schjelderup6 portrett2
FERDIG MED POLITIKKEN: – Jeg savner alle de utrolig dyktige kollegaene jeg har hatt, men bergenspolitikken er nå et tilbakelagt kapittel for min del, sier Harald Schjelderup. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

– BOB skal bygge for alle lommebøker

Del artikkelen i Sosial medier

– Det å gå, sykle eller ta buss eller bybane til gjøremålene blir stadig mer viktig. Derfor tar vi også byutvikling på høyeste alvor, sier Harald Schjelderup, som forrige mandag tiltrådte som ny konsernsjef i BOB.

Styret i BOB tilsatte Harald Schjelderup som ny konsernsjef like før sommeren. Den tidligere byrådslederen tar over etter Terje W. Gilje, som har styrt BOB-skuten i 15 år.

Harald Schjelderup er utdannet samfunnsviter, og har ledererfaring fra blant annet Statoil, Bergenscenarier og Kavlifondet. Han har i to perioder vært politiker på heltid for Arbeiderpartiet, senest som byrådsleder i Bergen.

– Når boligen er ferdig og nøkkelen levert til de som skal bo der, så avsluttes vanligvis kundeforholdet. I BOB er det motsatt; hos oss er det starten på et forhåpentligvis langvarig og godt forhold.

Han sluttet som byrådsleder i slutten av april, noe han forklarer med at han uansett ikke stiller til valg, og at det derfor var best for alle parter at han overlot stafettpinnen til ny byrådsleder før valget. Dette gav samtidig mulighet for en friperiode, der han han kunne rense hodet fra en jobb som var blitt en livsstil – både på godt og vondt. Like etter ble han kontaktet av BOB med tilbud om å være kandidat til å bli ny konsernsjef.

HAR SELV BODD I BOB-LEILIGHET

– Jeg både tenkte og snakket litt med folk jeg har rundt meg, og kom til at dette var noe jeg hadde veldig lyst til. Det er mye med BOB som tiltaler meg, sier han.

– Jeg trodde at det egentlig var Stortinget du siktet deg inn på?

FAKTA BOB prosjekter
Mer informasjon: bob.no

– Nei, jeg har vært tydelig på at jeg nå ville ha en vanlig sivil jobb – både fordi jeg har en familie som har måttet leve med en som har hatt en jobb som har vært døgnkontinuerlig, og fordi jeg har mange andre interesser i livet. Det er flere år siden jeg bestemte meg for å slutte i 2019 – og så kom jeg til at det var klokest at jeg trådte til side før valget.

– Hadde du tenkt i retning av å bli konsernsjef i BOB før de spurte deg?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde egentlig ikke tenkt i noen retninger, og var åpen for mye forskjellig.

– Men du er godt kjent med boligbyggelagene?

– Ja, som ung voksen bodde jeg både i Vestbo- og BOB-leilighet, og jeg har også sittet i styret i det daværende Stor-Bergen Boligbyggelag (heter nå OBOS Stor-Bergen, etter at de fusjonerte med OBOS i 2014, journ. komm.). Så jeg kjenner godt til boligbyggelagene, som har fått en litt annen rolle de siste årene. Mesteparten av privilegiene deres er tatt vekk, slik at de konkurrerer på lik linje med de helkommersielle boligbyggerne.

– Den sosiale tenkningen er vel også veldig mye borte? Det med at de skulle bygge rimelige boliger for folk flest?

– Den aktive samfunnsrollen som myndighetene før ga til boligbyggelagene er delvis forsvunnet, siden de ikke lenger har de fordelene de hadde. Det jeg synes er spennende med BOB, er at selv om det er en virksomhet som må drives lønnsomt, så er ikke målet å skape størst mulig overskudd, sier han.

– Kjernevirksomheten er derimot å bygge og forvalte boliger for de 70.000 medlemmene våre. Vi er til for våre kunder og medlemmer, men vi har et samfunnsoppdrag utover det.

EN STOLT HISTORIE

BOB BBL (tidligere Bergen og Omegn Boligbyggelag) ble stiftet 2. mars 1941 av bygningsarbeidere og deres fagforeninger under navnet Bergens Bolig og Byggelag. Nåværende navn (BOB) er fra 2014.

– BOB ble dannet av arbeidere som gikk sammen for å få bygget boliger i det vi kan kalle delingsøkonomi, så vi har en veldig stolt historie, sier han.

