kyrreskolen1
INDIVIDUALISERT UNDERVISNINGSOPPLEGG: –  Jeg tror at du får en større forståelse for og kunnskap om psykiske vansker når du jobber med elever med angst og depresjon, sier Kari Spilsberg. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Studiekompetanse uten eksamenspress

Del artikkelen i Sosial medier

– De som er elever hos oss, får et studieforløp tilpasset helsetilstanden. Noen er her to timer i uken, andre 22, sier Kari Spilsberg, som er avdelingsleder ved Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre.

Kyrre skole er et tilbud for ungdom med psykiske vansker (elever som har en behandler i psykisk helsevern), og som har ungdomsrett til videregående opplæring.

Her kan ungdom som sliter psykisk – og som ikke har fungert i ordinær skole – fullføre fag de mangler fra videregående opplæring (Vg1, Vg2 eller Vg3).

INDIVIDUELL OPPLÆRING

– Vi har sett mange som har fått realisert utdanningsdrømmene sine etter at de har gått her.

– Mange har begynt i en ordinær videregående skole, men ikke klart å fullføre på grunn av helsetilstanden. Mange av dem sliter med angst og depresjon, og er i en fase der de trenger en tilrettelagt skole, forteller Spilsberg.

– Hos oss kan de bruke lengre tid på å fullføre studieløpet.

Skolen har helsesøster på samme måte som andre. I tillegg har de en egen miljøterapeut, og samarbeider med psykiatrien rundt enkeltelever.

– Hvordan er skolemiljøet?

– Miljøet er godt, men det er nok litt mer stille her enn på en del andre skoler. Vi har for tiden 128 elever, men siden de ikke går fulle timeplaner, er det kun 35-40 av dem som er til stede samtidig.

– Hvordan skiller dere dere ut fra andre skoler?

– Det ene er at vi rent fysisk ligger for oss selv, med mindre forhold. Det andre er den relasjonskompetansen personalet har opparbeidet gjennom å jobbe med denne elevgruppen, sier hun.

– Dette går på måten de samhandler med de enkelte elevene på rundt læring. Et eksempel på det er at elevene i større grad kan ta matematikkprøve når de selv er klar for det, i stedet for når klassen er klar.

Et tredje viktig forhold er at undervisningsgruppene er mindre enn ved andre skoler, med mellom syv og 12 elever.

PRIORITERER ELEVER MED UNGDOMSRETT

fakta kyrreskolen
Mer informasjon: Skolens hjemmeside

For å kunne søke plass på Kyrre skole, må du være i behandling for psykiske vansker – bekreftet av uttale fra behandler, samt en sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Søknadsfristen er i år satt til 1. februar.

– Hvor mange av elevene fullfører?

– Politikerne spør også alltid om det. Svaret er ikke helt entydig, siden noen finner andre veier underveis eller tar et sabbatsår og kommer på igjen. Men veldig mange av elevene våre fullfører med bestått.

– Får dere også elever via NAV?

– Nei, samarbeidet med dem ble formelt avsluttet i forrige skoleår. Det er stort press på plassene her, og Fylkeskommunen ønsker å gi plass til dem med ungdomsrett først. Men NAV er en samarbeidspartner, og vi har en god del elever her som får støtte fra NAV.

Hordaland fylkeskommune er for tiden inne i en politisk prosess der de vurderer hvordan skoletilbudet for ungdommer med psykiske vansker skal tilrettelegges fremover. Bygget i Øvregaten 29 regnes ikke lenger som hensiktsmessig, og arbeidet med å finne nye lokaler har pågått lenge.

– Vi ønsker å ligge sentralt, slik at vi er tilgjengelig for flest mulig, sier hun.
– Forhåpentligvis er vi på plass i nye midlertidige lokaler i løpet av året.

Mange av skolens elever har fått realisert utdanningsdrømmene sine etter at de har fått studiekompetanse ved Kyrre.

– Vi har derfor startet et prosjekt som heter Kyrre Goes Campus, der vi hjelper elevene med å forberede overgangen til høyere utdanning.

Campus-prosjektet retter seg mot elever som både har ambisjoner om og reelle forutsetninger for å gjennomføre en universitets- eller høgskoleutdannelse. Ved å bygge en bro ved hjelp av sosiale, kulturelle og faglige byggesteiner, bidrar prosjektet til å gjøre veien fra en trygg og forutsigbar situasjon på skolen og over mot en ukjent studenttilværelse mulig å håndtere.

Elevene får møte studieveiledere, gå på forelesninger for å bli kjent med ulike fag, og treffer forskere, forelesere og studenter på ulike stadier i utdanningsløpet. De får også møte akademikere som har fullført sin utdannelse, for å se hva de jobber med.

– Du er mer overlatt til deg selv som student?

– Ikke bare. Det som heter Sammen (tidligere Studentsamskipnaden, journ. komm.) gir en del bistand med oppfølging og studieveiledning. Fra vår side tar vi gjerne elevene med på en forelesning, og spiser et måltid i studentkantinen. Tanken er at de skal erobre campus på en måte, slik at de er mest mulig trygge når de begynner å studere.

Søknadsfrist til Kyrre skole er i år satt til 1. februar. Mer informasjon: Inntakskontoret i Hordaland

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this