LEDEREN: Heltene ved Førdefjorden

DUMPING AV GRUVESLAM I FØRDEFJORDEN: Vi ser på det som miljøkriminalitet når en bananrepublikk langt borte tillater noe som er forbudt i hele verden. Denne gangen er det Den norske staten som er den globalt miljøkriminelle.