Zachariasbryggen Bryggeriet.biz
HELT PRIVAT: Trond Botnen er daglig leder på begge av konsernets videregående skoler, Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas, tidligere kjent som Akademiet.

BOTNENS PRIVATE FORMEL

– Formelen er rett og slett kvalitet. Å finne de rette lærerne, det er det alt dreier seg om, sier Trond Botnen i Metis Education.

Privatskolene Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas er blant de mest ettertraktede blant elever i Hordaland, og har i år opplevd rekordinteresse med 2357 søkere til sine 1115 skoleplasser.

– Det handler om å gi både elever, lærere og alle ansatte tillit og frihet til å ta ansvar, samtidig som man skaper et miljø av gjensidig respekt og omtanke.

Trond Botnen er konsernsjef i Metis Education og daglig leder for begge skolene, og synes det er interessant at antallet elever som fullfører skolen gjennom Metis Education er betraktelig høyere enn landsgjennomsnittet ved offentlige skoler.

For Botnen er formelen til de gode resultatene både i skole og i andre områder av livet, en lettlest oppskrift.

– Det handler om å gi både elever, lærere og alle ansatte tillit og frihet til å ta ansvar, samtidig som man skaper et miljø av gjensidig respekt og omtanke, sier Botnen.

Ville alltid bli lærer

KUNNSKAP MED BEGEISTRING: – Målet vårt er at folk skal ønske å gjøre det bra, sier Trond Botnen, her foran Metis videregående skole i Lars Hilles gate.

Jeg har alltid likt skole, helt fra jeg var ung. Å ønske å bli lærer den gang var ikke akkurat noe man slo seg på brystet av, men jeg har alltid hatt god dialog og kommet overens med barn og ungdommer, sier Botnen, som selv vokste opp og gikk på skole i Fyllingsdalen.

Men livet skulle ta mange spennende veier før han endelig tok plass bak kateteret.

– Jeg gikk seks år på lærerskolen, og ville ikke ta opp studielån, så mens jeg studerte begynte jeg å frilanse som journalist i BT og BA, jobbet litt i TV2, og fikk etterhvert full jobb som journalist i Askøyværingen samtidig som jeg fullførte siste semester av lærerstudiene.

Samtidig spilte Botnen håndball for Fyllingen, deretter fem år for Norrøna, før det bar avgårde til Stord i ett år. Botnen var med på å vinne NM-gull som junior- og NM-sølv som senior. Midt oppi studier, håndball og journalistikk, giftet Botnen seg 23 år gammel, og ble et år senere far til sitt første barn.

– Jeg må få si at min kone Hilde har vært unik, og er en stor del av grunnen til at jeg har kunne gjøre alt dette. Vi har vært sammen siden vi var russ, og er det fortsatt, smiler Botnen.

Etter å ha lagt opp som håndballspiller, fortsatte håndballkarrieren som topptrener, parallelt med karrieren som journalist.

Forandring

I 2004 følte Botnen at han var klar for en karriereforandring.

– Jeg kom i kontakt med de som skulle starte opp en ny privat videregående skole kalt Akademiet. Jeg hadde mediebakgrunn, og de skulle starte egen medielinje. Jeg fikk god kontakt med nå avdøde Terje Risa, som grunnla det som da het Akademiet videregående skole og lå på Danmarksplass. Det sa bare klikk, for vi hadde helt make bakgrunn, filosofi og tenkemåte, forteller Botnen.

– Jeg hadde seng på kontoret og bare jobbet, og fikk privatistskolen opp å gå.

På denne tiden var han begynt å bli lei journalistikken.

– Jeg merket tidlig tendensen til at ting begynte å skje fort. Nyhetene begynte å bli digitale, og det ble mye løping fordi alt måtte skje på minuttet. Det ble veldig stressende. Så jeg valgte å bli med på å bygge opp medielinjen, og fikk tre uker på meg fra jeg begynte til jeg skulle være klar til å undervise 30 elever i mediefag, ler han.

