Positiv trafikkskole henger bedrift
GODT SAMARBEID: AOG Bygg har gitt sine ansatte sertifikat for å kjøre med henger. Fra venstre: Ove Sagen-Hafstad – daglig leder Positiv Trafikkskole, Kåre Drangevåg – daglig leder AOG Bygg og trafikklærer Eirik Nesse.

INNHOLDSANNONSE

Bedrifter risikerer millionbøter, men AOG Bygg har tatt grep

Del artikkelen i Sosial medier

Dersom en arbeider blir tatt i å kjøre med henger uten gyldig førerkort kan dette få alvorlige konsekvenser. Da Positiv Trafikkskole gjorde AOG Bygg oppmerksom på problemet, var de raskt ute med å booke førerkort på tilhenger til sine ansatte.

– Jeg ble kontaktet av Ove Sagen-Hafstad, som gjorde meg oppmerksom på problemet, og bestemte meg raskt for at min bedrift ville ha en stor fordel av at flere av de ansatte fikk utvidet førerkortet sitt, sier Kåre Drangevåg, daglig leder ved AOG Bygg.

Mange bedrifter er ikke klar over de alvorlige konsekvensene som kan oppstå dersom ansatte ikke har gyldig førerkort i forbindelse med bruk av henger i jobbsammenheng.

– Jeg har gjennom mange år forundret meg over at vi ikke får flere henvendelser fra bedrifter. De gangene vi får henvendelser, viser det seg at mange av de ansatte mangler et riktig førerkort for kjøring med tilhenger, sier Sagen-Hafstad.

Dette er enkelt å sjekke ved å legge inn registreringsnummeret til firmabilen og hengeren i tilhengerkalkulatoren. Den finner du på hjemmesidene til både Positiv Trafikkskole og Statens Vegvesen.

Mer effektiv arbeidsdag

FAKTA tilhenger001
Mer informasjon: Positiv Trafikkskole

Da kun et fåtall av de ansatte ved AOG Bygg hadde riktig førerkort for å trekke henger med tung last, falt mye av jobben på dem.

– For oss handlet det om å gjennomføre arbeidsoppgavene så effektivt som mulig, da vi ofte må benytte henger for å transportere utstyr og avfall gjennom mange av Bergens trange gater.

– Vi merket at det ble mer jobb for de som hadde gyldig sertifikat. Nå når en større del av de ansatte har riktig førerkort får vi gjort mye mer i løpet av arbeidsdagen, sier Drangevåg.

Selve kjøreopplæringen kan gjennomføres på kun fem undervisningstimer, i tillegg til et lastsikringskurs på to timer.

Det kreves ingen oppkjøring ved oppgradering av førerkortet til klasse B96, men en førerprøve må avlegges dersom man ønsker sertifikatklasse BE.

– Dersom man har erfaring vil man normalt kunne fullføre de fem obligatoriske undervisningstimene i løpet av én dag, forklarer Sagen-Hafstad.

– Har du lite eller ingen erfaring med henger, må du påregne to-tre ekstra kjøretimer utover det obligatoriske. Lastsikringskurset kan tilpasses slik at bedriften enten kan gjennomføre opplæringen på dagtid eller om ettermiddagen,

Ventetiden på en førerprøve for klasse BE er fra én til seks uker avhengig av sesong. Dersom en ansatt har utenlandsk førerkort må dette byttes inn før førerprøven kan avlegges. Denne prosessen kan ta mellom én og tre måneder.

– Vi opplever at mange bedrifter som tar kontakt med oss har utenlandske arbeidstakere. Dette er ikke noe problem da vi har flere erfarne trafikklærere med gode engelskkunnskaper,  sier Sagen-Hafstad.

Tar seg av alt

Drangevåg opplevde det som enkelt å sende sine ansatte på kurs.

– Opplegget og prosessen rundt var veldig bra! Som byggmester har jeg ansvar for ca. 35 medarbeidere, slik at jeg har mye å tenke på. Da var det veldig greit at alt ble tatt hånd om av Positiv Trafikkskole. Det var bare å overlevere kontaktinformasjon, så ordnet de resten.

– Vi legger vekt på at det skal være minst mulig jobb for bedriften. Fra vi blir kontaktet garanterer vi at innen 12 timer vil alle ansatte være kontaktet og fått laget en plan for kurs og kjøretimer, svarer Sagen-Hafstad.

– Flere kommenterer hvor ryddig og oversiktlig de syns opplegget er, og mange blir overrasket over hvor enkelt det er og hvor raskt det går.

– Vil selve gjennomføringen ta lang tid?

– Nei absolutt ikke! For en typisk bedrift med åtte til ti ansatte som trenger førerkort vil normalt alt være gjennomført i løpet av tre til fire uker, svarer Sagen-Hafstad.

Positive tilbakemeldinger

Eirik Nesse er i tillegg til trafikklærer på klasse B, også trafikklærer for klasse B96 og BE. Han holdt undervisningen for de ansatte fra AOG Bygg, og forteller at tilbakemeldingene har vært positive.

