JohansenRaymond
DIGITALISERING GIR BEDRE TJENESTER: – Jeg er veldig stolt over at Oslo og Bergen sammen tar på ledertrøya for å styre denne utviklingen, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Inngår samarbeid med Bergen

Del artikkelen i Sosial medier

I morgen signerer byrådslederne i Oslo og Bergen en avtale om samarbeid i den digitale transformasjonen av kommunale tjenester.

Samfunnet står midt i teknologiskiftet, noe som stadig raskere endrer hvordan oppgaver løses og tjenester oppleves. Digitaliseringsarbeidet må samordnes og systematiseres bedre, og de store byene må være koordinert med Staten om utvikling av de store tjenesteområdene.

– Hjemmesykepleierne i Bergen skriver nå rapporter inn på nettbrett, istedenfor å bruke tid på å kjøre tilbake til kontoret og fylle ut skjemaer.

– Et godt eksempel er hvordan bedre digitale hjelpemidler frigjør tid for hjemmesykepleierne i Bergen, som nå skriver rapporter inn på nettbrett, istedenfor å bruke tid på å kjøre tilbake til kontoret og fylle ut skjemaer, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup.

– Det gjør arbeidsdagen deres enklere, og sikrer at nestemann- eller kvinne på jobb får oppdatert kunnskap om brukernes situasjon. Vi vil dele denne type løsninger med andre kommuner, og bidra til å bygge landet for fremtiden.

Kommunene henger etter

Det siste året har flere tunge aktører kritisert det offentliges digitaliseringsarbeid. Abelia har uttalt at Norge som nasjon ikke klarer å ta ut potensialet i innbyggernes evner gjennom digitaliseringen.

IKT-Norge har uttalt at kommunene henger etter i digitalisering av offentlig sektor. Riksrevisjonen, som mener arbeidet både er for desentralisert og usystematisk. Men nå tar altså Bergen og Oslo grep.

– Digitaliseringen påvirker både arbeidslivet og hverdagslivet til innbyggerne våre og våre ansatte, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Hvis ikke større kommuner som Bergen og Oslo går foran og griper mulighetene digitaliseringen gir for å lage enda bedre kommunale tjenester, kan det gå utover innbyggernes oppslutning om å betale skatt til fellesskapet.

Frykter for dagens samfunnsmodell

Byrådslederne fra Bergen og Oslo håper at det nye samarbeidet vil inspirere Staten til å jobbe mer samordnet.

– Regjeringen makter ikke å gjøre nok, og vi som kommuner blir for små alene.

– Når så mange aktører mener digitalisering av offentlig sektor er så fragmentert og tilfeldig, er det vårt ansvar å handle. Regjeringen makter ikke å gjøre nok, og vi som kommuner blir for små alene, mener Johansen.

– Folk flest er ikke opptatt av om det er kommunen, fylkeskommunen eller en annen offentlig etat som har gjennomføringsansvaret for tjenester. Det de er opptatt av, er om de får de tjenestene de skal ha. Hvis dagens utvikling får fortsette, vil folk som har råd til det i stedet velge tjenester fra multinasjonale selskap. Da har vi mistet samfunnsmodellen som vi kjenner i dag.

schjelderup2
INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED OSLO KOMMUNE: – Selv Bergen og Oslo er ikke store nok til at vi i stor nok grad klarer å utvikle og dele våre erfaringer med andre kommuner. Sammen derimot kan vi klare mer, sier Harald Schjelderup. (Arkivfoto: Øyvind Toft)

Begge byrådslederne uttrykker begeistring over mulighetene som finnes i moderne teknologi og nye digitale løsninger.

– Vi arbeider for å bygge klimavennlige, rettferdige og fremtidsrettede byer hvor innbyggerne skal oppleve kommunen som en medspiller som leverer tjenester av høy kvalitet, sier Schjelderup.

Erklæringen legger derfor også forholdene til rette for enda nærmere samarbeid også med KS og Staten.

– Vi ser frem til å samarbeide med alle som vil bli med på den digitale transformasjonen av offentlig sektor, avslutter Johansen.

Konkrete satsingsområder

I Bergen og Oslo er det finansbyrådene Dag Ulstein og Robert Steen som driver det daglige digitaliseringsarbeidet. De har pekt ut noen hovedområder de skal samarbeide om i første omgang.

– Vi ser frem til å samarbeide med alle som vil bli med på den digitale transformasjonen av offentlig sektor.

– Transport er et område hvor vi har mye vi kan lære av hverandre. Kollektivselskapet Ruter i Oslo er kanskje de som har kommet lengst innenfor digitalisering i hovedstaden, og har hatt en imponerende trafikkvekst. Derfor er blant annet konsernsjefen i Ruter nå i Bergen for å lære oss om hvordan de jobber, sier finansbyråd Dag Ulstein (KrF).

I tillegg til transport peker byrådene på helse og velferdsteknologi, smarte bygg og automatisering og robotisering som satsingsområder. Robert Steen viser til Bergens «robot» Digifrid som det mest kjente robot- og saksbehandlingsverktøyet i offentlig sektor. Nå vil Oslo lære mer om hvordan Bergen jobber med brann og redning på automatiseringsområdet.

– Brann- og redningstjenesten bør automatisk få informasjon om hvor det oppholder seg bevegelseshemmede i bygg når det brenner, i tillegg til at droner enklere enn mennesker kan skaffe seg oversikt over situasjonen når ulykken er der. Her tror jeg Bergen har kommet lengre enn oss, mener Steen.

I morgen (11. april) inngår Bergen kommune og Oslo kommune et samarbeid som vil kunne sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor. Byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen og Raymond Johansen i Oslo vil da, sammen med digitaliseringsbyrådene Dag Ulstein og Robert Steen, undertegne samarbeidserklæringen på Media City Bergen kl. 10.30.

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this