I 2006 flyttet Metis fra Danmarksplass til dagens lokaler midt i Bergen sentrum i Lars Hilles gate 15-17, hvor Metis-konsernet disponerer 10.000 kvadratmeter. Her ble Bergen Private Gymnas kjøpt opp, og det ble også bestemt å starte opp en privatistskole for elever som skal ta opp igjen fag fra videregående skole for å komme inn på høyere utdanning. Her kom Botnen inn på eiersiden, og er nå en av tre.

– Terje Risa og Helge Teige stilte med navnet, og jeg stilte med arbeidskraft og ble med som deleier. Jeg hadde seng på kontoret og bare jobbet, og fikk privatistskolen opp å gå. Det tok ikke langt tid før vi opplevde en voldsom vekst. Fra før i dette markedet var det kun privatistskolen Sonans, og vi representerte noe nytt og friskt, sier Botnen.

Flere fullfører

Både i yrkesfag og i studieforberedende fag ligger fullføringsprosenten for studenter i de to private gymnasene i dag godt over de offentlige skolers landsgjennomsnitt.

I følge tall fra NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for skoleåret 2014-2015, har en yrkesfagelev hos Metis Education med gjennomsnittlig bakgrunn 70,8 prosent sannsynlighet for å fullføre skolen til vanlig tid. Dette er 18 prosent høyere enn gjennomsnittet ved offentlige skoler på 52,8 prosent.

I studieforberedende fag er fullføringsprosenten enda høyere, hvor en elev med gjennomsnittlig bakgrunn har hele 95 prosent sannsynlighet for å fullføre, mot et gjennomsnitt på 60,5 prosent i landets offentlige skoler.

Botnen erfarer at det ikke er den enkelte elevens sosiale eller økonomiske bakgrunn, eller typen fag de velger, som avgjør hvor gode resultatene blir, men måten skolen, og dermed også elevene, tilnærmer seg undervisning og læring på.

– Vi har også stort fokus på å lære elevene respekt for andre samt å kunne oppføre seg i samfunnet. Formelen er rett og slett kvalitet, å finne de rette lærerne, det er det alt dreier seg om, sier Botnen.

– Et sykefravær blant de ansatte på kun én prosent, og et høyt antall elever som består, er tallene som viser at man trives og at vi har en god skole.

– Å være tydelig på budskap og kvalitet med topp lokaler og utstyr, de beste lærerne og de flinkeste ansatte, og å ikke minst sørge for at de ansatte har det godt på jobb. Vårt motto er: Kunnskap med begeistring.

For de ansatte har Metis romslige ordninger, lunsj sponset av arbeidsgiver, reisestudieturer, gratis julebord og sommerfest.

– Dette er fordi vi setter pris på at de er flinke. Her er det høyt under taket og et godt miljø, og ikke noe rigid system, men en veldig flat struktur. Et sykefravær blant de ansatte på kun én prosent, og et høyt antall elever som består, er tallene som viser at man trives og at vi har en god skole, sier Botnen.

– Skiller de faglige kravene til elevene seg ut hos Metis, sammenlignet med offentlige skoler?

– Vi har elever fra alle typer bakgrunner i alle slags fag, og de faglige kravene til våre elever er de samme som ved offentlige skoler. Ved videregående eksamener kommer sensorer fra det offentlige. Våre privatister har eksamen hos fylkeskommunen, også med eksterne offentlige sensorer. Målet er ikke at alle skal få seksere, men at alle skal gjøre sitt beste og få ut sitt potensiale.

– Kan man som privatskole selv velge hvilke studenter man tar inn, og dermed plukke de elevene man i utgangspunktet mener vil gjøre det best?

Nei, vi kan ikke velge våre egne elever. Vi har et offentlig godkjent inntaksreglement hvor karakterer fra ungdomsskolen er avgjørende for om en får skoleplass på våre to videregående skoler eller ikke – akkurat som i den offentlige skolen. 

Billigere for staten

Som privat skoleaktør mottar Metis Education sine videregående skoler statsstøtte, men kun 85 prosent av de 120 000 kroner per elev som offentlige skoler får. Metis-elever betaler derfor skolepenger på 15 000 kroner per skoleår fordelt på ti måneder. Samtidig mottar hver elev en egen Mac som de får beholde.