– Flere kommenterer hvor ryddig og oversiktlig de syns opplegget er, og mange blir overrasket over hvor enkelt det er og hvor raskt det går, sier han.

Når det gjelder prisen inngikk arbeidsgiver og arbeidstakerne i AOG Bygg en avtale om å dele på kostnadene.

– Bedriften har stått for det meste av utgiftene, og så har de ansatte brukt sin egen tid på å gjennomføre opplæringen, forklarer Drangevåg.

Populært blant de ansatte

Arbeidstakerne hos AOG Bygg var veldig positive til å få førerkortet oppgradert.

– Det var et godt tilbud som var populært blant de ansatte, og det gikk ikke mange minuttene før alle de tilbudte plassene var tatt, sier Drangevåg.

Sagen-Hafstad bekrefter at det er helt normalt at bedriften og de ansatte inngår avtaler om fordeling av kostnader og tidsbruk. Det strekker seg fra at bedriften dekker alt, til at den ansatte betaler gebyret for førerprøven eller må ta ut en feriedag.

– Vi opplever at mange arbeidstakere aksepterer en slik fordeling da et slikt førerkort også  benyttes privat, og i tillegg kan en bot for å kjøre med ugyldig førerkort fort komme opp i 10 000 kr, sier han.

 

Risikerer millionbot

Bedriften kan få en bot i millionklassen og erstatningskrav, mens den ansatte risikerer bøter og fengselsstraff dersom ulykken først er ute, og den ansatte ikke har gyldig førerkort.

Marius Wesenberg
Marius Wesenberg

– Fakta er at dette kan få enorme konsekvenser, både for den ansatte og virksomheten, sier Marius Wesenberg, advokat i Stiegler WKS Advokatfirma AS.

Wesenberg henviser spesielt til straffelovens paragraf 27 som omhandler foretaksstraff.

– Det er en interessant bestemmelse hvor arbeidsgiver kan bli ansvarlig for arbeidstakernes overtredelse, sier han.

Utgangspunktet er som det fremgår av ordlyden: «Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak». Det vil være tilfelle dersom en ansatt utfører et oppdrag for arbeidsgiver.

Det er en del momenter som skal vurderes i forhold til foretaksstraff. Man undersøker om det har skjedd systemsvikt, og om virksomheten har tjent på forsømmelsen.

Både den ansatte og firmaet risikerer straff

– I et slikt tilfelle hvor arbeidstakere ikke har gyldig førerkort og bedriften har mange sjåfører, vil man se på om foretaket har hatt en besparelse på å ikke gi den nødvendige opplæringen. Det vil normalt sett være et mer graverende forhold og tilsi strengere straff, sier han.

Blir en ansatt tatt i å kjøre ulovlig med henger kan dette gå utover både den ansatte og firmaet.

– Den ansatte vil få boten, men arbeidsgiver kan også raskt bli stilt ansvarlig.

– Den ansatte vil få boten, men dersom politiet mener at arbeidsgiver kan klandres på noen måte, typisk ved at arbeidsgiver ikke ville spandere de kronene det koster for et gyldig førerkort, så kan arbeidsgiver raskt også bli stilt ansvarlig.

Wesenberg forteller at det bare blir større og større fokus på foretaksstraff, og at konsekvensene for foretakene er merkbare nå.

– Dersom det skjer en dødsulykke kan foretaket få en millionbot, og i tillegg måtte betale oppreisning til avdødes pårørende.

Blir man ikke enige om en sum og saken havner i retten, kan erstatningskravet komme opp i 100.000 kroner til hver av de pårørende. Den som direkte har forårsaket ulykken risikerer fengselsstraff. Blir man domfelt for uaktsomt drap er det ofte ubetinget fengsel.

Enormt skadepotensiale

– Jeg var inne og så på prisene for et slikt førerkort. Kostnaden for en arbeidsgiver med å betale førerkort er liten satt opp mot det man kan risikere hvis det går galt.

Advokaten forklarer at dersom en ansatt blir tatt i å kjøre uten å ha gyldig førerkort er det nesten garantert foretaksstraff, inndragning av førerkort og bot.

– Min erfaring er at dersom det skjer en ulykke og en arbeidsgiver på en eller annen måte er involvert vil Arbeidstilsynet være veldig opptatt av at noen blir stilt til ansvar. Da leter de med lupe hos arbeidsgiver for å finne feil, og med all den reguleringen vi har i dag, så finner de feil nesten uansett.

Ifølge Wesenberg må det være en årsakssammenheng mellom det at man ikke har lov å kjøre med den aktuelle hengeren og ulykken. Ugyldig førerkort vil ikke ha betydning dersom det overhodet ikke finnes noen sammenheng.

– Men det har et enormt skadepotensiale. Det er definitivt noe politiet vil være interessert i, og noe av det første de undersøker dersom det oppstår en ulykke hvor henger er involvert.

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this