Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
MUSIKKTERAPI VIRKER: Soul Party har vært et musikkterapitilbud ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter i fire år. Bildet er fra en konsert de holdt på Garage. (Foto: Rune Rolvsjord)

Feiret suksessen med avskjedskonsert

Musikkterapibandet Soul Party er nå historie, etter å ha spilt sammen i fire år. Dette er triste nyheter for fansen, men for bandet er det nærmest kronen på verket.

Soul Party har vært en del av musikkterapitilbudet ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter. Trioens avskjedskonsert ble holdt på Madam Felle i midten av mai, og musikerne er nå klare til å utøve musikk andre steder enn på et sykehus.

– Det er naturlig at bandet nå blir oppløst, slik at de kan få prøve seg på egen hånd, sier Øystein Lydvo, musikkterapeut og bandets bassist.

KLARE RAMMER

Rammene har uansett vært klare like fra første dag: Bandet var et tidsavgrenset musikkterapitilbud på DPS-nivå for trommeslager Preben Samuelsen og gitarist/vokalist Francis McAuley.

– Uten musikkterapi hadde jeg ikke klart å utvikle interessen min videre. Her har jeg opplevd både følelsen av mestring og et godt samarbeid

Avslutning kan være et vanskelig tema for musikkterapi-band spesielt for de som utøver samfunnsmusikkterapi.
– Samspillet og spillejobbene knytter sterke bånd, og gruppen fungerer på mange måter som et vanlig band, forklarer Lydvo.

– Vi har snakket mye om avslutningen av bandet, slik at alle var forberedt på den, fortsetter han, samtidig som han understreker at det å avslutte samarbeidet har klare fordeler for de to andre bandmedlemmene.

PLATEUTGIVELSE I FJOR

Soul Party har etter hvert blitt et kjent navn innenfor psykisk helse-feltet, og det er stort sett slik de har fått tilbud om spillejobber.

– Dersom jeg hadde fortsatt i bandet, er sjansene store for at Soul Party alltid ville blitt relatert til dette feltet. Satt på spissen, så kunne det at jeg fortsatte i bandet ha bremset effekten av samfunnsmusikkterapien. I tillegg kan det være etiske problemstillinger rundt det at musikkterapeuten fortsetter samarbeidet på frivillig basis.

Soul Party er det første musikkterapibandet innenfor psykisk helsevern som har gitt ut en egen EP, Wicked Times, produsert av Yngve Sætre (Dum Dum Boys, De Lillos) i Duper Studio, og gitt ut på bandets eget selskap, Soul Party Records. «En bra blanding av indiegitar, funk og soul – og med en vokalist som har hørt mye på Damon Albarn» skrev Bergensmagasinets anmelder ved utgivelsen i fjor høst, og trillet en firer på terningen.

MESTRING OG SAMARBEID

Alle platens sanger er signert Francis McAuley. Han var aktiv musiker i Bergen på 90-tallet, og har nå begynt å ta opp igjen kontakten med musikkmiljøet.

– For meg har Soul Party betydd veldig mye, sier McAuley.
– Jeg har fått lov til å starte på nytt igjen i trygge rammer sammen med Øystein og Preben. Uten dette tilbudet hadde jeg ikke klart å utvikle musikkinteressen min videre. Her har jeg opplevd både følelsen av mestring og et godt samarbeid.

Gitaristen er allerede i gang med noen musikalske sideprosjekter.
– Utover høsten ønsker jeg å få spilt inn flere av mine egne låter, og gjerne som soloartist, sier han.

Også Preben Samuelsen har flere musikkprosjekt på gang, i tillegg til at han har engasjert seg i frivillig arbeid i oppfølgingstilbudet MOT82 på U82-huset i Åsane – et tilbud som lenge var truet av nedleggelse, men som ble sikret etter at Bergen kommune i januar gjorde helomvending og overtok driften på permanent basis.