Konsernet består av åtte selskaper under morselskapet Metis Education, og har 180 ansatte. Konsernet har to videregående skoler, privatistskoler i henholdsvis Bergen, Oslo og Sandnes, Metis Kompetanse som driver dataopplæringskurs på vegne av NAV og høyskoleutdanning for Høyskolen på Vestlandet, et bemanningsbyrå for lærere, samt et regnskapsbyrå med både interne og eksterne kunder.

– Vi tjener ikke penger på våre videregående skoler. Det morsomme er at noen sier at det offentlige taper penger på at elever går i privat VGS, men for hver elev som får gå hos oss, så sparer staten 15 prosent av kostnaden som de slipper å betale siden eleven ikke går hos fylkeskommunen.

– Så for det norske samfunnet er det billigere at elevene går hos oss enn i den offentlige skolen. Som private blir vi også sett i kortene hele tiden, og må hele tiden sørge for å ha tipp-topp lokaler, godkjenning av Helsevernetaten og at vi følger alle regler, mens de offentlige ikke blir fulgt opp like nøye, påpeker han.

Tidlig med teknologi

Botnen synes at privatskoler også fortjener litt skryt for positive tiltak og gode resultater.

– Det media ofte omtaler er positive ting og ny teknologisk utvikling innenfor de offentlige skolene. Som oftest er dette noe vi har hatt eller gjort på våre skoler mange år tidligere; men media vegrer seg for å omtale det som skjer hos oss fordi vi er privatskoler.

– Vi var for eksempel den første videregående skolen som ga hver elev sin egen datamaskin i 2004 – mange år før dette skjedde på de offentlige videregående skolene. Vi var først ute med digitale undervisningstavler i samtlige klasserom, forteller Botnen.

– Media drukner folk i all informasjon fra det offentlige, og glemmer at vi utenom fylkeskommunen er den største skoleaktøren på Vestlandet, med 1100 videregående elever og 2000 privatister hvert år i 10.000 kvadratmeter med moderne lokaler som omsetter for 200 millioner. Det er ofte kun de offentlige skolene som omtales i media, og det er synd for alle de som går her og jobber her at ikke de får den positive oppmerksomheten de fortjener.

– Men vi merker at andre også kommer etter med utstyr, og det er ikke lenger der slaget står, men enda sterkere på kvaliteten hos lærerne, hvor det ikke bare er å være dyktigst på fag og teori, men rett og slett at de brenner for faget sitt og engasjerer seg i elevene og har mest mulig tid til å være i klasserommet. Elevene kan også sende mail til lærerne selv om det er helg, og får raskt svar.

Kritiske spørsmål 

Akademiet fikk for en tid tilbake kritiske spørsmål fordi eierne tok ut utbytte fra selskaper som leverer tjenester til skolen. «Ved å opprette selskaper som selger varer og tjenester til skolene, kan eierne av norske privatskoler dermed tjene penger uten å ta ut ulovlig utbytte,» skrev VG i 2012.

– Hva er din kommentar til dette, Botnen?

– Både morselskapet Metis Education og datterselskapene eksisterte lenge før Metis startet sine videregående skoler. Uten infrastrukturen, fleksibiliteten og tilgang til tjenester fra disse selskapene ville det ikke vært mulig å bygge to gode skoler på så kort tid.

– Stridens kjerne var å fastsette hva som var markedspris for tjenestene og leie av skolelokaler i Bergen sentrum.

– Det å kunne kjøpe tjenester og leie skolelokaler etter behov i stedet for å måtte ha mange faste kostnader og for store lokaler for tidlig i vekstperioden har vært helt avgjørende for at vi har kunnet vokse fra 30 til 1100 elever. Skolene har også alltid betalt markedspris for tjenestene de kjøper fra de andre selskapene – altså samme pris som eksterne kunder har betalt.

– Er kritikken berettiget?

