Rekekasting i rådhuset

LEDEREN: «Når kommunen uten å reagere eller ha kontroll tillater den enkelte bestiller å avvike fra listen som er et resultat av anbudsrekkefølgen, så åpner en for at gjerdet mot korrupsjon er lavt» skriver Bergensmagasinets redaktør.