skolten01
NY BYDEL PÅ SKOLTEN: Forslaget handler om å endre bruken fra havn og lett industri til sentrumsformål. – Hele poenget er sentrumsutviklingen. Arkitektur, herunder byggehøyder, må utformes i en prosess der politikerne fastsetter rammevilkårene, sier Erik Tønjum. (Illustrasjon: Maestro Media)

– Byråd Tryti har misforstått

Del artikkelen i Sosial medier

– Byggehøyder tilsvarende høyhus i dette området har aldri vært foreslått eller nevnt før Tryti brakte det på banen, sier Erik Tønjum, leder for Innsatsgruppen for Skolten Havn.

Denne innsatsgruppen ble til som et uavhengig initiativ, og har spilt inn et forslag om å endre hele området Skolten/Bontelabo fra dagens havne- og næringsområde til sentrumsformål med blanding av bolig, handel og næring. Tønjum har ikke eierinteresser i dette området. Utgangspunktet hans er at han har jobbet med eiendomsutvikling i 15 år, blant annet som daglig leder for Minde Prosjekt.

skolten fakta1
Mer informasjon: facebook.com/SkoltenHavn

– Da gjør man seg en del tanker og kommer på ideer, som Skolten Havn, sier han, og forteller at initiativet begynte som en diskusjon med noen arkitekter.

– Konseptet fremstod stadig klarere for oss, så da bestemte vi oss for å lage et innspill til kommunen. Dette hadde kun som formål å få til noe spennende i Bergen, noe byen virkelig trenger for å holde tritt med utviklingen som skjer i mange andre byer i Norge og Europa.

Innspillet ble sendt inn i november 2015, og er nå til politisk behandling i forbindelse med rullering av Kommuneplanens arealdel (KPA).

Gruppen har presentert innspillet for samtlige politiske partier, samt til Rieber Eiendom, som er eneste private aktør/eiendomsbesitter i området, og til Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, som eier og forvalter Bergenhus festning.

– Vi anser oss som ferdig med vår jobb. Nå er det opp til politikerne å eventuelt ta forslaget videre. Det er tross alt kommunens og havnevesenets grunn, sier Tønjum, som 11. januar hadde på trykk et lengre innlegg om forslaget på Bergens Tidendes debattsider.

«Hensikten er å øke befolkningen i sentrum, og gi dette fantastiske området til alle bergensere i form av gode byrom, restauranter, kafeer, butikker og arbeidsplasser» skrev han blant annet.

Han la til at dette er et område som i dag er «lite tilgjengelig og tilfører byen fint lite, til tross for sin helt unike beliggenhet».

Fem dager senere svarte byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) med et leserinnlegg i BT, der hun understreket at det sittende byrådet «er en garantist mot storstilt utbygging av Skoltegrunnskaien med høyhus som stiller Bryggen og Festningen i skyggen.

Hun skrev videre at «høyhus kan være spennende og interessant, men på rett plass. Høyhus foran Bergens fremste varemerke er ikke rett plass». Tønjum mener at byråden her har misforstått.

HAR ALDRI NEVNT HØYHUS

– Vi har aldri sett for oss høyhus i dette området, og mener at det vil være helt feil her. Så her er vi er faktisk enige med byråden.

– Når det gjelder høyhus, så er dette noe Tryti har funnet på. Vi har aldri sett for oss høyhus i dette området, og mener at det vil være helt feil her. Så her er vi er faktisk enige med byråden, sier han.

– I illustrasjonen vi har laget er det lagt inn 5–8 etasjer, men det er bare for å visualisere konseptet. Man må her ikke henge seg opp i hverken arkitektur eller høyder. Det å gjøre denne saken til en kamp mot høyhus, slik Tryti nå gjør når hun stiller byrådet som garantist mot høyhus, er å tilnærme seg en viktig utvikling på et svært snevert vis.

skolten2
BAKLENGS INN I FREMTIDEN: – Mens de i Oslo har klart å forvandle nesten hele sentrumshavnen til attraktive sentrumsformål, ivrer Tryti for å øke vernesonene i indre havn. To byer i fullstendig utakt den ene sikter mot fremtiden, mens den andre søker tilbake til middelalderen, sier Erik Tønjum. (Foto: Laura Nanninga)

Rieber Eiendom har tidligere stilt seg åpen for en større masterplan for området dersom kommunen ønsket dette. Samtidig har de fremmet en egen reguleringsplan for sin eiendom, som består i renovering av dagens byggmasse.

– Vi spilte inn at kommunen måtte avvise denne planen, og kreve en helhetlig plan for hele området, sier Tønjum.

– Men byrådet kjørte planen gjennom, og den ble vedtatt. Dermed får Rieber renovere, og selger seg deretter sikkert ut. Her mistet kommunen muligheten til å pålegge Rieber til å ta initiativ til en større helhetlig sentrumsutvikling, noe vi mener var en stor feil fra kommunens side. Tryti ønsket ingen sentrumsutvikling her, så hun kjørte Riebers plan rett gjennom byrådet. Da gikk et av de viktigste togene.

