lasse tuastad2
FIKK PENGESTØTTE: – Bergen kommune får nå god tid til å komme på banen for å gjøre dette til et permanent tilbud i fremtiden, sier Lasse Tuastad. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Musikkterapi reddet på målstreken

Del artikkelen i Sosial medier

Musikkterapi-prosjektet MOT 82 har fått 750.000 kroner i støtte fra ExtraStiftelsen. – Dette var en svært gledelig julegave, og betyr at prosjektet vårt både går videre og kan bli utvidet, sier prosjektleder Lasse Tuastad.

MOT 82 er et pilotprosjekt i musikkterapi, med finansiering ut 2016.
– Det er enormt viktig å få dette videreført. Her mener jeg at kommunen har et ansvar, uttalte Tuastad til Bergensmagasinet i høst (se lenker under), med henvisning til at prosjektet så langt har slitt med å få byråd og lokalbyråkrati i tale.

Slik var det også da Bergensmagasinet fulgte opp saken ved å kontakte sosialbyråd Erlend Horn.

– Det er ikke naturlig at kommunen skal bidra til å finansiere et tilbud i spesialisthelsetjenesten, men vi kan selvsagt delta med å stå bak en søknad om eksterne midler. Dette vil vi gå i dialog om, svarte han på vårt spørsmål om støtte til MOT 82-prosjektet.

Nå ser det likevel ut til at prosjektet er sikret drift både i 2017 og 2018. Extrastiftelsens begrunnelse for den økonomiske støtten de gir er kort: De ønsker å støtte prosjektet i henhold til mottatt søknad.

– Bergen kommune får nå god tid til å komme på banen for å gjøre dette til et permanent tilbud i fremtiden, utfordrer Tuastad, som er musikkterapeut ved Bjørgvin distriktpsykiatriske sykehus (DPS) og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

LES OGSÅ:
– Musikkterapien har gitt oss en stemme
Rehabilitering begynner med tennene
En sang om livet
Rus er bare én bit av bildet
– Ta ansvar, Erlend Horn!

aestheticminds5
MUSIKK SOM MEDISIN: – Uten musikkterapien tror jeg at min tilværelse hadde føltes ganske meningsløs, sa Kristina Melbøe til Bergensmagasinet i oktober, her på øving sammen med musikkterapibandet Aesthetic Mind. Fra venstre: Bjarte Johansen, Kristina Melbøe, Lasse Tuastad, Malena Grov Ottesen og Linn Kiara Eeg Manuelpillai. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

FAKTA

MUSIKKTERAPIPROSJEKTET MOT 82

 • MOT 82 er et musikkoppfølgings-tilbud til mennesker med psykisk lidelse, lokalisert i kulturverkstedet U82 i Åsane i samarbeid mellom Helse Bergen, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.
 • Tanken om å samarbeide for å kvalitetsutvikle praksisfeltet er en av grunnpilarene til Polyfon – Vestnorsk nettverk for musikkterapiforsking og praksisutvikling. Intensjonen er å utvikle en vestnorsk kunnskapsklynge for musikkterapi.
 • Dersom MOT 82 viser seg å fungere etter intensjonen, kan modellen overføres til andre DPS i landet. Kunnskapsutviklingen vil dessuten gi grunnlag for forskning som kan ha stor overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt.
 • Musikkterapi tilrådes på det sterkeste i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer både for psykose- og rusbehandling.
 • Våren 2015 fikk MOT 82-prosjektet 400.000 kroner i samhandlingsmidler fra Helse Vest. Dette gjorde det mulig å gi pasienter som har hatt tilbud om musikkterapi i behandling en mulighet til å fortsette med dette også etter institusjonsopphold.
 • Tilbudet vektlegger samarbeid, brukermedvirkning og tilfriskningsperspektiv i et samspill mellom individ og samfunn.
 • Terapien drives etter tretrinns-modellen «inne, ute, egendrevet». Trinn 1 er således musikkterapitilbud inne på Bjørgvin DPS og i Klinikk for barn og unge, trinn 2 foregår ute i U82-huset, mens trinn 3 er egendrevet kulturaktivitet i lokalsamfunnet.
 • 1.-3. november inviterer musikkterapeutene ved Bjørgvin DPS til gratisfestivalen Inne, ute og egendrevet. Tre konserter, tre dagar, tre trinn:
  • Trinn 1: Åpen scene i gymsalen på Bjørgvin DPS tirsdag 1. november kl. 12.00.
  • Trinn 2: MOT 82-konsert på U 82 torsdag 3. november kl. 19.00.
  • Trinn 3: Psykisk kan du være sjøl-konsert på Garage onsdag 2. november kl. 20.00.
 • Mer informasjon: musikkterapi.no, Bergen kommuneUniversitetet i Bergen, PolyfonGamut

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this