DEN TRIPLE BUNNLINJEN: – Vi har som mål å gjøre det bra på alle punkter. Det er ikke enkelt å skulle være miljøvennlig og samtidig sikre en god økonomi, sa Tarje Wanvik da Startup Weekend Bergen inviterte til kickoff-arrangement.

Idémyldring for en bedre by

Til helgen arrangeres Startup Weekend Bergen for 12. gang. Konseptet er enkelt. Alle som har en idé eller en løsning på et problem kan melde seg på, og i løpet av én helg møtes man for å presentere ideene, utveksle erfaringer, og få råd og tilbakemeldinger. 

Startup Weekend er en ideell organisasjon og støttespiller som opererer globalt. Målet er å hjelpe de gode ideene opp og frem.

Årets arrangement har fokus på bærekraftige byer og småsamfunn. Dette var også temaet da Startup Weekend Bergen arrangerte et eget kickoff-arrangement tirsdag 5. mars, i samarbeid med DNB og gründer- og IT-nettverket First Tuesday.

BÆREKRAFTIGE BYSAMFUNN

– Når befolkningen på jorden fortsetter å øke, øker også utfordringene. Mindre ressurser og mer avfall og forurensing er bare noen av konsekvensene. Det positive er at også antallet muligheter og løsninger øker. Det er vi helt avhengige av, sier Christina Sundli-Härdig, som organiserer Startup Weekend Bergen og er partner i First Tuesday.

Verden urbaniseres raskt, noe som skaper både muligheter og utfordringer. Målet er å få frem inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige bysamfunn.

ØKENDE URBANISERING: – Verden urbaniseres raskt, og dette skaper både muligheter og utfordringer. Målet er å gjøre byer inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, sier Christina Sundli-Härdig, som organiserer Startup Weekend Bergen og er partner i First Tuesday.

– Vi har mange kreative folk i denne byen som har visjoner og ideer om hvordan vi kan løse utfordringer som økende behov for mobilitet, energibruk og avfallshåndtering, og hvordan vi skal håndtere de klimautfordringene vi står overfor, sier hun.

– I Startup Weekend Bergen har vi som mål å løfte utfordringer opp og frem, og deretter finne løsninger. Vi er trygge på at vi har noe positivt å bidra med.

– Om vi skal nå bærekraftmålene og ha mulighet til å skape bærekraftige byer, trenger vi flere innovative ideer og mennesker med gründerkompetanse for å gjøre ideene til reelle løsninger, sier Sonia Pandher, som er leder for Startup Weekend Bergen og prosjektleder i innovasjonsmiljøet VIS.

– Jeg har jobbet med Startup Weekend Bergen i seks år, og jeg merker at jeg får en ny innfallsvinkel til kreativitet for hvert arrangement.

– På Startup Weekend kan alle lære seg disse ferdighetene uten forkunnskaper. Vi har med oss flinke mentorer med kompetanse på alt fra bærekraft, arkitektur, bank, utvikling og design. Vi kan alle bidra til å skape nytenkende løsninger for morgendagens byer og samfunn. Dette er også et arrangement for deg som ønsker å lære hvordan man starter en bedrift.

BANK MED SAMFUNNSANSVAR

Helgen avsluttes med en presentasjon for juryen der vinnerne får premier som sørger for at ideene kan videreutvikles. Noen får kreative workshops, andre får økonomisk rådgivning. Samarbeidsplassen Impact Hub er blant bidragsyterne, og tilbyr kontorplass på Bryggen.

– Jeg har jobbet med dette i seks år, og jeg merker at jeg får en ny innfallsvinkel til kreativitet for hvert arrangement, sier Sundli-Härdig.

– Det er givende å se hvor godt det fungerer å jobbe på tvers av fagkompetanser, bransjer og bakgrunn, og ikke minst er det spennende å se hvordan bedrifter benytter seg av startups. Vi er heldige som får med oss langsiktige samarbeidspartnere som DNB og Knowit.

GIR VEILEDNING: – DNB satser stort på gründere og vekstbedrifter, og det er givende å kunne bidra med kompetanse, kunnskap og ressurser, sier Sylvelin Gunnarson, som har ansvar for små og mellomstore bedrifter på Vestlandet. DNB har i flere år bidratt til Startup Weekend Bergens arrangementer, blant annet som mentorer og dommere.

DNB har i flere år bidratt til Startup Weekend Bergens arrangementer, blant annet som mentorer og dommere. Ifølge Sylvelin Gunnarson, som har ansvar for små og mellomstore bedrifter på Vestlandet, er det veilederrollen banken bidrar mest med.

– Startup Weekend er et veldig spennende initiativ, hvor deltakerne kan lære seg å jobbe fra idé til realitet over kort tid, sier hun.

– I Startup Weekend Bergen har vi som mål å løfte utfordringer opp og frem, og deretter finne løsninger. Vi er trygge på at vi har noe positivt å bidra med.

– DNB satser stort på gründere og vekstbedrifter, og det er givende å kunne bidra med kompetanse, kunnskap og ressurser. Erfaringene våre gjør at vi raskt kan se hva gründerne gjør bra, og hvilke utfordringer vi kan hjelpe dem med. Det er en utrolig givende oppgave, og man føler man bidrar med noe samfunnsnyttig.

EGET KICKOFF-ARRANGEMENT

Fremtidens byer og FNs bærekraftsmål var som nevnt også temaet på kickoff, som Startup Weekend arrangerte i samarbeid med DNB og gründer- og IT-nettverket First Tuesday. Dette nettverket har som mål å fremme innovasjon og teknologi. De har over 4000 medlemmer og består av både gründere, næringslivsfolk, studenter og investorer. 

– På kickoff ville vi gjøre temaet nært og lokalt for å inspirere bergenserne til å være med på å gjøre en forskjell i egen by og nærmiljø, sier Christina Sundli-Härdig.

De fem foredragsholderne på arrangementet fokuserte alle på ulike aspekter ved fremtidens byer. Fra Bergen kommune kom Tarje Wanvik, politisk rådgiver for byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti. Han snakket om «den bærekraftige byen» og ambisjonene for Bergen.

– Byutvikling er en egen form for demokrati. Vi pleier å si at vi i Bergen har 300.000 ulike byplanutviklere. Alle innbyggerne her mener noe om hvordan byen skal se ut, og har en formening om hva som virker og hva som ikke virker, sa han.

– Vi politikere har et ansvar for å legge til rette for medvirkning, og vi må lytte til det byens beboere har å si. Engasjement er viktig.

Mats Mastervik fra urbanismekollektivet Vill Urbanisme, som opererer innen feltene arkitektur, plan, energi og miljø, delte også tanker om fremtidens byer, Sjur Usken, gründer og daglig leder i Smart Plants, snakket om energieffektivisering av bygg, Tori Langaas i Bildeleringen fokuserte på forbrukernes mobilitet, mens Kaj Martin Georgsen, ansvarlig for samfunnsansvar i DNB, var på plass for å snakke om bankens muligheter til å bidra og påvirke positivt i samfunnet.

Startup Weekend Bergen arrangeres 22. – 24. mars hos StartupLab/DNB i Solheimsviken.

VIL FÅ FREM DE GODE IDEENE: – Om vi skal skape bærekraftige byer, trenger vi flere innovative ideer og mennesker med gründerkompetanse, sier Sonia Pandher.

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this