Gjensidigestiftelsen1
DELER UT 15 MILLIONER: – Vi håper at vi med denne tilskuddsordningen kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes. (Pressefoto)

Gir 15 millioner til korona-tiltak

Del artikkelen i Sosial medier

– Vi håper at vi kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen utlyser derfor 15 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke på.

– Organisasjonene ivaretar sårbare grupper og gir bistand til personer som trenger hjelp. Dette verdifulle arbeidet trenger nå en ekstra støtte.

Formålet med ordningen er å støtte tiltak som redusere de negative konsekvensene av krisen for sårbare grupper. Midlene kan blant annet gå til forsterking av eksisterende tiltak, rekruttering, opplæring, organisering og ivaretakelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i disse vanskelige tidene.

– Vi håper at vi med denne tilskuddsordningen kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

– Organisasjonene bidrar med ressurser for å bistå helsetjenesten, de tilpasser sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, de ivaretar sårbare grupper og gir bistand til personer som trenger hjelp. Dette verdifulle arbeidet trenger nå en ekstra støtte, sier Tollånes.

Tilskuddsordningen er først og fremst et strakstiltak rettet mot sårbare grupper, ikke dekning av tapte inntekter eller faste utgifter. Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Andre typer virksomheter kan tildeles midler etter en særskilt vurdering.

Søknadsskjema er tilgjengelig på Gjensidigestiftelsens nettsider, og søknader blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige forsikring ASA med 62 prosent av aksjene. I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 2,5 milliarder kroner til flere enn 7500 prosjekter.

Dersom du har en sak (tekst + bilde i bra kvalitet) du mener kan passe til å publisere på Bergensmagasinets nettside, kan du sende den til [email protected].

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this