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet.
 • Aktiviteten vil bestå av arbeidsforberedende kurs og arbeidspraksis hos ulike arbeidsgivere med oppfølging av en arbeidskoordinator.
 • Tilskudd: 700.000 kroner

HORDALAND IDRETTSKRETS: Inkludering av barn og ungdommer med flerkulturell bakgrunn

 • Målet med dette tiltaket er feltarbeidervirksomhet for å øke deltakelsen i fysisk aktivitet for barn og ungdom i målgruppen.
 • Feltarbeideren hjelper barn og ungdommer ut i ordinær aktivitet i sitt nærområde.
 • Hovedoppgavene er å hjelpe flerkulturelle elever ved de ulike innføringsklassene med å finne egnede idrettstilbud i sitt nærområde, og sørge for at de har muligheten til å delta uavhengig av økonomisk situasjon.
 • Tilskudd: 150.000 kroner

FORENINGEN LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL: Løvstakken UT

 • Målet for tiltaket er å gi barn og unge uten økonomiske forutsetninger muligheten for å delta i friluftsliv på lik linje med jevnaldrende som har bedre forutsetninger.
 • Tiltaket retter seg spesielt mot deltagere med innvandrerbakgrunn.
 • Tilskudd: 197.150 kroner

SALT BERGENSKIRKEN: Salt Kulturstipend

 • Dette tiltaket innebærer ukentlig undervisning i musikkinstrumenter, tegning, dans, låtskriving eller andre kulturtilbud skolen supplerer med.
 • Det innebærer også et tilrettelagt øvingstilbud med utlån av rom og utstyr, et tilbud om sosialisering på venterom to dager i uken etter skoletid og egne arrangementer for 5. – 7. klasse 1-2 ganger per måned.
 • Tilskudd: 142.500 kroner

RASKBERGEN

 • Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.
 • Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostnader for målgruppen.
 • Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).
 • Tilskudd: 100.000 kroner

Bergen kommune: Ung Sommer Bergen

 • Målsettingen med tiltaket er å utjevne økonomiske forskjeller blant barn og unge i kommunen.
 • Barn og unge skal kunne få delta på ferietiltak i regi av Idrettsservice på lik linje med andre jevnaldrende venner ved at de kan få friplass.
 • Idrettsservice tilbyr et mangfold av aktivitetsleirer i ferien på dagtid fra kl. 09-15.
 • Det blir blant annet idretts-, friluftsliv-, gårds-, dansetilbud for barn og unge fra 2.-10. trinn.
 • Tilskudd: 230.000 kroner

MØHLENPRIS IDRETTSLAG: MIL-intro

 • Tilbud til minoritetsungdom uten økonomiske barrierer for deltakelse.
 • Tiltaket omfatter blant annet idrettsaktiviteter, IKT-kurs og ferietilbud.
 • Tilskudd: 300.000 kroner

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN: Ungdomstiltaket V13, Javan

 • Målet med tiltaket er å skape trygge og sosiale mestringsarenaer for læring, samhandling og opplevelser for ungdommer som er berørt av integrerings- og fattigdomsproblematikk.
 • Trygge og kompetente ansatte skal med vanlige aktiviteter og sosiale samlinger i en alternativ skoledag, i skolenes ferier, på fritidsaktivitetsdager og i lekseklubb skape inkluderende miljøer for alle.
 • Tilskudd: 300.000 kroner

STIFTELSEN CRUX: Fuglekassen

 • Tiltaket innebærer aktiviteter og opplevelser for barn og familier som er i en sårbar situasjon og med dårlig økonomi.
 • Hovedfokuset er på barna, det vil si å gi dem gode opplevelser som de ikke vil få mulighet til ellers, samt også gjennom felles aktiviteter og opplevelser styrke kontakten mellom barna og deres foreldre.
 • Tilskudd: 100.000 kroner

Bergen kommune: Bergen kommune Utlånssentral

 • Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.
 • Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostnader for målgruppen.
 • Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).
 • Tilskudd: 200.000 kroner

FANA IDRETTSLAG: Fana Sprek

 • Tiltaket er et ferietilbud til dem som av ulike årsaker ikke kan reise på ferie, primært med bakgrunn i oppvekstvilkår og økonomi.
 • Tilbudet er dagtilbud i skolens sommerferie, og skal arrangeres for femte gang i 2018.
 • Eksempler på aktivitet er båttur, klatring, strandaktiviteter og idrettsaktiviteter.
 • Tilskudd: 50.000 kroner

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this