– Det er ikke kritikk, men en diskusjon om hva som er markedspris for tjenestene som skolene kjøper inn. Det er enighet om at skolene fint kan kjøpe inn tjenester og leie lokaler fra nærstående selskaper – så lenge det skjer til markedspris. Stridens kjerne var å fastsette hva som var markedspris for tjenestene og leie av skolelokaler i Bergen sentrum.

– Har omtalen vært skadelig for omdømmet?

– Hvis vi ser på søker- og elevtallene våre så har diskusjonen ikke vært skadelig for vårt omdømme. Siden 2012 har elevtallet vårt økt fra 800 til 1100. Jeg tror elever og foreldre er mer opptatt av kvaliteten på skolen enn diskusjoner om hva som er nøyaktig markedspris på leie av lokaler og innkjøp av tjenester. Det at elevtallet har økt så voldsomt viser at vi driver gode skoler som både elever, foreldre og ansatte er fornøyde med.

– Ved siden av å drive en god skole – er det ikke også slik at dere er en bedrift som skal tjene penger, og aller helst kunne ta ut noe utbytte på slutten av året?

– De to videregående skolene tjener ikke penger. Her går alt av statsstøtte og elevbetaling til skoledriften. Men våre to videregående skoler er kun to av ti datterselskap i Metis-konsernet. I de andre åtte selskapene – som har både interne og eksterne kunder, men ingen statsstøtte – der ønsker vi selvfølgelig å gå i pluss når året er omme, sier Botnen.

Lærer gjensidig respekt

Ved siden av at elevene skal lære noe, er Botnen opptatt av personlig kontakt, høflighet og gjensidig respekt. Som håndballtrener brukte Botnen samme strategi.

– Til dags dato har jeg aldri måttet pålegge ansatte en arbeidsoppgave eller i hermetegn tvinge noen til å gjøre noe, fordi initiativet er der med den friheten man får.

– I håndball som i undervisning og også blant kollegaer møter man presis. Det har med respekt for andre mennesker å gjøre. Jeg gjorde det helt klart for spillerne da jeg jobbet med å forbedre lag, at kom man for sent, så ble man ikke med i neste kamp. Å ikke oppføre seg og vise respekt, må få konsekvenser.

Men å beordre noen om hva de skal gjøre, kan ikke Botnen huske at han som sjef har måttet gjøre.

– Målet er at folk selv skal ønske å gjøre det bra. Til dags dato har jeg aldri måttet pålegge ansatte en arbeidsoppgave eller i hermetegn tvinge noen til å gjøre noe, fordi initiativet er der med den friheten man får.

– Det å hjelpe andre med å lære kunnskap og ferdigheter, og interessen for å se at andre lærer noe når du selv bidrar, har jeg alltid vært interessert i. Det er en indre tilfredshet på vegne av de det gjelder. Det er ikke sånn at jeg må ha så mange elever med så gode karakterer som mulig, men at de selv ser en positiv utvikling. Det er min belønning.

Etter at dette intervjuet stod på trykk, er Bergensmagasinet blitt gjort oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet har bedt Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas om å tilbakebetale til sammen 12,7 millioner kroner, siden tilskuddet ikke fullt ut hadde kommet elevene til gode. Bergen Private Gymnas og Metis Akademiet videregående skole har ikke godtatt kravet. Saken ble vurdert av Bergen Tingrett, som i en dom avsagt 28. juni 2016 slår fast at Statens krav er gyldig. Saken er anket til Gulating Lagmannsrett, som i skrivende stund ennå ikke har avsagt dom. 

FAKTA

  • Trond Botnen (f. 1968) er konsernsjef for Metis Education og daglig leder på begge av konsernets videregående skoler, Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas, tidligere kjent som Akademiet.
  • Han er lærerutdannet, men har også jobbet som journalist i BT, BA og Askøyværingen.
  • Mange husker også Botnen som håndballspiller; han startet som 10-åring i Viking Bergen, før han meldte overgang til Fyllingen.
  • Senere ble det spill på øverste nivå i Norrøna, hvor Botnen var klubbens toppscorer i flere år.
  • Som trener ledet han både Stord og Fyllingen opp en divisjon.
ANNONSE:
Peisbord 800×300

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this