fengselsmagasin001
REDAKSJONSMEDLEMMER MED DEKKNAVN: «Jan Petter» (til venstre) tar mange av bildene til magasinet, mens «Andy van der Meyde» (til høyre) skriver mye av innholdet.

Alarm fra samfunnets bakside

Del artikkelen i Sosial medier

– Et av navneforslagene var «Ting tar tid». Det er mottoet vårt, sier «Andy van der Meyde», som er redaktør for Fengselsmagasinet Larm, laget av innsatte i Bergen Fengsel, og snart ute med utgave nr. 2.

Den første utgaven av Larm kom i slutten av mars, og er foreløpig kun distribuert blant innsatte. Slik trenger det ikke bli i fortsettelsen; undertegnede kan trygt slå fast at dette er et godt og gjennomarbeidet magasin som ikke ville stått tilbake fra andre i bladhyllen på Narvesen.

– Det vi skriver om må være interessant å lese også for folk på utsiden av murene.

Bladet preges av høy kvalitet både på tekst og bilder, og har et innhold som strekker seg fra kritiske saker fra innsiden av murene til dyptpløyende kulturjournalistikk.

REDAKSJONSMØTE BAK LÅSTE DØRER

Bergensmagasinet ble invitert med på et redaksjonsmøte i forkant av den kommende utgaven. Her ble vi kjent med flere av de innsatte bidragsyterne, men bare to av dem ønsket å stille til intervju med oss: «Andy van der Meyde», som er en mann i midten av 20-årene, og «Jan Petter», som har passert 50.

Med på møtet var også initiativtaker og ansvarlig redaktør Rune Haukedal, som er avdelingsleder ved Åsane videregående skole, og reportasjeleder Kristine Holmelid, som til vanlig underviser i journalistikk på Universitetet i Bergen, og som er leid inn for å gi nødvendig faglig bakgrunn for å lage et best mulig magasin.

fengselsmagasin002
SKAPTE DEBATT: – Fengselsledelsen syntes det var positivt at vi satte søkelyset på noe som hele fengselet opplever som vanskelig, sier Rune Haukedal.

– En viktig del av jobben min er å gi opplæring i journalistikk, sier Holmelid, og forteller at de har møter der de diskuterer både presseetikk og hvordan man bygger opp ulike typer artikler.

– Får de prøve seg på flere former for journalistikk?

– Ja, vi har stor variasjon, med alt fra småsaker til lange gjennomarbeidete kultursaker. I den kommende utgaven blir det mest nyhetssaker og aktualiteter.

Temaet i den første utgaven var tatovering og bodyhacking. I tillegg var det lengre artikler om musikk, film og litteratur. Andy bidro med både en innsiktsfull gjennomgang av kultforfatteren Philip K. Dicks litterære univers – og filmene som er basert på bøkene hans – og en rystende rapport om innsatte som blir rusavhengige innenfor fengselsmurene. Her kom det frem at rundt ti personer begynner på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mens de soner.

[PostBlock id=31]

– Jeg skjønner hvorfor mange velger en slik løsning, sier Andy.
– Ruser du deg, blir du mer fraværende, og dagene går fortere. Mange synes at det er fælt å sone en lang dom. Da er det enklere å flykte inn i rusen.

«DEALING» I LUFTEGÅRDEN

– Jeg ble tidlig observant på slike ting her inne, forteller «Jan Petter», som har tatt nesten alle portrettbildene i magasinet – inkludert forsiden.

– Hva så du?

– Det er helt surrealistisk at det skal være så lett å få tak i rusmidler her inne.

– Mest all den «dealinga» som foregikk blant andre innsatte ute i luftegården. Jeg ble også vant til å finne skjeer som var brent etter å ha blitt brukt til å varme opp Subutex. Det var skremmende.

– Jeg vet om en heroinist som hadde vært rusfri i syv år da han kom hit. Han begynte på metadon for å gjøre soningen enklere. Jeg synes at det er helt surrealistisk at det skal være så lett å få tak i rusmidler her inne.

NRK Hordaland plukket opp denne saken, og gjorde intervju med en av de innsatte. Vedkommende kunne da fortelle at han fort fikk tilbud fra andre innsatte om legemiddelet Subutex. «Jeg ble mer og mer avhengig» forteller han. Også Rune Haukedal stilte til intervju, og kunne bekrefte at folk blir rusavhengige mens de sitter inne. «Jeg tenker at det er en skandale» uttalte han til NRK Hordaland.

fengselsmagasin003
REDAKSJONSMØTE I FENGSELET: – Tanken er både er å være et talerør for de innsatte og å skape en mer positiv hverdag for dem, sier Rune Haukedal. Fra venstre: «Jan Petter», Rune Haukedal, Kristine Holmelid og «Andy van der Meyde».

– Hvordan opplevdes det å få på trykk en sak som også ble sitert i andre medier?

– Det var litt rart, medgir Andy, som skrev saken sammen med Kristine Holmelid.
– Men det var en god erfaring å ta med seg videre. Jeg er fungerende redaktør for Larm, men det er Rune, som er ansvarlig redaktør, som har det siste ordet.

– Det er en viktig sak dere her tar opp. Hvordan bygget dere den opp?

– Vel, dette var en sak vi snakket om veldig tidlig da vi planla den første utgaven. Det er mange som blir rusavhengige mens de soner; dette er et stort problem som ingen vil ta tak i.

[PostBlock id=29]

– Hvordan stilte fengselsledelsen seg til at dere skrev om dette?

– De syntes det var positivt at vi satte søkelyset på noe som hele fengselet opplever som vanskelig, sier Haukedal.
– Samtidig har vi vært svært nøye på hvordan vi la dette frem. Alt har vært dobbelsjekket, og det var viktig at de vi snakket med ikke skulle kunne gjenkjennes.

TING TAR TID

– Resultatet oser av kvalitet; jeg føler at vi har skapt noe banebrytende. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med de ressursene vi har, sier Jan Petter, som synes at han har lært mye av å være med på dette – ikke minst det å være tålmodig.

– Mottoet vårt er at ting tar tid, sier Andy.

– Vi har møtt på mange hindre underveis, og vi har mange begrensninger når det gjelder utstyret. Alt må gjøres på de dagene vi er her, vi får ikke bruke minnestikker – filene må brennes på en cd, og vi får ikke ta laptoper og kameraer med på cellen.

– Forstår du at det må være slik?

Ja, men det var ikke slik i begynnelsen; da var ledelsen ganske liberal. Det som skjedde, var at en sedelighetsdømt lastet ned overgrepsmateriale på en av skole-pcene. Etter det ble det veldig strengt. Skolenettet er også blitt innsnevret med blokkeringsalgoritmer, slik at det er umulig å gjøre ordentlig research.

[PostBlock id=30]

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra andre innsatte?

– Utelukkende positive. Flere har kommentert at det er høy kvalitet på bildene, og mange har sagt at de setter pris på kulturstoffet. Noen har etterlyst mer stoff fra fengselet. Der har vi hatt en diskusjon. Det vi skriver om må være interessant å lese også for folk på utsiden av murene.

Fengselsmagasinet Larm distribueres foreløpig kun til innsatte og ansatte ved Bergen Fengsel, men planen er etter hvert å få gi det ut i vanlig løssalg/abonnement. Utgave nr. 2 kommer ut i september.

Skjermbilde 2018 08 13 kl. 10.59.134
DEN FØRSTE UTGAVEN: – Noe av det fine med å jobbe med dette, er at vi får vist frem hvilke ressurser de innsatte sitter på, sier Rune Haukedal, som håper å få magasinet ut i vanlig salg utenfor murene.

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this