innseiling
UNDER PLANLEGGING: – Ny seilingsled til Bergen er prioritert i NTP 2014-2023, med oppstart i 2017, sier John Erik Hagen. (Foto: Kystverket)

Nå planlegges seilingsleden

Del artikkelen i Sosial medier

Etter at Askøybroen stod ferdig i 1992, har innseilingen til Bergen vært begrenset til skip som ikke stikker høyere enn 63 meter. Bergen har derfor ventet lenge på en alternativ seilingsled, uten at det har skjedd noe særlig mer forpliktende enn politiske løfter. Men nå skjer det noe.

– Tiltaket er under planlegging, bedyrer John Erik Hagen, regiondirektør for Kystverket region Vest.

Han forklarer at det først må avklares om tiltaket vil gi en tilstrekkelig sikker farled for cruiseskip i størrelse Freedom-klassen. Derfor gjennomføres det nå risikoanalyse og testing i simulator.

Åpner for statlig regulering

Kystverket har tildelt Simsea oppdraget med å modellere og simulere den nye farleden. Oppdraget innebærer modellering av seilingsområder, merking og skip som skal brukes til testing av planene. Den nye farleden skal kunne ta i mot både cruisefartøy og tankskip av en viss størrelse.

– Det jobbes nå med å ferdigstille planen.

Det foreligger også utkast til samfunnsøkonomisk analyse (SØA). Denne skal gjøres ferdig etter at resultatene av risikoanalysen og simulatortestingene foreligger. Et annet viktig punkt er å få på plass reguleringsplan for Meland kommune.

– Forslag til reguleringsplan vil bli sendt Meland kommune når SØAen er ferdig, sier Hagen, og legger til at departementet har åpnet for statlig regulering.

Oppstart i 2017

– Det jobbes nå med å ferdigstille planen, sier Hagen.
Tiltaket er prioritert i NTP 2014-2023, med oppstart i 2017. Seilingsleden er også tatt med i plangrunnlaget for NTP 2018-2029 (under korridor 4, bundne prosjekter), som ble lagt frem i slutten av februar.

Den opprinnelige planen var å legge den alternative seilingsleden over Herdlaflaket og gjennom «Det Naue» videre til Bergen. Stortinget stanset disse planene i 1995, siden det ville innebære å grave ut lei over et vernet naturområde.

Etter en utredning i 2004 ga Kystverket råd om heller å ruste opp den eksisterende seilingsleden gjennom Skjelangersundet, med utsprengning ned til en dybde på 14,5 meter, og med bredde på 200 meter.

Møtt med protester

Også denne planen ble møtt med protester. Naturvernforbundet stilte seg kritisk, kommunestyret i Meland var skeptisk, og Fylkesmannen hevdet at sjansen for alvorlige skipsforlis ville øke. Ny seilingsled via Skjelangersundet ble derfor ikke prioritert i Nasjonal Transportplan for 2006-2015, men kom tilbake på kartet i inneværende transportplan.

I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 ble det satt av 19,3 milliarder kroner til effektivisering av sjøtransporten i Norge.

– Vi ser i dag at de største cruiseskipene ikke kan anløpe Bergen fordi Askøybrua er for lav til å seile under. Dette må vi gjøre noe med, for slik kan vi ikke ha det i kystnasjonen Norge, sa kystdirektør Kirsti Slotsvik da transportplanen ble lagt frem i fjor sommer.

 

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this