– Den historien skal vi ta vare på, samtidig som vi også må ta innover oss at samfunnet har endret seg veldig. BOB som selskap har vært gjennom en veldig spennende reise under Terje Gilje – der BOB har satt det å tenke nytt og innovativt – og tenke bærekraft – mer i system.

schjelderup3 Kanalveien
SENTRALT I KANALVEIEN: BOBs K90-prosjekt er planlagt med 235 leiligheter på den tidligere NRK-tomten på Minde (i Kanalveien 90, derav navnet). De eksisterende bygningene «Rotunden» og «Brødfabrikken» skal bestå, og drives som høyskole av NLA. Antatt byggestart 2020/2021. (Foto: BOB)

For snart tre år siden kjøpte de Bergen Eiendomsforvaltning (Befas), som leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av eiendom. Selskapet ble stiftet i 1998, og drifter og forvalter i dag 800.000 kvadratmeter med næringseiendom i og omkring Bergen. Dette betyr at BOB nå også er stor innenfor forvaltning av næringseiendom i Bergen.

– Hvordan går den nye KPA (Kommuneplanens arealdel, som i henhold til plan- og bygningsloven skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, journ. komm.), som bystyret vedtok før sommeren, i favør av BOBs eiendommer?

– Karanteneutvalget i Bergen kommune har gitt meg saksforbud ut året, så det betyr at jeg i noen få måneder til er avskåret fra å kunne både snakke om og engasjere meg i prosjekter som berører Bergen kommune.

– BOB tok et stort ansvar med å utvikle hele Damsgårdssundet fra 2007, og bygget blant annet det som var verdens høyeste trehus.

– Men du kan vel bekrefte at BOB har prosjekter knyttet til Bybanens stoppesteder?

– Ja, men ikke bare der. BOB tok et stort ansvar med å utvikle hele Damsgårdssundet fra 2007, og bygget blant annet det som var verdens høyeste trehus.

– Der tenkte BOB nytt, blant annet innen bærekraft. I dag har vi prosjekter i ulike bydeler; nå senest et spennende prosjekt i Liaparken i Åsane.

UTVIDER NORDOVER

BOB fusjonerte i 2014 med Boivest i Førde – og har nå et regionskontor i den lille bykommunen noen timers kjøretur nord for Bergen.

– Vi har ambisjoner om å kunne bygge mer i hele det nye Vestland fylke, sier Schjelderup.

– Dere må vel skifte navn til Vestland Boligbyggelag da?

– Hehe. Nei, selv om vi tenker regionalt, så er vi glad i BOB-navnet.

schjelderup4 Mindeporten
IDYLL PÅ MINDE: BOB har inngått avtale om kjøp av BIR-tomten på Minde, der det planlegges 300-400 boliger. Tidligste byggestart er 2020/2021. BOB har også inngått partnerskap med Backer Eiendom, som etter planen skal bygge 15.000 kvadratmeter med næringslokaler på tomten som en støyskjerm mellom Fjøsangerveien og boligbebyggelsen. Bildet viser bygningene og grøntområdet sett fra bryggen ved Mindeporten. (Foto: BOB)

– Har du lov å uttale deg om fortetting i Bergen? Det at vi må bo og arbeide på måter som er mer klimavennlig?

– Ja, siden det ikke er noe vi bare skal her i Bergen, men er viktig for alle byer. Såkalt byspredning skaper mer biltrafikk og tapper bysentraene for både mennesker og butikker.

– Det er en del politisk motstand mot fortettingsplanene her i Bergen?

– Jeg opplever ikke at det er noen stor uenighet om at vi skal fortette, men det vil alltid være diskusjoner om hvordan fortetting skal gjøres. Akkurat den diskusjonen kan jeg ikke delta i nå – siden jeg har saksforbud ut året. Men generelt er det viktig at fortetting ikke ødelegger gode bomiljøer som er der fra før.

FLERE NYE PROSJEKTER

Et aktuelt fortettingsområde er Damsgårdssundet (området fra Puddefjordsbroen til Nygårdsbroen, med Møhlenpris på nordøstsiden og Laksevåg, Damsgård, Gyldenpris og Solheimsviken på sørvestsiden), som BOB har utviklet og revitalisert over ti år.

[PostBlock id=416]

– Har du lov å snakke om Solheimsviken?

– Det jeg kan si er at BOB liker å tenke det jeg kaller utvidet. Vi skal bygge boliger, men vi er også opptatt av livet mellom husene. BOBs visjon er å bygge fellesskap, sier han.

