Virus!

Det er antakelig dypt menneskelig å mene noe om en så viktig sak, men rådgivningen blir desto farligere når den bare er litt riktig og derfor helt feil.