RobinDaleOen05
OPPDAGE STYRKENE: – Vi skal skape en arena på You Explore Campus der ungdommen oppdager styrkene sine, får oppleve mestring, drar på oppdagelsesreiser, oppretter samarbeid og oppdager naturen som leke- og arbeidsplass. Navnet på skoleåret har vi nettopp derfor kalt Oppdager, sier Robin Dale Oen. (Foto: Ove Landro)

Her skal ungdommen oppdage seg selv

Del artikkelen i Sosial medier

– Dette har vært en drøm for oss i mange år, og nå realiserer vi den, sier Robin Dale Oen, som tilbyr ungdom et helt spesielt år i Øygarden mellom ungdomsskolen og videregående skole. Og målet er at tenåringene skal oppdage sine egne talenter.

– Vi kaller dette for oppdageråret. Hele poenget med det er å oppdage nye ting, ikke minst oppdage deg selv, og se alle mulighetene som ligger der foran deg, sier Dale Oen.

Tilbudet ved Dale Oen Senter (eller The Dale Oen Experience) er for ungdommer mellom 15 og 18 år, og man velger selv om man vil bo hjemme eller på internat. Her skal tenåringenes nysgjerrighet pirres, man skal lære seg entreprenørskap, forskning, bygge kropp, psyke og karakter, og få en rekke fellesskapsopplevelser.

FRAFALLET ER STORT

Året er ment å inspirere elevene i en veldig viktig fase i livet hvor man ofte er usikker på hvordan man tar de riktige valgene for fremtiden. Dette er også en fase der man skal finne ut hvilke valg som gir energi og motivasjon til å satse på drømmene sine.

[PostBlock id=390]

– Vi skal skape en arena på YouExplore Academy der ungdommen oppdager styrkene sine, får oppleve mestring, drar på oppdagelsesreiser, oppretter samarbeid og oppdager naturen som leke- og arbeidsplass. Navnet på skoleåret har vi nettopp derfor kalt Oppdager; vi skal oppdage og vi skal lære å bygge hverandre opp, sier Oen.

Gjennom dette skoleåret vil han gjøre tradisjonelt teoretiske fag om til praktiske fag.

– Vi skal feire både suksess og fiasko. Elevene skal få oppleve at å mislykkes er første steg på veien til suksess, at ting kan være feiltastisk. Gjennom denne prosessen skal vi bygge karakter.

– Vi møter disse ungdommene hver dag, og noen synes den vanlige skolen er helt fantastisk, mens andre ikke finner sin plass. Vi ønsker å gi dem muligheten til å finne sitt talent. Det er det dette handler om. Ungdommene i aldersgruppen vi henvender oss til, kommer til oss etter siste året på ungdomsskolen og før videregående. Vi vet at mange dropper ut av skolen i denne fasen, og frafallet fra videregående opplæring har lagt stabilt på rundt 30 prosent de siste 20 årene.

– Mange oppgir at mobbing, ensomhet og faglige utfordringer gir et lavt selvbilde og er hovedårsaken til at de dropper ut. Mange av disse elevene har større behov for oppfølging enn det som ligger under skolens vanlige rammer og muligheter. Vi skal dyrke fram talent og de positive egenskapene som ungdommene har, gjennom mestringsopplevelser, sier Robin Dale Oen.

KREATIVITET OG PROBLEMLØSNING

I Øygarden skal de få oppdage sin egen fantasi, forestillingsevne og lære å stille spørsmål rundt det de oppdager. Og så skal de søke informasjon, og se nytteverdien i å få mer kunnskap for å komme videre i prosessen.

RobinDaleOen04
LEK MED KAJAKK: På Dalen Oen-senteret på Herdlevær får barn og unge prøve seg i kajakk, mange av dem for første gang. (Foto: Privat)

– Guttene og jentene skal oppdage at de er dyktige og flinke på sin ekspertise, og vi ønsker å vektlegge og trene opp deres egne styrker gjennom å bruke kreativitet og problemløsning. Vi skal inspirere og motivere dem, og vi skal finne mål som de skal strekke seg etter.

