varegghallen1 scaled
STOR AKTIVITET: – Dette er helt og holdent en fantastisk gave fra Trond Mohn, sier Ola B. Siverts om Varegghallen og nye Mulebanen, som nå er under full utbygging. (Foto: Børge Alvheim)

Her kommer Varegghallen

Del artikkelen i Sosial medier

Varegghallen og nye Mulebanen er under full utbygging. Når hele anlegget står ferdig i 2024, vil Mulebanen bli reetablert i en litt utvidet utgave med et flott tribune- og garderobeanlegg. Under banen kommer det en stor flerbrukshall med mange ekstra trenings- og undervisnings/kursrom.

For alle som ferdes i øvre deler av Sandviken/Fjellsiden er det liten tvil om at det skjer mye rundt gode, gamle Mulebanen for tiden. Bak høye tryggingsgjerder graves det nå for fullt. Her skal bydelens mangeårige ønskedrøm bli realisert; omtrent på denne tiden i 2024 skal en kraftig oppgradert Mulebane stå ferdig.

LES OGSÅ: Idrettsglede for alle

Under banen kommer en stor og mangesidig verden med blant annet følgende:

  • Varegghallen: En full flerbrukshall med god tribuneplass, stor kafé og mingleområder, garderober og en rekke ekstra treningsrom.
  • En egen etasje rett under Mulebanen vil ha fotballgarderober, lager – og også der kafé og kiosk.
  • Under idrettsanleggene blir det en parkeringsetasje for besøks- og beboerparkering, bildelering og rikelig plass til sykler og sykkelvedlikehold.

– Varegghallen og Mulebanen vil bli så godt innpasset i det bratte terrenget som mulig, og en tar sikte på å beplante alle utvendige veggflater og skjæringer

Hvis alt går som svært mange ønsker og arbeider for, vil Varegghallen bli daglig brukt av alle skolene i området: Krohnengen/Eventyrskogen og Rothaugen. Ungdomsskolen Rothaugen busser i dag elevene til og fra Stemmemyren. Det kan bli både penger spart og tid effektivisert mad «gym» lagt til en hall og bane bare 450 meter ovenfor skolen.

EN UNDERJORDISK VERDEN

varegghallen2 Ola B Siverts
RÅDGIVER FOR VAREGG: Ola B. Siverts er mangeårig rådgiver for Varegghallprosjektet. I tillegg er han nå prosjektleder for Visningsenteret, som er blitt en integrert del av prosjektet etter at det ble finansiert. (Foto: Privat)

– Varegghallen og Mulebanen vil bli så godt innpasset i det bratte terrenget som mulig. Lite av den underjordiske verden vil være synlig fra utsiden, og en tar sikte på å beplante alle utvendige veggflater og skjæringer, sier samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen Cubus, Ola B. Siverts, som har vært rådgiver for Varegg i Varegghallprosjektet i over 15 år, og er det fortsatt.

– Naturmaterialer som stein og tre vil bli brukt så mye som mulig. Selv fargen på gjerdet rundt fotballbanen vil bli valgt ut med omhu. I forbindelse med anlegget vil det komme nye og forlengede fortau og nye snarveier mellom Christinegård og Persenbakken. Det er lagt stor vekt på god tilgjengelighet for rullstolbrukere og andre med bevegelseshemming.

I tillegg til dette vil hele anlegget også bli formet som et visningssenter, som i praksis vil fungere som et bydelshus for beboerne i fjellsiden i Bergen. Store veggflater og også noe gulvareal vil her bli brukt til å fortelle en rekke historier som gir bakgrunn for å forstå nærmiljøet og bydelen. Blant de aktuelle temaene som vil bli presentert er:

  • Fjellveiens historie.
  • Historien til de mange veiene/stiene til og fra byfjellene.
  • Bakgrunn både for selve det fysiske Stoltzen-anlegget med de fantastiske sherpatrappene, men og det ikoniske løpsarrangementet Stoltzekleiven opp.
  • Christinegård (både selve lystgården og parken) – som Mulebanen inngår i – vil bli tilbørlig formidlet, inkludert filmer om sverming på og rundt Mon Plaisir.
  • Vareggs historie, som også er historien om idrettsbevegelsens utvikling i bergensområdet fra tiden da det var en splittelse mellom arbeideridrett og øvrige klubber og lag og til sammenslåingen etter krigen og utviklingen videre.
  • Varegg-cupen vil få en egen gjennomgang, likeledes de forskjellige idrettslagenes hytter på byfjellene.
  • Så vil en forsøke å ha skiftende utstillinger om aktuelle temaer som utbyggingsprosjekter i bydelen, Bybanens ferd gjennom bydelen og spesielle historiske hendelser – som da Mulelven gikk utover sine bredder i 1936, noe som førte til store flomskader.
varegghallen6
GANGAVSTAND FRA ROTHAUGEN SKOLE: Flerbrukshallen har store dimensjoner, og vil gi god plass til elevene fra skolene i bydelen – som en regner med blir daglige brukere i stort antall. (Illustrasjon: Backe Bergen)

TROND MOHN TAR REGNINGEN

Varegg har aktivisert en lang rekke av sine medlemmer i den store og krevende oppgaven med å gjøre Varegghallen og nye Mulebanen driftsklar om to år. Selve utbyggingen har også Varegg selv hånd om gjennom selskapet Varegghallen AS. Kostnaden for hele det nye store anlegget blir på over 220 millioner kroner.

– Dette er helt og holdent en fantastisk gave fra Trond Mohn, sier Siverts, og legger til at Sparebanken Vest i tillegg bidrar med en raus støtte på rundt tre millioner kroner til Visningssenteret – der han er prosjektleder.

