STYRER BYEN: – Som styringsparti kan vi ikke alltid ha ja/nei-svar. Ting er litt mer komplekst. Men du kan stole på at vi leverer – og at vi bygger videre på det vi har gjort. Når vi har tatt tak i en sak, så står vi på det vi har sagt, sier Roger Valhammer.

AP: – Vi er garantisten for bybane til Åsane

– Utfordringen med FNB er at de har noen ultimatum som de går til valg på, og som vi ikke kan innfri. De er blant annet imot bybane til Åsane, mens vi er garantisten for den, sier Roger Valhammer, som er Arbeiderpartiets førstekandidat i Bergen.

Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg i Bergen i 2015, da de endte opp som bystyrets desidert største parti med 37,8 prosent av stemmene. Foran årets valg ligger de derimot an til nesten en halvering, der de ligger og vaker på rundt 20 prosent i meningsmålingene.

Mens de i 2015 sikret et flertallsbyråd sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, må de i år sannsynligvis legge ut på fisketur hos alle partiene på venstresiden for å sikre det parlamentariske grunnlaget for et nytt byråd.

KAN IKKE SAMARBEIDE MED FNB

– Vi ønsker å skape en bedre by å bo i for alle. Når det handler mer om de tingene, så er det kanskje flere som ser at vi er det viktigste partiet.

Årsaken til denne forskyvningen av maktforholdene kan oppsummeres med forkortelsen FNB, som står for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, og som i Bergen presenterer seg som et sentrumsparti. Den merkelappen tror ikke Arbeiderpartiets førstekandidat i Bergen, Roger Valhammer, mye på.

– Utfordringen med FNB er at de har noen ultimatum som de går til valg på, og som vi ikke kan innfri. De er blant annet imot bybane til Åsane, mens vi er garantisten for den, sier han.

– I tillegg går de til valg på å fjerne eiendomsskatten i løpet av fire år. Høyre har prøvd på det før. Det er økonomisk totalt uansvarlig, så det kan ikke vi gå med på. Og så skal de ha privatisering i helsevesenet. Etter min mening har de plassert seg tydelig på høyresiden.

– I Bergensmagasinets intervju med Trym Aafløy sier han at de ikke vil ha privatisering i helsevesenet?

– De skal ikke ha det nå? OK, det er kanskje det andre. Det er veldig krevende å vite hva de faktisk står for, unntatt det de er veldig tydelige på – og der kan ikke vi møte dem. En av våre viktigste saker er bybane til Åsane. Vi vil ikke svikte Åsane og Bergen Nord, slik Høyre gjorde sist. Så jeg ser ikke helt samarbeidsrommet; hva vi skal kunne samarbeide om.

– Men nå skal vi snakke om dere. Dere kniver med FNB og Høyre om plassen som det største partiet i Bergen?

– Ja, vi har vært og møtt folk i Bergen hele sommeren, og det er ganske god stemning. Jeg tror flere og flere ser at de ønsker bybane til Åsane, sykehjemsplass til alle, flere hender i eldreomsorgen, tillitsreform i hjemmesykepleien så vi ikke har stoppeklokkeomsorg, gratis SFO, og å bygge et samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Vi ønsker å skape en bedre by å bo i for alle. Når det handler mer om de tingene, så er det kanskje flere som ser at vi er det viktigste partiet.

– Det har også vært roligere i bypolitikken de siste fire årene enn det var i de 12 foregående, med borgerlig styre?

– Det er klart. Året før vi overtok var det et salig rot i bergenspolitikken, der det skjedde ingenting annet enn krangling, og økonomien gikk totalt over styr. Så vi overtok en bunnskrapt økonomi, som vi nå har ryddet opp i. Vi har fått til et samarbeid i et flertallsbyråd, og senere med bystyret, og vi har hatt en tydelig retning og ro rundt den.

– Dere kan faktisk beskrives som litt kjedelige, sammenlignet med de tidligere borgerlige byrådene?

– Dersom du ønsker at politikken skal være en tv-serie, så er det klart, da var det bedre sist. Den «sesongen» var jo interessant. Men hvis du ønsker at de som styrer byen faktisk skal gjøre nettopp det, så tror jeg at bergensere flest foretrekker at det er litt mindre skriverier i avisene og litt mer handling.

– Hva er du mest stolt over at dere har fått gjennomført i de siste fire årene?

– Egentlig ganske mye. Jeg kan ta det første, som går på økonomi. Vi har nesten gjort det raskere enn vi selv trodde var mulig å rydde opp i det økonomiske rotet som vi overtok, og vi har virkelig tatt tak i skoleforfallet; bygget ut nye skoler og rehabilitert.

– Bergen kommune har fortsatt mye gjeld?

– Jada, og det er ikke over. Vi har fortsatt skoler som må pusses opp. Og barnehager. Vedlikeholdsetterslepet var massivt de siste årene Høyre og Fremskrittspartiet satt med byrådsmakten. Det var rapporter som ikke nådde offentligheten, blant annet om Varden skole. De leverte ikke i det hele tatt, slår han fast.

– Men det som kanskje ikke alle har fått med seg, var at det ikke bare gjaldt skolene. Vedlikeholdsetterslepet gjaldt også barnehagene, sykehjemmene og idrettshallene, der vi har en enorm utfordring i årene som kommer. Det står heldigvis ikke like galt til der som det gjorde på en del av skolene. Nå bruker vi penger på et helt annet nivå, slik at dette aldri skal skje igjen.

– Det kommer til å gå mye penger til bybaneutbygging, først til Fyllingsdalen og så til Åsane?

