Vonde føtter?

Blatchford og Ortoklinikken på Fjøsanger har kompetanse til å vurdere og gi profesjonell behandling av alle typer fotplager.