Fakta

Musikkterapiprosjektet MOT 82

  • MOT 82 er et musikkoppfølgings-tilbud til mennesker med psykisk lidelse, lokalisert i kulturverkstedet U82 i Åsane i samarbeid mellom Helse Bergen, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.
  • Tilbudet vektlegger samarbeid, brukermedvirkning og tilfriskningsperspektiv i et samspill mellom individ og samfunn.
  • Terapien drives etter tretrinns-modellen «inne, ute, egendrevet». Trinn 1 er således musikkterapitilbud inne på Bjørgvin DPS og i Klinikk for barn og unge, trinn 2 foregår ute i U82-huset, mens trinn 3 er egendrevet kulturaktivitet i lokalsamfunnet.
  • Musikkterapi tilrådes på det sterkeste i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer både for psykose- og rusbehandling.
  • Mer informasjon: musikkterapi.no, bergen kommune.no, helse-bergen.no, no/nb/uni-helse/polyfon, uib.no/fag/musikkterapi og uni.no/nb/uni-helse/gamut

 

– Musikkterapi må gjøres
mer tilgjengelig

– Med dagens tempo vil det ta 50 til 100 år før musikkterapi er tilgjengelig for aktuelle brukere nasjonalt, sier Griegakademiets instituttleder, Frode Thorsen.

TERAPI SOM VIRKER: – Musikkterapi bør være et tilgjengelig behandlingstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, mener Frode Thorsen. (Foto: Griegakademiet)

Dette skriver instituttleder for Frode Thorsen og professor i musikkterapi Brynjulf Stige i et brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Brevet var deres umiddelbare reaksjon på komiteens innstilling til et representantforslag stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Kjersti Toppe (Sp) la frem i april – om å implementere musikkterapi i helsetjenestene, etablere nye musikkterapistillinger, og å øke utdanningskapasiteten innenfor musikkterapi.

«Ved Griegakademiet merker vi oss det store engasjementet i komiteen for implementering av musikkterapi i helsetjenesten, samtidig som vi må ta til etterretning at komiteen foreløpig ikke kommer til enighet når det gjelder virkemidler som kan gi brukere tilgang til musikkterapitjenester» skriver de, samtidig som de peker på noen faktiske forhold og faglige vurderinger knyttet til to av merknadene framført av komiteens flertall.

Slik de to ser det, evner ikke regjeringen og komiteens flertall å skille klart nok mellom profesjonell musikkterapi og annen musikkaktivitet, og at utfordringene med å implementere en ny profesjonskompetanse i helsetjenesten blir undervurdert.

– Musikkterapi bør være et tilgjengelig behandlingstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, mener Frode Thorsen.

ØKENDE ETTERSPØRSEL

De nasjonale faglige retningslinjene som anbefaler musikkterapi spesifiserer at behandlingen må utføres av terapeut med godkjent utdanning i musikkterapi.

En samlet helse- og omsorgskomité kom i desember 2016 med en budsjettmerknad om at det er behov for styrket innsats for implementering av disse anbefalingene av musikkterapi, der komiteen pekte på at «det er utfordrende at musikkterapi i liten grad er implementert og pasienter ikke får likeverdig tilgang på behandling med dokumentert effekt».

Griegakademiet minner i den sammenheng om at musikkterapi i dag kun er tilgjengelig for noen få pasienter i noen få deler av landet.

– Med dagens implementeringstempo vil det ta 50 til 100 år før musikkterapi er tilgjengelig for aktuelle brukere nasjonalt, sier Thorsen.

– Samtidig vet vi at brukere og brukerorganisasjoner etterspør musikkterapi og andre tilbud som kan fremme ressurser og brukermedvirkning i helsetjenestene.

Det ble lagt frem flere forslag til vedtak da saken ble behandlet i Stortinget på mandag. Til tross for dette ble ingen av ordlydene vedtatt, siden et flertall bestående av Frp, Høyre og Venstre konsekvent stemte mot alle forslagene. Til slutt ble det stemt over om representantforslaget fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Kjersti Toppe (Sp) skulle vedlegges protokollen. Det ble enstemmig vedtatt.

ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this