– Vi er opptatt av å kunne utvikle større områder, og ikke bare mindre enkeltprosjekter. I det ligger det at vi skal kunne være en positiv kraft i byutviklingen. Det er velkjent at BOB også har flere store tomter, blant annet på Mindemyren, som er et spennende utviklingsområde – uten at jeg kan si så mye mer om det nå.

– Det må være litt kinkig å ha saksforbud på slike store prosjekter?

– Det er velkjent at BOB også har flere store tomter, blant annet på Mindemyren, som er et spennende utviklingsområde – uten at jeg kan si så mye mer om det nå.

– Ja, men vet du hva, det er så mye spennende som skjer i BOB der Bergen kommune ikke er en direkte med- eller motpart, så jeg kommer til å ha mer enn nok å gjøre. Det er også mye jeg rett og slett skal lære. Jeg er blitt tatt utrolig godt imot av mine 170 kollegaer – og jeg er veldig imponert over den skaperkraften og -viljen som er i hele BOB.

– Vi skal både ta vare på det beste fra historien vår og tenke nytt – slik at BOB kan spille en viktig rolle både i Bergen og på Vestlandet i årene som kommer.

Han peker her på en viktig forskjell mellom BOB og mange av de andre som bygger boliger i kommersiell regi.

– Når boligen er ferdig og nøkkelen levert til dem som skal bo der, så avsluttes vanligvis kundeforholdet. I BOB er det motsatt; hos oss er det starten på et forhåpentligvis langvarig og godt forhold. BOB liker også å forvalte, vedlikeholde og påta seg oppgaver for både borettslag, sameier og næringseiendom.

schjelderup5 Kranen Sameie
LEILIGHETER I SJØKANTEN: Første trinn med 21 leiligheter i Kranen sameie i Damsgårdssundet er nettopp lagt ut for salg. Bildet viser sameiet sett fra vest, med Ulriken i bakgrunnen. (Foto: BOB)

BOLIGER FOR ALLE LOMMEBØKER

– Dere har holdt på modellen med felleskostnader, der andelseierne er med og dekker renter og avdrag på borettslagets lån, samt driftsutgifter?

– BOB bygger også sameier; enkeltprosjekter blir til en hver tid vurdert om de skal være sameie eller borettslag. Jeg synes at borettslag er en god form som gir mulighet til å bygge gode boliger for helt vanlige mennesker med vanlige lønninger. Der skal BOB spille en viktig rolle også i årene som kommer, sier han.

– Den viktigste fordelen man har ved å være medlem i et boligbyggelag er forkjøpsretten, som nå er under et visst politisk press. BOB kommer til å kjempe for at forkjøpsretten bør bestå.

– På brukte boliger sier forkjøpsretten bare at du kan overta høyeste bud, så slik sett hjelper den vel ikke folk til å få en billigere bolig?

– Vi skal ikke bare bygge for dem med tykk lommebok. BOB skal også bygge vanlige boliger, men vi skal gjøre det på nye, kloke og miljøvennlige måter der det også legges til rette for tillit og fellesskap i nærmiljøet.

– Nei, men medlemskap med forkjøpsrett er et viktig instrument også for å sikre at boligbyggelagene har mulighet til å bygge boliger til ulike aldersgrupper og samfunnsgrupper i årene som kommer. Og det ønsker BOB. Vi skal ikke bare bygge for dem med tykk lommebok. BOB skal også bygge vanlige boliger, men vi skal gjøre det på nye, kloke og miljøvennlige måter der det også legges til rette for tillit og fellesskap i nærmiljøet. Dessuten er BOB opptatt av å være i tet på den digitaliseringen som også eiendomsbransjen skal gjennom.

– Hvor mye plass trenger en barnefamilie, hvis man tenker et gjennomsnitt på far, mor og to barn?

– Familier er ulike, så vi må bygge for ulike behov. Det som er viktig er at det bygges for ulike samfunnsgrupper. Jeg er opptatt av dette med ensomhet. Det er mange som bor alene. Derfor er BOB opptatt av å bygge gode bomiljøer der man lettere kan komme i kontakt med sine naboer, enten ved å lage attraktive uteområder der man treffes, eller gjennom for eksempel det å kunne dele på elsykler, snekkerverksted og urtehage, slik vi skal gjøre i Liaparken.

FREMTIDENS BOMILJØER

– Hvis du løfter blikket, og ser noen tiår frem – hvor skal bergenserne bo, og hvordan? Du har ikke karantene om tyve år?