FAKTA Dale Oen
Mer informasjon: daleoenexperience.com

– De skal finne meningen med de målene de har, og så skal de få prøve og feile på veien for å komme dit. Vi skal fjerne prestasjonspresset og feire både suksess og fiasko. Elevene skal få oppleve at å mislykkes er første steg på veien til suksess, at ting kan være feiltastisk. Gjennom denne prosessen skal vi bygge karakter, forteller Dale Oen.

– Har dette likhetstrekk med en folkehøyskole?

– Et alternativ til å gå direkte videre i skoleløpet eller lære etter grunnskolen finnes ikke enda. YouExplore Academy er ikke skole, men et mellomår før de begynner på videregående eller i arbeidslivet; for å finne seg selv og finne ut hva de har lyst å gjøre.

– Noen trenger litt mer tid for å finne hvilken vei de skal gå. Vi tror at alle har et talent. Noen er musikalske, noen er nevedyktige og praktiske, andre har talent for idrett eller mennesker, eller ser sammenhenger andre ikke ser; vi skal finne disse talentene. For vi trenger like mye maskinister, tømrere og omsorgspersoner i samfunnet vårt som vi trenger advokater og leger.

Skoleåret i Øygarden er delt opp i fem deler med temaer som hver varer i èn til to måneder. De åpner dørene etter høstferien. Slik får også elevene som har droppet ut av videregående sjansen til å bli med.

– Det første temaet handler om hvem du er. Dette går på «house rules», selvkontroll, empati og ydmykhet. Og da bruker vi fagene naturfag, psykologi, sosiologi, forklarer han.

– Den andre bolken handler om Norges tak, vi kaller det for oppsig. Her skal de planlegge og gjennomføre en ekspedisjon. Og da går det på samarbeid og kommunikasjon. Her har vi fagene helse, natur- og friluftsliv.

– Den tredje bolken handler om Norges gulv, som vi kaller nedsig. Her skal elevene drive med dykking og subsea, og lære om alt som skjer på havbunnen, seiling, livredning og dessuten problematikken rundt plast i havet. Elevene skal få prøve å håndtere en ROV, som er en fjernstyrt undervannsfarkost, og alt dette går på problemløsing, kreativitet og ansvarlighet, hvor vi bruker fagene teknologi, naturbruk, elektro, fiskeri og mat- og helsefag.

RobinDaleOen03
HOLDNINGER OG VERDIER: Oen kritiserer ikke den norske skolen, men mener den ikke er tilrettelagt for alle. – Mange ungdommer har gode holdninger og verdier, men de må få muligheten til å finne dem. Og det er utrolig kjekt å få lov til å jobbe med dem og se utviklingen deres, sier han. (Foto: Ove Landro)

– Den fjerde bolken er Norge i fremtiden; 2020-2030-2040, og vi kaller det for framsig. Det handler om fremtidsbyen, bærekraft og dessuten romfart. Dette går på fantasi, forestillingsevne og også kritisk tenkning.

– Den femte bolken handler om deltakelse mellom hverandre. Da kommer vi inn på temaer som frivillig arbeid, flyktninger, eldre, medborgerskap og solidaritet.

– Til slutt handler det om veien videre; hva vil du, hva inspirerer og motiverer deg, hva ønsker du videre i livet ditt? Hver elev får en mentor som skal veilede elevene og være direkte involvert i søknadsprosessen til videregående eller på veien inn i lære.

ET MOTSTYKKE

– Du snakker altså om et år hvor tenåringene blir bedre kjent med seg selv, hvem de er, og hvilke muligheter de har?

– Vi tror at alle har et talent. Noen er musikalske, noen er nevedyktige og praktiske, andre har talent for idrett eller mennesker, eller ser sammenhenger andre ikke ser; vi skal finne disse talentene. For vi trenger like mye maskinister, tømrere og omsorgspersoner i samfunnet vårt som vi trenger advokater og leger.

– Ja, det handler jo om det. Her får de jobbe med inspirerende ting som forhåpentligvis skal motivere dem på veien videre i livet. Kanskje kan vi være et motstykke til det man vanligvis forbinder med begrepet karakter i skolen; nemlig at man skal løse oppgaver og så setter læreren en karakter.

