Avslutning

«Så jeg det» spør hun, og jeg så alt, tok inn alt, for som alle mødrene med mobilkamera, vet også jeg at noe er over. Og noe nytt begynner.