– Mennesker og familier skal selv velge hvor de skal bo og arbeide, men som samfunn må vi bygge på nye måter. Vi blir stadig flere, og må derfor bo tettere og mer miljøvennlig. Da er det viktig å ta vare på de gode uteområdene – på grøntområdene – og legge til rette for kultur og idrett. Dette må skje i et samspill mellom myndighetene og vi som bygger boliger og utvikler områder.

schjelderup1 Trenezia
INSPIRERT AV VENEZIA: BOB har lansert ideen om Trenezia – verdens første bærekraftige kanalby i tre – med beliggenhet midt på Store Lungegårdsvannet. Det er snakk om 1500 boliger i et bomiljø forbundet med kanaler og gangbroer. Forventet innflytting er i 2026 – dersom politikerne går inn for prosjektet. (Foto: Waught Thistleton Architects)

– Kommunen ønsker i dag å legge opp til bomiljøer der alt er innenfor rekkevidde. Folk skal ikke ha behov for å flytte seg så mye, enten det er til skoler, barnehage, butikk eller jobb. Jeg antar at du er tilhenger av bomiljøer der man kan frigjøres fra mye av den bilbaserte transporten?

– Klart at det å gå, sykle eller ta buss eller bybane til gjøremålene blir stadig mer viktig. Da må vi også planlegge – ikke bare boligene – men også boligområdene. Derfor tar vi også byutvikling på høyeste alvor, slår han fast.

– Jeg elsker selv å kjøre bil, men jeg innser også at tiden er over der vi tror at vi bare kan kjøre bil til alt vi skal gjøre. Om noen år vil det å ha sin egen bil være mer sjeldent. Det vokser opp en ny generasjon som ikke ser på det å ta sertifikatet som en selvfølge, og vi må ikke minst ha andre transportformer enn bil. Elbiler lager også kø, og kø koster. Vi kan ikke bare bygge nye motorveier. Så det er den veien samfunnsutviklingen må gå. Men vi må gjøre det på en klok måte, slik at vi tar vare på livet mellom husene. Der ønsker BOB å være best i klassen.

BYGGER FELLESSKAP

– Avslutningsvis – savner du tiden på Rådhuset? Det har du vel lov å si noe om?

– BOB er ingen partipolitisk aktør, men vi er en politisk aktør i den forstand at vi skal gjøre vårt for å bygge fellesskap og bidra til å beholde tilliten som limet i det norske samfunnet.

– Jeg savner alle de utrolig dyktige kollegaene jeg har hatt – enten de har vært politisk eller administrativt ansatt – men bergenspolitikken er nå et tilbakelagt kapittel for min del. Jeg brukte forsommeren på å få det ut av hode og kropp, og nå gleder jeg meg bare til å jobbe for BOB, og egentlig også for samfunnsutviklingen, som jo BOB skal sette sitt preg på.

– Er det noe du er spesielt stolt av fra tiden som byrådsleder?

– Det må være den sosiale utjevningen som vi har fått økt farten på. Jeg er også stolt over at vi har vært et grønt og miljøvennlig byråd, samt at vi har gjennomført en økonomisk snuoperasjon, og fått byens økonomi på fote igjen. Men det er også alt jeg kommer til å si om partipolitikk, sier han.

– Jeg har stor respekt for politikerne fra alle de ulike partiene, og synes det er skremmende å se hvordan politikere fra hele det politiske spekteret opplever hets og trusler. Noe av det vi står sammen om i Bergen, uavhengig av hvilket parti man tilhører, er at vi skal verne om noe av det viktigste men også skjøreste vi har, nemlig demokratiet – og den verdien det representerer.

– I utvidet forstand ligger det vel også en del politikk i det arbeidet BOB gjør? Dere gjør jo en del valg som får betydning for mange mennesker?

– BOB er ingen partipolitisk aktør, men vi er en politisk aktør i den forstand at vi skal gjøre vårt for å bygge fellesskap og slik bidra til å beholde tilliten som limet i det norske samfunnet.

– Er dere en samfunnsdebattant?

– Ja, BOB er en aktiv samfunnsdeltager, og vår stemme skal høres i samfunnsdebatten også i tiden som kommer. Slik har det vært under Terje Gilje, og slik kommer det til å være med meg som konsernsjef.

schjelderup2 portrett1
ET BOLIGBYGGELAG FOR ALLE: – Vi har ambisjoner om å være et boligbyggelag som bygger boliger for ulike aldersgrupper og ulike tykkelser på lommeboken, sier Harald Schjelderup, som forrige mandag tilrådte stillingen som ny konsernsjef i BOB. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this