– Visningssenteret blir prikken over i-en for den nye Varegghallen her i Fjellsiden. Det blir et viktig samlingspunkt for alle som bor her. Jeg blir helt rørt av dette.

Finansieringen av Visningssenteret ble kunngjort under byggestarten 28. juni. Banksjef for Sparebanken Vests bergenskontor, Jan-Tore Smith, var blant de fremmøtte, og kunne fortelle at han var den som åpnet den første bankkontoen for byggeprosjektet Varegghallen for 17 år siden. Sparebanken Vest er også hovedsponsor for Idrettslaget Varegg.

– Visningssenteret skal formidle dugnadsånd og betydningen av den formidable innsatsen som alle ildsjelene i idrettslagene legger i å skape samhold og idrettsglede. Dette vil vi i Sparebanken Vest bidra til å forsterke med denne tildelingen, understreket han.

varegghallen3 spadetak
SJENERØS GAVE: 28. juni var det formell byggestart der ordfører Rune Bakervik tok det første spadetaket. Sparebanken Vest benyttet anledningen til å overrekke en raus gavesjekk til et eget visningssenter. Fra venstre: Stein Harald Arnesen, Rune Bakervik, Simen Løland Aarskog og Jan-Tore Smith. (Foto: Marthe S. Berg-Olsen/Sparebanken Vest)

TAKKET ALLE INVOLVERTE

Konserndirektør for privatmarked region sør i Sparebanken Vest, Simen Løland Aarskog, hadde fått æren av å overrekke sjekken – pålydende 3.180.000 kroner.

– Hele idrettsanlegget vil komme 12 000 beboere, tre skoler og 1000 Varegg-medlemmer til gode.

– Fjellsiden er den største bydelen i Bergen som ikke har en egen idrettshall. Da vi mottok en søknad om å lage et visningssenter i tilknytning til hallen, ville vi derfor bidra med hele det estimerte beløpet for byggingen av visningssenteret, sa Aarskog.

– Hele idrettsanlegget vil komme 12 000 beboere, tre skoler og 1000 Varegg-medlemmer til gode – i tillegg til alle som er glade i å bruke byfjellene og naturen i Bergen.

– Dette visningssenteret blir prikken over i-en for den nye Varegghallen her i Fjellsiden. Det blir et viktig samlingspunkt for alle som bor her. Jeg blir helt rørt av dette, sa en takknemlig Stein Harald Arnesen, styreleder for Idrettslaget Varegg og Varegghallen AS.

Han takket også alle som hadde bidratt til at den store startdagen nå endelig var kommet etter 17 år: Vareggs egne ildsjeler, totalentreprenør Backe, Bergen kommune – som har stilt tomt til disposisjon og stått for reguleringen – og ikke minst Trond Mohn, som med sin utrolig sjenerøse gave har gjort prosjektet mulig.

varegghallen4
NYE MULEBANEN: Når hele anlegget står ferdig, vil Mulebanen bli reetablert i en litt utvidet utgave med et flott tribune- og garderobeanlegg. Under banen kommer det en stor flerbrukshall med mange ekstra trenings og undervisnings/kursrom. (Illustrasjon: Backe Bergen)

PERSONLIG TAKKETALE FRA BAKERVIK

Det første spadetaket ble tatt av Arnesen sammen med ordfører Rune Bakervik – som holdt en lang og personlig takketale der han fremhevet at en idrettshall er så mye mer enn en viktig arena for idretten.

– De frivillige stiller opp for hverandre, lager nettverk og fyller de tomrommene og mellomrommene som finnes i samfunnet vårt. Gjennom frivilligheten knyttes det også bånd på tvers av religion, kjønn og etnisitet.

– Som nordnesbeboer så ser jeg hver dag nytten Nordneshallen utgjør for nabolaget. Hallen er en plass der folk får utøvd sitt engasjement og der en får et fellesskap.

– Min datter trener håndball i Nordneshallen hver tirsdag, og tilstøtende til treningen, så serveres det også en enkel middag. Slik knytter vi foreldre kontakt med hverandre – og bygger tilhørighet og identitet til Nordnes, fortalte han.

– Den hverdagsgleden Nordneshallen gir lokalmiljøet på Nordnes, er jeg helt sikker på at Varegghallen også vil kunne gi mennesker i alle aldre her i Sandviken. Varegghallen skal kunne romme det engasjementer som er her, og den skal gjenspeile menneskene som bor her og de tradisjonene som lever i lokalmiljøet.

Han kom også inn på den store betydningen av frivillig arbeid, som han omtalte som «limet som holder samfunnet vårt sammen».
– Det å bygge gode fellesskap handler i stor grad om å legge til rette for frivilligheten. Gjennom frivillig arbeid får man muligheten til å gjøre noe for andre, samtidig som en selv får et fellesskap og følelsen av å være en del av noe som er større enn oss selv, sa ordføreren.

– De frivillige stiller opp for hverandre, lager nettverk og fyller de tomrommene og mellomrommene som finnes i samfunnet vårt. Gjennom frivilligheten knyttes det også bånd på tvers av religion, kjønn og etnisitet.

Til slutt takket ordføreren alle involverte som hadde gjort dagens spadetak mulig.
– Dere er med på å gjøre Bergen til en bedre by, og det er jeg evig takknemlig for, avsluttet han.

Følg utbyggingen på varegg.no og Varegghallens Facebook-side.

varegghallen5
INNGANGSPARTIET: Flerbrukshallen og parkeringsanlegget for beboerparkering av biler og sykler har innganger fra vest mot Formannsvei. Det er lagt mye arbeid i å gjøre også denne inngangsfasaden så grønn og parkpreget som overhodet mulig. (Illustrasjon: Backe Bergen)

Del artikkelen i Sosial medier

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this