I sitt tilsvar viser byråd Tryti til et møte hun hadde med Tønjum, der han fikk presentere forslaget.

«Det er i etterkant av dette møtet ikke registrert oppfølgingsmøter fra Tønjum med kommunens administrasjon for å få oppstart på en sak som kan komme til politisk vurdering» skriver Tryti videre, og hevder at hun ikke kan lastes for at prosjektet «er stoppet opp før det formelt er kommet i gang».

– Hvorfor har dere ikke fulgt dette opp?

– Møtet jeg hadde med Tryti var for å presentere vårt innspill til rullering av Kommuneplanens arealdel, som skal opp til politisk behandling nå. Det er derfor merkelig at Tryti skiver at det ikke er registrert videre innsats fra vår side for å få oppstart på en sak til politisk vurdering, forklarer han.

– KPA-rulleringen er jo den politiske saken, som vi har kommet med overnevnte innspill til. Vi kan ikke fremme forslag til en reguleringsplan som ikke er i henhold til gjeldende KPA. Tryti på sin side har tydeligvis ikke bare valgt å ikke gjøre noe med dette innspillet, hun har nå stilt seg som garantist for at det ikke skal bli gjennomført.

TRYTI AVVISER TØNJUMS INNSPILL

annaelisatryti
NEI TIL HØYHUS PÅ SKOLTEN: – Området vil kunne brukes til annet enn som cruisehavn, men høyhus foran festningen er uaktuelt så lenge jeg er byråd, sier Anna Elisa Tryti. (Foto: Vidar Langeland/Bergen kommune)

Byråden argumentere også med at Bergen fortsatt skal være en havneby med kaier til blant annet cruiseskip og supplyskip, og at målet er minst mulig privatisering av sjøfronten.

– Dette er selvmotsigende, idet cruiseskiptrafikken medfører fengselsgjerder, utestengelse og vakthold, mener Tønjum.

– Supplyskipene har dessuten ingenting i indre havn å gjøre; de er stygge i bybildet, de forurenser og ligger der bare fordi havneavgiften er betydelig lavere enn på andre kaier, nærmere deres arbeidsområder. Veteranbåtene er vi imidlertid meget positive til, de kan gjerne få utvidet kaiplass.

– Høyhus må bygges i bygningsmiljø og topografi som egner seg, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti, som avviser at hun har misforstått innspillet fra Erik Tønjum og Innsatsgruppen for Skolten Havn, slik de la det frem for henne i mars 2016.

– Det som ble vist da, bar klart preg av høyhusbebyggelse. Det er uaktuelt foran Festningen, sier hun, og legger til at hun ikke er kategorisk motstander av høyhus.

– Akkurat som tett, lav trehusbebyggelse med felles utearealer – som jo er en annen måte å få høy tomteutnyttelse på – må høyhus bygges i bygningsmiljø og topografi som egner seg, utdyper hun.

– Bystyrets prinsippavklaring om høyhus og byforming åpner for høyhusbebyggelse særlig til offentlige funksjoner, byreparasjon og arkitektonisk eksperimentering utenfor de historiske områdene av byen vår.

skolten fakta2
Mer informasjon: bergen.kommune.no/kpa2016

– Tønjum hevder at kommunen sa fra seg muligheten til å pålegge Rieber til å ta initiativ til en større, helhetlig sentrumsutvikling i området, og i stedet kjørte Riebers plan rett gjennom byrådet. Hva er byrådens kommentar til dette?

– Rieber er en seriøs grunneier, og hadde en konkret og gjennomførbar plan for fornying og forskjønning av området uten å utvide bygningsvolumene.

– Jeg ville ikke stanse denne planen, legger hun til, med trykk på ikke.

– Tønjum hevder også at byråden har stilt seg som garantist for at innspillet han har lagt frem ikke skal bli gjennomført. Er dette en riktig fremstilling – sett på bakgrunn av ditt innlegg i Bergens Tidende?

– Ja, det er helt riktig. Området vil nok på en historisk tidshorisont kunne brukes til annet enn som cruisehavn, men høyhus foran festningen er uaktuelt så lenge jeg er byråd, slår hun fast.

Tryti håper at Bergen fortsatt vil bli værende en havneby med mangslungne havnefunksjoner, selv om byrådet har gått inn for å flytte godshavnen ut fra Dokken til Ågotnes.

– Byrådet har under arbeid en sjøfrontanalyse fra Sandviken til Laksevåg, for å få en helhetlig vurdering av eventuelle utfyllinger og boligutvikling i sjøfronten, behov for næringsareal og havneareal og sist men ikke minst allmennhetens tilgang til sjøen, sier hun.

– Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil også Tønjums og andres innspill til utvikling i sjøfronten kunne vurderes i en helhetlig og langsiktig sammenheng.

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this