Årstidene

BERGEN SLIK DET VAR – DEL 9: Høststormene kommer nå i januar, og snøen ser vi knapt noe til. Det er mulig at noen meteorologer vil protestere på mine påstander, men jeg er likevel fullstendig overbevist: Det var mer årstider før.

Vonde føtter?

Blatchford og Ortoklinikken på Fjøsanger har kompetanse til å vurdere og gi profesjonell behandling av alle typer fotplager.