Full fart 1
SOSIAL MØTEPLASS: Andrea Furuhovde, Diaa Sami og Mudar Husien utgjør sammen med to andre ressursgruppen som kobler flyktninger og frivillige i Flyktningkompis. Diaa og Mudar har selv kommet som flyktninger til Norge, og vet hvor avgjørende en sosial møteplass er for god inkludering. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Full fart for Flyktningkompis

Del artikkelen i Sosial medier

Diaa Sami (19) og Mudar Husien (33) kom begge som flyktninger fra Syria til Norge i 2015 og 2016. Nå har de blitt en stor ressurs for Bergen Røde Kors.

 – Integrering er ikke et teorikurs. Integrering skjer gjennom praktisk læring, kontaktsøking og vennskap. Den beste inkluderingen får vi til sammen med andre, sier Mudar Husien.

– Det kan være veldig vanskelig å komme til Norge som flyktning. Alt er nytt, både språk og kultur.

Han snakker av erfaring. Som 30-åring kom han nemlig til Norge etter å ha flyktet fra krig i hjemlandet. Røde Kors ble et sted han fant fellesskap og mening. Nå jobber han på engasjement og er koordinator for det forholdsvis nyoppstartede tilbudet Flyktningkompis.

INTERESSEN HAR EKSPLODERT

Gjennom Flyktningkompis kobles bosatte flyktninger i alderen 15 til 25 år med en kompis i lokalsamfunnet. I starten møtes de gjerne på Fellesverket, Røde Kors sitt eget ungdomshus i Sverres gate 3, men målet er at nye vennskap skal skapes og at ungdommene treffes utover Røde Kors sine arenaer.

– Tilbudet har vokst noe helt enormt det siste året. Siden i høst har interessen eksplodert, forteller daglig leder i Bergen Røde Kors, Marian Guddal Hansen.

Det kan Diaa Sami bekrefte. Etter en id-feiring på Fellesverket var det mange som ble med i Flyktningkompis. Diaa jobber frivillig i ressursgruppa for å koble sammen flyktninger og frivillige. Selv flyktet han alene som 16-åring. De dyrekjøpte erfaringene tar han med seg inn i arbeidet i Røde Kors.

– Det kan være veldig vanskelig å komme til Norge som flyktning. Alt er nytt, både språk og kultur, sier Diaa.

Han synes det både er bra og viktig at Røde Kors tilbyr sosiale møtesteder mellom flyktninger og norsk ungdom, der de kan ble kjent med- og lære av hverandre.

KULTURUTVEKSLING 

Nå har Flyktningkompis lange ventelister med folk som ønsker å være med. Jungeltelegrafen har gått sin seiersgang blant de unge. Det at Røde Kors er en verdensomspennende organisasjon gjør at flyktningene ofte kjenner til dem fra hjemlandet. Dermed er tilliten allerede lagt.

– Men vi har selvfølgelig noen utfordringer også. Vi trenger blant annet flere norsktalende gutter fordi det er en hovedvekt av mannlige flyktninger som kommer hit, sier Andrea Furuhovde, leder i ressursgruppen.

Koblingene skjer på bakgrunn av interesser, kjønn, kultur og geografi. Litt av poenget er at folk fra ulike land skal komme sammen. Ressursgruppa prøver så godt de kan å sette sammen grupper der de tror ungdommene vil utvikle gode vennskap.

– Dessuten trenger vi også flere jenter med minoritetsbakgrunn. Vi jobber systematisk med å nå ut til unge jenter som har kommet som flyktninger. Det kan ofte være vanskelig, legger hun til.

Full fart 2
FELLESVERKET: Fra venstre: Andrea Furuhovde (leder av ressursgruppen), Mudar Husien (koordinator Flyktningkompis), Diaa Sami (frivillig), Marian Guddal Hansen (daglig leder i Bergen Røde Kors) og Per Hanssen (prosjektleder på Fellesverket) jobber alle sammen for å få til bedre inkludering for flyktninger som kommer til Norge. Mange av aktivitetene skjer på Røde Kors sitt ungdomshus Fellesverket. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Til nå er det over 60 stykker som er med i Flyktningkompis. De største gruppene er på opptil åtte personer, de minste på fire stykker. Aktiviteter som kino, bowling og turgåing er populært, i tillegg til tilbud på Fellesverket. Vennene møtes minst to ganger i måneden.

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, sier Diaa.

Han kan nesten ikke gå på gaten uten å si hei til folk han har blitt kjent med gjennom Flyktningkompis.

– Bergen er ikke stå stort, så føler jeg vinker og sier «hei, hei, hei» til alle, fortsetter han og ler.

GRATIS TILBUD

Som alle andre aktiviteter i Røde Kors er også Flyktningkompis et gratis tilbud. På den måten blir ingen ekskludert.

– Det unike ved Flyktningkompis er at det er en sosial plattform drevet av og for ungdom.

– Flyktningkompis når de mest utsatte, blant annet fordi det ikke koster penger, forteller Mudar.

– Det at ting koster penger er ofte det som skaper ekskludering, tilføyer Marian Guddal Hansen.

Hver person får inntil hundre kroner hver gang de treffes på Flyktningkompis. På den måten kan de gjøre ting også utenfor Røde Kors.

– Det unike ved Flyktningkompis er at det er en sosial plattform drevet av og for ungdom, sier Diaa.

Daglig leder i Bergen Røde Kors synes dessuten det er veldig viktig at flyktninger selv kan få bli ressurser dit de kommer, og at det er noe av det som gjør at Flyktningkompis har blitt så stort.

– Det at Diaa og Mudar kan bruke sine ressurser på å forklare oss hvordan det er å være flyktning er fantastisk, avslutter hun.

Flyktningkompis er en målrettet aktivitet for å sikre gode inkluderingsprosesser mellom bosatte enslige mindreårige flyktninger og lokal ungdom mellom 15 og 25 år. Aktiviteten er gratis, og kompisene møtes minst to ganger i måneden. Mer informasjon: Bergen Røde Kors

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this