Tech 1
NORSK TECH-PODKAST: Prosjektleder for «Tech, håp & kjærlighet» Christina Sundli-Härdig (t.v.) og daglig leder og gründer Silje Grastveit i Impact Hub Bergen ønsker å inspirere til nytenking, innovasjon og sosialt entrepenørskap. (Foto: Hege Cecilie Bolann)

Hvordan kan teknologi gjøre verden bedre?

Del artikkelen i Sosial medier

FRA ARKIVET: Hva kan teknologi gjøre for å bekjempe utenforskap og ensomhet, fremme psykisk helse og hjelpe vanskeligstilte?

Opprinnelig publisert 18. februar 2020 // republisert 10. september 2020

Podkasten «Tech, håp & kjærlighet» stiller disse spørsmålene i en ny podkastserie fra Kavlifondet, produsert av Vrang Produksjon. I syv episoder får vi ulike innfallsvinkler fra gründere, forskere og ansatte fra kultur og helsesektoren. Gjennom nytenking og innovasjon har de brukt teknologi for å hjelpe mennesker som opplever utenforskap og ensomhet, er vanskeligstilte eller har psykiske helseutfordringer.

Christina Sundli-Härdig er prosjektleder for serien. Å lage nok en podkast til det store podkasthavet var først og fremst motivert av ønsket om å kunne gå i dybden.

– Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringene psykisk helse, ensomhet og utenforskap, sier hun.

– Podkastene løfter frem fagpersoner og gründere, og dere får høre rørende historier til noen av de som får hjelp takket være gjestenes dedikerte arbeid og nytenkende løsninger. Teknologien brukes som et verktøy og kan være enten en nyutviklet app eller eksisterende digitale kanaler, gjerne brukt på en ny måte.

Få til endring

Etter lansering 23. januar klatret «Tech, håp og kjærlighet» rett til toppen på Apples liste for tech-podkaster i Norge.

Målet med serien er å motivere og nå ut til flere som brenner for å gjøre en forskjell. I bunnen ligger troen på at kombinasjonen av teknologi og samfunnsnyttige prosjekter kan bidra til bedre deling av erfaring og kompetanse, og i neste skritt få til positiv endring.

Podkasten er en nyopprettet kanal for Kavlifondet for å trekke frem dyktige fagpersoner og belyse viktige tema.

– Vi ønsker å nå ut til enda flere enn i dag, blant annet nytenkende unge mennesker som er vant til å bruke podkaster, og alle andre som er opptatt av temaene vi tar opp – slik at de kan bli motiverte til å tenke ut flere nye løsninger.

Globalt nettverk avhengig av teknologi

Tech 3
KJENT SITAT: Det kjente Disney-sitatet er inspirasjonskilde i kafeen hos Impact Hub Bergen. (Foto: Hege Cecilie Bolann)

Impact Hub Bergen er en av aktørene som podkastserien «Tech, håp & Kjærlighet» handler om. Dette er et gründer- og «co-working-hus» som samler sosiale entrepenører som jobber for å utvikle løsninger på sosiale utfordringer i samfunnet. For tiden er det fokus på mental helse, inkludering, bærekraftig mat og -livsstil og klimautfordringer.

Konseptet er globalt med over 100 Impact Hub-er i mer enn 50 land, og over 16.000 medlemmer. Bergen har Norges eneste Impact Hub. For Impact Hub Bergen er teknologi et avgjørende hjelpemiddel for å kunne være en del av et verdensomspennende sosialt entrepenørnettverk.

– Videokonferanser, webinarer, og felles digitale plattformer – som en «Community App» for alle medlemmene og «Makers site» for lederne av hubene – er eksempler på teknologi og hjelpemidler som benyttes i arbeidet med å løse samfunnsutfordringer.

Uten teknologien ville den globale tilknytningen vært vanskelig, poengterer daglig leder og gründer Silje Grastveit i Impact Hub Bergen.

Idealistiske sosiale entrepenører

Sosialt entrepenørskap skiller seg fra øvrig entrepenørskap ved å være idealistisk motivert. Egne personlige erfaringer er ofte drivkraften og motivasjonen for ønsket om å bidra til utviklingen av en bedre verden.

I mange tilfeller er gründerprosjektene ideelle foretak som forplikter seg til å føre alt overskudd tilbake til virksomheten. Impact Hub-ene baserer seg på FNs bærekraftsmål om å bekjempe fattigdom, sult, ulikhet og klimaendringer.

– Mange av våre deltagere er personer som har hatt en negativ erfaring de ønsker å snu til noe positivt. Hvis det går litt trått og det butter imot i utviklingsprosessen, ser vi at en personlig og indre drevet motivasjon gjør folk mye mer utholdende og motstandsdyktige, sier Grastveit.

Aktivt knutepunkt

FAKTA Tech haap kjaerlighet
Mer informasjon: soundcloud podtail.com

Impact Hub Bergen er stolt over å ha mange kvinnelige gründere. De fleste medlemmene er i aldersgruppen 30-40 år, men det totale aldersspennet er fra 18-65. Over 45 nasjonaliteter har vært tilknyttet Bergens-huben.

Impact Hub Bergen kan tilby nettverk, kontorlokaler, verksted, testkjøkken, oppstartshjelp, programmer og ulike arrangementer. Flere av prosjektene med utspring i Impact Hub Bergen har det siste året fått nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Pitstop, Folkelig, Lifeplanner og Lifekeys er noen av disse.

«Impact Challenge» er et innovasjonsprogram i regi av Impact Hub Bergen som har som mål å finne gode løsninger innen utvalgte temaer og samfunnsfelt. Våren 2020 er temaet psykisk helse. Deltagelsen er gratis og søknadsfrist er 1. mars. Grastveit oppfordrer alle som er opptatt av temaet, og går og ruger på en god idé, om å melde seg på.

– Folk som har idéer til løsninger innenfor det psykiske helsefeltet, helsepersonell, gründere eller andre, kan melde sin interesse. I fjor hadde vi 60 deltagere, forteller hun.

Mer enn en podkastserie

Podkastserien går frem til 5. mars, og er en del av et større prosjekt i regi av Kavlifondet for å utvikle flere nye løsninger på de sosiale utfordringene; psykisk helse, utenforskap og ensomhet. Studiemiljøene i Oslo, Bergen og Trondheim skal ha en rekke arrangementer og aktiviteter hvor de skal jobbe ut nye ideer og løsninger.

– Vi startet på Høyskolen Kristiania i Bergen denne uken, og de andre byene følger etter. Det er inspirerende å høre hvilke løsninger studentene skal arbeide med, sier Sundli-Härdig.

Etter lansering 23. januar klatret «Tech, håp og kjærlighet» rett til toppen på Apples liste for tech-podkaster i Norge. Å lage flere podkaster er ikke en fremmed tanke for prosjektleder Sundli-Härdig.

– Basert på den gode responsen vi har fått hittil, så håper jeg vi kan lage flere episoder. Vi har allerede flere gode saker og prosjekter på ønskelisten.

Tech 2
GRUNDERHUS: For gründerhuset Impact Hub Bergen er teknologi avgjørende for å kunne være en del av et globalt nettverk av sosiale entrepenører. (Foto: Hege Cecilie Bolann)

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this