STOR TRO: Administrerende direktør Harald Schreiner Fiksdal (t.h.) og finansdirektør Kai André Stæger-Holst har stor tro på at de skal lykkes med oppdrett av matfisk på land. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Satser på landbasert oppdrett

I slutten av 2020 regner gründerne i Salmo Terra AS med å ha slakteklar laks fra matfiskanlegg på land.

Salmo Terra ble opprettet i 2017 av Harald Schreiner Fiksdal, Kai André Stæger-Holst og Svein Egil Steen. Til sammen har de lang erfaring fra teknisk utvikling, finans, ledelse og operasjonell industri. Nå mener de tiden er inne for å satse på en ny retning innen fiskeoppdrett.

– Vi mener det er viktig og fornuftig å ta oppdrettsnæringen til neste generasjon, ettersom det er mange utfordringer knyttet til hvordan det gjøres i dag, sier administrerende direktør Harald Schreiner Fiksdal.

Han snakker om oppdrettsanlegg for matfisk på land, og peker blant annet på at fisken vil få bedre plass, at de vil unngå lakselus, samt at den lokale forurensningen vil bli mindre sammenlignet med oppdrett i sjø.

I følge Salmo Terra vil laks vokse fortere i et landanlegg enn i sjø på grunn av jevn temperatur på vannet, samt at fisken ikke må behandles for lus.

– Det er viktig å ta oppdrettsnæringen til neste generasjon, ettersom det er mange utfordringer knyttet til hvordan det gjøres i dag.

– På land har vi kontroll over hele produksjonen og vi tar problemene ved roten. For eksempel vil vannet vi bruker hentes fra minus 70 meter. Det vil renses, resirkuleres og bli tilført nytt oksygen. I dette vannet finnes det ikke lakselus og vi skiller derfor verten fra lusen, fortsetter Fiksdal.

STARTER BYGGINGEN I ÅR

Salmo Terra leier et gammelt industriområde på Eikeilen i Øygarden som har ligget brakk de siste årene.
– For å drive landbasert oppdrett må man ha tilgang til riktig vann og infrastruktur, sier finansdirektør Kai André Stæger-Holst.

På Vestlandet generelt er det flere områder som egner seg til anlegg på land da den riktige infrastrukturen og kunnskapen allerede er på plass. Det finnes ingen ferdige landbaserte anlegg i Norge i dag, men flere aktører er i planleggingsfasen.

– Vi regner med å begynne byggingen nå i 2019, og i slutten av 2020 vil den første slakteklare fisken være klar, fortsetter Stæger-Holst.

3D-ILLUSTRASJON AV ANLEGGET: Slik vil anlegget i Øygarden se ut når det står ferdig.

Anlegget vil bestå av 24 tanker plassert oppå bakken.
– Vi har konsesjon på 8000 tonn fisk ved full produksjon.

Hver tank vil i starten inneholde 50 000 smolt, eller unglaks. Etter hvert som laksen vokser seg større blir den fordelt utover i flere kar.
– Den slakteklare fisken er på 4,5 til 5 kilo, forteller Stæger-Holst.

DELTE MENINGER

De siste årene har det vært mange meninger om oppdrettsanlegg på land, blant annet på grunn av spørsmål ved lønnsomhet og om teknologien er god nok.

I 2015 lagde en arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet en utredning om landbasert oppdrett. Konklusjonen var da at det skulle åpnes opp for vederlagsfrie konsesjoner for oppdrett på land ettersom kostnadene ved å produsere på land er betydelig høyere enn ved å drive oppdrett i sjø.

På den andre siden er det flere som mener at fremtiden ligger i lukkede anlegg i sjøen, og ikke på land, nettopp for å utnytte fordelene ved å være i sjø.

Blant annet uttalte Alexander Aukner, sjømatanalytiker i DNB Markets, til Sysla 29. oktober i fjor at giftige gasser i karene er en stor utfordring. Han pekte på at det er vanskelig å rengjøre filtrene i karene og at det derfor kan oppstå giftige gasser som hydrogensulfid, noe som første til massiv laksedød i et landbasert anlegg i Danmark i 2017.

OVERBEVIST OM SUKSESS

Salmo Terra på sin side sier at de har stort fokus på løsninger rundt denne type problemstilling, og er overbevist om at matfiskanlegg på land er riktig vei å gå. Blant annet har de fått mye positiv tilbakemelding fra sportsfiskere som mener at landbaserte anlegg er fremtiden. De har heller ikke fått mange negative tilbakemeldinger fra miljøvernorganisasjoner.

– Det er både gøy og givende å arbeide med å realisere noe som man er overbevist om er en riktig, nødvendig og fornuftig utvikling.

– Vi er sikre på at vi oppfyller betingelsene hos den kravstore konsumenten, sier Fiksdal.
Han viser til at fiskehelse, miljøvern og kvaliteten på fisken står i høysetet. Samtidig påpeker han at de ikke er noen naturvernforening, og at de selvfølgelig har et mål om å vokse raskt.

– Det er både gøy og givende å arbeide med å realisere noe som man er overbevist om er en riktig, nødvendig og fornuftig utvikling, fortsetter han.

Harald Schreiner Fiksdal og Kai André Stæger-Holst har brukt de siste to årene på forarbeid og søknader. De har hatt inne flere eksperter som har hjulpet dem på veien. Nå arbeider de med å finne finansiering, men kan ikke røpe hvem de er i dialog med.

– Nå jobber vi med finansiering, og mener vi skal få til dette i løpet av kort tid, sier Stæger-Holst.
De ser for seg flere ansatte, både lokalt og i administrasjonen, når de skal begynne utbyggingen av anlegget i Øygarden.

STARTER I ÅR: Hvis de får finansieringen på plass, starter Salmo Terra byggingen av det landbaserte matfiskanlegget i Øygarden nå i 2019. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this