Solidaritetskonsert på nabolagspub

– Vi ønsker å være både et sted med tydelige verdier og en ressurs i samfunnet, enten det er i lokalmiljøet eller i et større perspektiv.