INDUSTRIFAG PÅ VEI OPP: – Næringslivet påvirker antall søkere til yrkesfag, og går det godt eller dårlig i næringen vil søkerne fange opp dette, sier Elin Meyer Wikan. (Foto: Martine Haugen)

Industrifag øker mest

8. august ble det endelige inntaket til videregående opplæring klart. Over 80 prosent av søkerne har fått innfridd førstevalget.

Studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon er de mest populære linjene.

Det tredje inntaket viser at studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon er de mest populære linjene. Studiespesialisering er mest populært, med 2628 søkere til Vg1 (74 flere enn i fjor), med Amalie Skram som den skolen flest ønsker å gå på.

AMALIE SKRAM MEST POPULÆR

Mer informasjon: hordaland.no/nn-NO/utdanning/vgs/soknad-og-inntak

– I forhold til vanlig studiespesialiserende utdanningsprogram har Amalie Skram mange flere søkere enn det er plasser, men så er det også denne skolen som har flest plasser innenfor dette utdanningsprogrammet, sier Elin Meyer Wikan, som er spesialrådgiver ved Inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune.

Hun trekker frem flere mulige årsaker til hvorfor det er slik.

– Skolen ligger godt plassert med gangavstand til kollektivtransport. Den er ny, og på grunn av størrelsen kan den gi mange flere interessante tilbud i fagkretsen til Vg2 og Vg3 enn det mange mindre skoler kan tilby.

Antallet søkere som har Amalie Skram som førstevalg har likevel gått ned de siste par årene.

– Årsaken til det kan like gjerne være at søkerne vet at det er høy poenggrense for inntak til Vg1, enn at skolen har blitt mindre populær, sier Meyer Wikan.

TRANGT NÅLØYE PÅ LANGHAUGEN

Imidlertid er det teknikk og industriell produksjon som har størst økning med 821 søkere. Det er 163 flere enn i fjor, en økning på 25 prosent. Dette fører blant annet til at Bergen maritime videregående skole øker søkningen med 60 elever, fra 395 til 455.

– Næringslivet påvirker antall søkere til yrkesfag, og går det godt eller dårlig i næringen vil søkerne fange dette opp, forklarer Meyer Wikan.

Elektrofag og helse- og oppvekstfag opplever størst nedgang, med henholdsvis 96 og 90 færre søkere sammenlignet med fjoråret, mens barne- og ungdomsarbeider-linjen kan vise til økte søkertall.

Den linjen det er vanskeligst å komme inn på – med høyeste nedre poenggrense ved inntak til Vg1 – er Langhaugen videregående skole. For å komme inn på Vg1 musikk, dans og drama med fordypning i musikk må en etter tredje inntaksomgang (inkludert tilleggspoeng for musikalsk dyktighet) ha minimum 53,2 poeng.

DE FLESTE INNVILGES FØRSTEVALGET

Totalt har 18533 elever søkt plass i den offentlige videregående skolen i Hordaland. Inntaket ble klart 8. august, og viser at 81,6 prosent av elevene med ungdomsrett og 76,8 prosent av alle søkerne har fått innvilget plass på sitt førsteønske.

– Det gjelder skoleønske. Langt flere elever har fått plass på sitt primære utdanningsprogram, men på en skole som ikke var førsteprioritet, opplyser Meyer Wikan.

Spesialrådgiveren presiserer at nedgangen eller økningen i søkertall på en skole kan ha helt andre årsaker enn at skolen har blitt mer eller mindre populær.

– Arbeidsmarkedet vil være med å påvirke søkertallene. Når det gjelder skolene utenfor Bergen kan det ha betydning at årskullene som er ferdig på ungdomsskolen har økt eller minket fra året før.

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this