– Her skal vi forsøke å bygge karakter og utvikle mennesker gjennom for eksempel å jobbe med store ekspedisjoner, forske på havet, de skal lære om bærekraft, miljø, om romfart, de skal jobbe med utfordringer knyttet til flyktninger, de skal lære om frivillig arbeid, og i det hele tatt utrolig spennende ting, sier en engasjert Robin Dale Oen.

Oen forteller at de har fått med seg flere medspillere, og lover møter både med eventyreren Børge Ousdal og olympisk mester Olaf Tufte.

– Har dere samarbeid med kommunene i Øygarden, Fjell og Bergen?

– Nei, vi har ikke noe samarbeid med dem ennå. Vi har et godt samarbeid med Fjell kommune, gjennom arbeidet vi gjør med valgfagene på ungdomsskolene, og har en god dialog med dem. De er ikke direkte involverte i dette prosjektet. Bergen kommune har sagt at de vil kjøpe plass hos oss, og det er jo noe vi ønsker slik at vi slipper å dekke alt selv. Men vi er uansett nødt til å gjøre dette, fordi det er behov for det, og så er det jo slik at vi satser alltid alt vi har. Sånn har vi gjort det fra dag én. Og vi skal lykkes.

RobinDaleOen01
KONFERANSER: Robin Dale Oen holder foredrag og arrangerer konferanser gjennom hele året. Bildet er fra You Explore i Grieghallen ifjor. (Foto: Sune Solberg)

– Er dette en idé som dere har jobbet med lenge?

– Den har lagt hos oss i noen år. Nå er tiden inne. Behovet er stort, og vi har muligheter hos oss som vanlige skoler ikke har. Hvis vi kan inspirere og motivere ungdommene og bidra til å få ned frafallet, så er målet vårt nådd.

– De sosiale kostnadene på sikt for unge som faller utenfor er enorme, og bare det å hjelpe èn inn i arbeidslivet vil gi et massivt positivt regnskap for samfunnet. Vi må huske på at hver enkelt arbeidsledige koster samfunnet syv millioner dersom de aldri kommer seg i arbeid. Med tanke på at tretti prosent slutter i den videregående skole hvert år og mange av dem ikke får seg jobb, så snakker vi om store summer. Vi har et stort ønske om at noen med store visjoner og stort hjerte for disse ungdommene vil være med og støtte oss.

«ALL IN»

Robin Dale Oen kommer selv fra en idrettsfamilie, og sammen med broren, Alex, lærte han tidlig å sette seg mål og jobbe strukturert og målrettet. Han mener likevel han forstår elevene som kommer til Øygarden med et helt annet utgangspunkt enn han selv hadde.

– Alex og jeg var «all in» og drev kanskje litt på kanten med alt vi gjorde. Men vi hadde nære venner som havnet på feil side, og vi opplevde at folk vi vokste opp med døde av overdose. Det er kort vei. Vi ser det enorme presset som er blant gutter og jenter som går på skole nå. Selv er jeg så heldig at jeg får jobbe med landslagsutøvere, og jeg ser at det ikke lenger er godt nok å være god i idrett, du skal samtidig ha toppkarakterer.

– Så med dette prosjektet håper vi å bidra til å få ungdommene gjennom skolen eller inn i arbeidslivet, hjelpe dem til å finne ut hva de vil, finne sin drøm og finne ut hvem de er.

– Hvordan vil du beskrive utviklingen disse årene fra dere startet?

– Vi som kommer fra Øygarden og fra idretten har aldri vært typene til å sutte på karamellen. Vi har alltid rettet fokuset fremover og spurt oss selv: Hva kan vi gjøre bedre? Og slik er det nå også. Vi har ikke tid, råd eller mulighet til å være fornøyd. Vi er alltid på jakt etter utvikling og setter oss nye mål for å utvikle oss selv og ungdommene. Men det har vært en fantastisk reise fra vi startet med turer på Hardangervidda, dro ut på tur fra Cambridge Bay i Canada til Gjoa Haven med åtte personer i minus 50 grader, og frem til utviklingen av forskningsskipene. 

SØKERE FRA ØSTLANDET

RobinDaleOen02
KRÅKEBOLLESMAKING: Skoleklasser tar ofte turen til senteret på Herdlevær, og da er kråkebollesmaking et av høydepunktene. (Foto: Privat)

– Har dere fått mange søkere til skoleåret?

