treffstedet1
GODT MED LITT DRAHJELP: – Får man kreft i dag, så er ikke det lenger ensbetydende med at man skal dø. Men samtidig med bedre og bedre behandlinger, så trenger en kanskje litt drahjelp, og det får vi mye av her på Treffstedet, sier Anne Lise Stegane (til venstre) og Turid Løtvet. (Foto: Britt Embry)

– Vi blir akkurat som en familie

Del artikkelen i Sosial medier

Hver mandag holdes det Treffsted for kreftsyke på Fyllingsdalen sykehjem. Tiltaket, som ble opprettet i 2014, er et sted hvor kreftsyke kan komme for å ha en positiv og sosial stund sammen med andre mennesker i samme situasjon, og samtidig få informasjon og veiledning om å leve med kreft og senskader.

– Treffstedet har veldig mye å si. Noen ganger møter jeg noen av de andre på Oasen, og da tar vi rundt hverandre og sier hei. 

– Vi gleder oss til hver mandag, sier Turid Løtvet (79) og Anne Lise Stegane (74), som er to av de faste deltakerne.

Turid er under behandling for blodkreft og føflekkreft, og er tidligere operert for lungekreft, mens Anne Lise har vært behandlet for underlivskreft, og har vært kreftfri i tre og et halvt år. Begge har vært med på Treffsted i flere år. De trives godt her, og begge er enige om at de gjerne kunne kommet to ganger ukentlig.

LES OGSÅ: – Eg kan ikkje stoppe å leve berre fordi eg har kreft

– Vi kunne hatt trim inne den ene dagen og gått på tur ute den andre. Ute er det plass å sette seg ned hvis man ikke orker å gå så langt, og litt variasjon vil bare være ekstra positivt, sier Anne Lise.

ÅRLIGE HØYDEPUNKTER

– All helse handler om at man har et godt nettverk rundt seg. Til mer sosiale ting vi har å være med på, jo mer opplagt blir vi; altså, du blir jo i bedre humør av å treffe andre, og du blir mer stimulert. Det fører til økt livskvalitet og velvære. Da jeg var syk, var jeg ganske langt nede; du blir tappet for krefter på alle måter.

– Og så blir vi akkurat som en familie, vi som treffes her.Treffstedet har veldig mye å si. Man utvider vennskapsnettverket sitt. Noen ganger møter jeg noen av de andre på Oasen, og da tar vi rundt hverandre og sier hei, sier Turid.

treffstedet2
TELL TIL TI: Med feelgood-musikk og godt humør er trimtimen sammen med fysioterapeut Trine Raknes (helt til høyre i lilla genser) et trekkplaster for mange av deltakerne. På bildet skal alle holde beina oppe mens de teller til ti. (Foto: Britt Embry)

Anne Lise har vært på ferie til Kypros sammen med en annen som går her.
– Jeg kjente henne ikke før jeg begynte her, forteller hun.
– Andre jeg har blitt kjent med her har kommet hjem til meg på kaffibesøk. Så du får nytt mot og nye venner.

De årlige sommerfestene og julebordene er høydepunkter, også bokstavelig talt, siden de holdes på Fløyen.

– Det er jo fantastisk at de steller i stand dette for oss. I fjor var vi på blåtur også. Dette er gode ting å se frem til i hverdagen når du har slitt med sykdom.
– Og så er det så godt at det ikke blir snakket så mye om sykdom her, legger Turid til.
– Selvfølgelig, dersom noen vil fortelle, så hører vi jo etter, men det er sjelden noe snakk om sykdom.

– Men vi har noen nyttige foredrag innimellom, der vi får informasjon om hvordan vi kan leve bedre med sykdommen og hvilke rettigheter vi har. Dessuten har vi underholdning og musikk, og vi har en prest som kommer av og til. Han bare er der bare med oss, og er det noen som trenger å snakke med ham, så får de det, sier Anne Lise.

BURDE VÆRT I ALLE BYDELER

– For noen er det langt å komme til Fyllingsdalen?

– Dette er noe vi har tatt opp en gang før. Etter vår mening burde det vært et slikt treffsted i alle bydeler. Vi to er heldige som bor så nært at vi kan hentes av minibussen, sier Turid, som bor i Fyllingsdalen, og Anne Lise, som bor på Møhlenpris.

– Dette skal være et sted hvor kreftpasienter skal ha mulighet til å bli ivaretatt både gjennom felleskap med andre i samme situasjon, og gjennom å få hjelp til fysisk aktivitet, et næringsrikt måltid og faglig veiledning.

– I begynnelsen var jeg skeptisk til å komme hit. Både min mann og min far døde av kreft, så jeg tenkte at dette vil jeg holde meg langt unna, dette skal jeg klare selv, sier Anne Lise.

– Men faktum er at du trenger folk rundt deg. Og nå er det sånn at lederen her, Merethe Holthe, har sagt at man kan ha en pårørende med seg, slik at man føler seg trygg de første gangene. Da jeg først kom hit, ble jeg så godt mottatt, og følte at det var varme og glød her.

– Det var en nabo, som også hadde kreft, som først fortalte meg om dette stedet, forteller Turid.
– Jeg spurte om det var snakk om sykdom og sånt, for det ville jeg ikke at det skulle være. Og så gikk vi to sammen. Men jeg var også redd for å bli glad i mennesker her som jeg kanskje ville miste. Jeg hadde rett og slett tenkt å slutte etter en stund, for jeg tar meg så nær, du vet, det blir jo akkurat som familie. Men jeg har valgt å fortsette å komme.