– Hadde det vært opp til oss, så hadde vi bygget først til Åsane. Det var det som var det rette og det var det som var planen. Høyre rotet det til – og nå holder de på å rote det til igjen. Hadde det ikke vært for alt rotet før forrige valg, så hadde vi bygget til Åsane nå – som er den bydelen som trenger Bybanen mest. Dersom Høyre får danne byråd nå, så blir det ingen bybane til Åsane, så enkelt er det, advarer Valhammer.

– Dersom du ønsker at politikken skal være en tv-serie, så var det bedre sist. Men hvis du ønsker at de som styrer byen faktisk skal gjøre nettopp det, så tror jeg at bergensere flest foretrekker at det er litt mindre skriverier i avisene og litt mer handling.

– Men det vi har fått til – og som jeg virkelig er stolt av – er 600 nye bussavganger. Vi har mer nedgang i klimagassutslipp enn noen annen by – mer enn Oslo, selv om de har MDG i front – med den beste byluften på 15 år. Dessuten har vi startet jobben med å få ned forskjellene mellom folk. Vi har innført moderasjons-ordning i SFO – og nå vil vi gjøre det gratis, vi har fått flere hender i eldreomsorgen – spesielt på sykehjemmenes korttidsavdelinger – og vi åpnet flere nye sykehjemsplasser nå i mai enn Høyre gjorde i løpet av de 12 årene de satt i byråd.

– Til tross for alt dette, så ser det ut som om vi får nok et kommunevalg der Bybanen seiler opp som den enkeltsaken der velgerne engasjerer seg sterkest?

– Ja, jeg opplever at dette er nok et skjebnevalg for Bybanen. Hvis jeg fortsetter som byrådsleder, så blir det bybane til Åsane. Hvis Høyre eller FNB overtar, så blir det ikke bybane. Trym har endatil sagt at han vil stenge igjen tunnelen til Fyllingsdalen. Bybanen er et utrolig viktig prosjekt for Bergen. Det er ikke plass til flere motorveier inn til Bergen. Skal vi få vekk køene – skal håndverkere fra Åsane komme seg rundt forbi med firmabilen sin – så må man få så mange som mulig over på bybane, buss og sykkelveier.

– Bybaneutbyggingen handler vel også om fortetting på bybanestoppene?

– Definitivt. Ved å bygge tett på bybanestoppene, med boliger og arbeidsplasser, vil flere få nytte av Bybanen. Da trenger vi heller ikke å bygge så mye bilbasert. På den måten bygger vi en by. Når det er sagt, så må vi også bygge hele byen slik at det er muligheter for alle å få sin egen bolig.

– Sentrumsdøden kan vel motvirkes med å få folk til å bo i sentrum?

– Bergen sentrum er ikke så ille der sammenlignet med andre byer i Norge. Nå snudde det også litt i fjor på handelssiden. Det var veldig kjekt. Men ja, den sikreste oppskriften på å få et levende sentrum er å ha mange som bor der – eller tett på. Jeg bor selv på Nordnes, jeg går rundt og handler og gjør alt der – den dagligdagse handelen tar en der en bor.

– Dessverre er sentrumsleiligheter ofte for kostbare for mange boligkjøpere?

– Det er riktig, og dette prøver vi å ta høyde for i ny KPA (Kommuneplanens arealdel, som i henhold til plan- og bygningslovens skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, journ. komm.) ved å stille krav om at minimum 20 prosent av boligene i alle sentrale strøk skal være på minst 80 kvadrat, slik at de også kan romme barnefamilier.

– Hva vil du si er de viktigste tingene i neste bystyreperiode, med unntak for videre utbygging av Bybanen?

– Økonomi og trygg styring. Det får du med Ap. Med en rotete økonomi slik det var sist så får vi ikke gjort noe.

– Du mener at dere står for forutsigbarhet?

– Ja. I tillegg har du det med å skape en god og miljøvennlig by å bo i for alle, med ren luft, grønne parker og åpen sjøfront. Så skal vi ha flere lærere og miljøterapeuter inn i skolen, og vi skal satse på fysak og idrettshaller. Vi er idrettsparti nr. 1; ingen er i nærheten av å ha så ambisiøs idrettspolitikk som oss, sier han, og legger til at dette skal bli en by der alle barn kan ha en god oppvekst.

– En syvåring skal ikke måtte gå alene hjem fra skolen mens kompisene er på SFO – fordi foreldrene ikke har råd til SFO-plass. Bare tenk på det – har du to barn i SFO så koster det 60.000 pluss. Hvilken verden lever man i om man ikke synes det er kostbart for en barnefamilie. Min ambisjon er derfor å innføre gratis SFO og gratis skolemat. Vi klarer det ikke på fire år, så derfor begynner vi med de minste barna.

– Bompengene rammer også sosialt urettferdig, kanskje spesielt for barnefamilier. Hadde det vært mulig å differensiere eller behovsprøve bompengene?

– Bompengetaket er nådd, men vi trenger en regjering som er villig til å betale mer av Bybanen. Samtidig synes jeg det er urettferdig at mindre tettsteder utenfor Oslo får fullfinansiert dobbeltspor inn til Oslo, sier han.

– Hadde vi, slik som Arbeiderpartiet har foreslått, fått 70 prosent fra Staten, i stedet for halvparten slik som i dag, så ville behovet for bompenger blitt tre milliarder mindre. Etter regjeringens vedtak i helgen ser det ut som om vi får noe mer fra Staten, slik at det forhåpentligvis blir mulig med noe reduksjon i ytre bomring.

– Det vi kan gjøre lokalt, er å flytte på bomstasjoner. Dette prøvde vi på, men Høyre og Fremskrittspartiet blokkerte vedtaket i fylkesstyret. Men vi har nå bestilt en utredning fra bystyret på en sosial ordning, der de som har aller minst kan få støtte til å betale bompenger.

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this