– Ja, det har vi, og mange av dem er fra Østlandet. Bærum, Asker og Oslo-området. Det virker som om foreldre fra disse stedene ser verdien i å sende ungdommen sin på et slikt år som vi tilbyr, og tenker at gutten eller jenten kan ha godt av en slik opplevelse for å bygge karakter. Men vi har et håp om at det første året kun skal bestå av regionale ungdommer.

– Hvordan plukkes elevene ut?

– De må ønske og ville det. Vi ønsker ungdommer som vil jobbe med seg selv, som tar en utfordring, som vil seile, lære om havet, lære språk, naturfag, matematikk, idrett; alt som man gjør på en vanlig skole, men hos oss blir det læring gjennom praktiske oppgaver.

Oen forteller om mange gode øyeblikk i møte med tenåringene.

– Dette er fantastiske ungdommer. Vi har dem hos oss hver dag. Noen av dem er ungdommer som er svært utfordrende på skolen. I vinter ble vi oppringt og spurt om vi kunne ta imot noen elever. Vi fikk beskjed om at vi måtte hente dem selv, for de var redde for at ungdommene ville ødelegge bilen. Vi dro for å hente dem, og de har vært hos oss i et halvt års tid. En mandag i pinsen var det fri. Den dagen ville de ikke ha fri, og kom ut til oss likevel for å jobbe med teknologi og forskning. Vi opplever at de er helt fantastiske. De er smarte og ressurssterke og har så mange muligheter i livet sitt; men de må bare oppdage dem. Og vi må ikke gi dem opp.

Han understreker at han ikke kritiserer den norske skolen.

– Men den er ikke tilrettelagt for alle. Mange ungdommer har gode holdninger og verdier, men de må få muligheten til å finne dem. Dessuten må de oppdage at de har en verdi, uansett hva de har gått gjennom. Det er utrolig kjekt å få lov til å jobbe med dem og se utviklingen deres.

ARBEID DØGNET RUNDT

– Hadde du gjort dette igjen om du visste hva det innebar av arbeid?

– Nei. Aldri. Jeg hadde gjort det med tanke på følelsene jeg har for ungdommene, men jeg hadde aldri gjort det med hensyn til at man må arbeide døgnet rundt hele uken. Vi setter alt på spill, og det er kanskje det som er tyngst. Men det er samtidig derfor vi må lykkes; å ikke lykkes er ikke et alternativ.

– Har du fått til det du og Alexander snakket om?

– Ja, jeg tror nok at vi har gjort mer enn det vi to diskuterte. De tankene vi hadde da vi begynte å snakke om dette, var ikke i nærheten av det som vi har utviklet i dag med The Dale Oen Experience. Og da vi er vi tilbake til det vi var innom i sted; at vi alltid ser fremover og alltid jakter nye muligheter. Men vi skulle ønske et større engasjement fra kommunene våre her i vest, selv om vi har jobbet tett med kommunene i Øygarden og Fjell, skulle vi ønske oss et større engasjement fra kommunene vestpå.

– Vi har en ganske stor stjerne i Oslo, og det ser vi igjen på søkerlisten vår. Drømmen vår er at Bergen kommune og fylket ser verdien av det vi gjør, slik at vi kan fokusere videre på arbeidet vårt i stedet for å hele tiden å jobbe for å få hjulene til å gå rundt økonomisk. Heldigvis har vi et fantastisk styre, instruktører og samarbeidspartnere som vil jobbe med disse tingene og som brenner for dette.

Dale Oen tror arbeidet som senteret i Øygarden gjør blir enda viktigere i fremtiden.

– Disse ungdommene har mange ressurser, som dessverre ofte blir oversett. Det gjelder å finne frem til disse ressursene og utvide horisonten deres. Da må man tenke litt nytt og annerledes; tenke litt utenfor boksen og se mulighetene. Vi trenger alle typer mennesker for å bygge et samfunn. Hvis kun blårussen skal bygge samfunnet, går det rett vest, sier Robin Dale Oen.

Del artikkelen i Sosial medier

Ove Landro
Redaktør Bergensmagasinet AS | Helgesensgate 17 | 5038 Bergen | Norge

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this