AVHENGIG AV FRIVILLIGE

treffstedet4
LITE SYKDOMSPRAT, MYE LIVSGLEDE: – Vi ser at folk kommer hit selv om dagen ikke er helt god. Det gir dem utrolig mye glede å være her, sier Merethe Holthe. (Foto: Britt Embry) 

Treffstedet er et byomfattende tilbud fra Bergen kommune, og er myntet på alle aldre og begge kjønn. Treffstedet finner sted hver mandag i Den blå stuen på Fyllingsdalen Sykehjem, mellom kl. 10 og 14.

Dagen begynner med litt kaffi og småprat, før de som ønsker det kan ta turen til trimrommet for en times trim og tøying. Etterpå er det varm lunsj, så litt mer kaffeslabberas, før avslutning klokken 14.

Utenom to kommunalt ansatte, kreftsykepleier Merethe Holthe og fysioterapeut Trine Raknes, og tillatelse til å bruke lokalene på mandager, er Treffstedet helt avhengig av frivillig innsats og donasjoner. For deltakerne sin del er tilbudet gratis, utenom varm lunsj, som de må betale for selv.

–  Jeg ble forespurt om å ta over Treffstedet for to år siden, og det er jo fantastisk, for jeg synes dette er så viktig, sier Merethe Holthe.

Hun er kreftsykepleier i hjemmesykepleien på Landås, og er frikjøpt 25 prosent for å være leder for Treffstedet.

– Dette skal være et sted hvor kreftpasienter skal ha mulighet til å bli ivaretatt både gjennom felleskap med andre i samme situasjon, og gjennom å få hjelp til fysisk aktivitet, et næringsrikt måltid og faglig veiledning.

Opprinnelig var Treffstedet en del av tilbudet på Sunniva dagsenter. Dette ble avsluttet da det ikke lenger skulle være spesialisthelsetjenesten som drev med dagtilbud for palliative pasienter, men Bergen kommune. Treffsted for kreftpasienter åpnet 28. april 2014, i samråd med Kreftforeningen, som stiller med seks frivillige (to mens journalisten er der). De får låne en minibuss fra kommunen. Denne kjøres av en frivillig pensjonist, som henter pasienter i de nærmeste områdene.

– Jeg har fått forespørsler fra pasienter i Arna og Åsane, men vi har dessverre ikke kapasitet til å hente dem, både fordi det er en lang kjøretur og fordi det er mange som skal på minibussen. Det har vært diskutert å utvide tilbudet, men det er dessverre ikke noe som vil skje med det første.

ÅPENT FOR ALLE

De fleste brukerne er eldre. Holthe tror at dette delvis skyldes at mange unge kreftsyke har et større nettverk, med venner og familie. På Lærings- og Mestringsenteret i byen er det for øvrig et ukentlig tilbud for yngre kreftsyke, der de kommer for å trene og få seg en kopp kaffi.

–  De som kommer til Treffstedet, melder seg ikke på. De kommer hvis de føler for det, så hvis dagen ikke er så bra om morgenen, blir de hjemme. Gjennomsnittlig kommer det 12 til 14 brukere.

treffstedet3
INNHOLDSRIKE MANDAGER: Mens deltakerne nyter en varm lunsj, holder Davy Wathne foredrag om gamle dager, og det å bli eldre. (Foto: Britt Embry)

– Kan man fortsette å komme hit selv om man er blitt kreftfri?

–  Ja, vi kan ikke bare si at nå er du blitt helt frisk, så nå får du ikke komme. I dag hadde vi besøk av en pårørende. Mannen hennes pleide å komme hit før han døde. Nå synes hun det er godt å komme her, og hun er alltid invitert med når vi skal noe.

– Hvordan begynte din interesse for å hjelpe kreftpasienter?

– Jeg er sykepleier med videreutdanning i kreft og palliasjon – palliasjon betyr omsorg ved livets slutt – og det er jo noe med denne jobben, at den er på både godt og vondt. For meg kan det være godt å være med en som skal dø, og å være der med familien og kunne veilede, for kreft er det jo mange som får. 

EGEN FYSIOTERAPEUT

Treffstedet har også egen fysioterapeut. Trine Raknes jobber i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg, og har ti prosent av stillingen på Treffstedet. Hun leder mandagstrimmen, og gir råd og veiledning om hvordan deltakerne kan trene og tøye.

Inne på treningsrommet gjøres det øvelser til feelgood-musikk. Latteren sitter løst, og denne dagen virker det som om energien er på topp.

– Dette er et sted hvor vi snakker om veldig mange forskjellige ting, og har mange ulike aktiviteter; at som kan være med på å øke livskvaliteten, sier Raknes.

– For noen handler det bare om det å treffe andre, så man har det felleskapet. Som hun ene sa i sted, så skulle hun ikke være med på trimmen i dag, men kom fordi hun ville være med på det sosiale. Det viktigste er at vi har det gøy sammen.

Du finner Treffstedet for kreftsyke i den blå stuen i Dag Hammarskjöldsvei nr. 98 på Fyllingsdalen sykehjem. Treffstedet er åpent mandager kl. 10.00-14.00. 

Krafttak mot kreft er en årlig dugnad for kreftsaken, og blir i år holdt i perioden 5. mars til 19. mars. I Bergen skjer det meste førstkommende helg (10. og 11. mars), blant annet med eit stort arrangement på Fløyen. Mer informasjon: krafttakmotkreft.no

treffstedet5
FIRE GLADE HJELPERE: –  Jeg ble forespurt om å ta over Treffstedet for to år siden, og det er jo fantastisk, for jeg synes dette er så viktig, sier Merethe Holthe. Fra venstre: Merethe Holthe,Trine Raknes (fysioterapeut), Torill Jurgensen (frivillig) og Berit Bachen Dahle (frivillig). (Foto: Britt Embry)

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this