pontoppidan1
NY BOK FRA GINA DAHL: «Biskop Pontoppidans brevbok 1751-1753» er skrevet av religionshistoriker Gina Dahl som en del av det bokhistoriske forskningsprosjektet Literary Citizens of the World (LitCit), og er finansiert av Norges Forskningsråd. (Foto: Marianne Herfindal Johannessen)

Brev fra biskopen

Del artikkelen i Sosial medier

Arkivverket inviterer i morgen til lansering av religionshistoriker Gina Dahls nye bok, som omhandler Erik Pontoppidans brevveksling fra tiden han var biskop i Bergen.

Erik Pontoppidan (1698-1764) ruver i den dansk-norske kirkehistorie. Både som teolog og historiker satte han et sterkt preg på samtiden, ikke minst gjennom sitt store og varierte forfatterskap.

Han skrev blant annet katekismeforklaringen «Sandhed til Gudfrygtighed» (1737), som ble gjort obligatorisk i all konfirmasjonsundervisning, og er også kjent for boken «Forsøg paa Norges naturlige Historie» (1752-1753) – der han blant annet hevdet at Nordsjøen er rik på olje – et storverk om norsk natur og landets innbyggere som også ble oversatt til engelsk og tysk.

pontoppidan2
AKTIV BREVSKRIVER: Erik Pontoppidan (1698-1764) er en av de viktigste skikkelsene i dansk-norsk kirkehistorie. Embetskorrespondansen fra tiden hans i Bergen belyser alt fra biskopens forfatterskap og innsats for skolevesenet til krangling med korrupte embetsmenn.

I 1747 ble Pontoppidan utnevnt til biskop over Bergen stift, og ankom Bergen sommeren 1748. Her var ingen oppgave for liten for den nyslåtte biskopen.

Han tok fatt i alt fra problemene med tette lydhull i domkirketårnet og innlemmelser i fattighusene til tiendespørsmål, ansettelsen av geistlig personell og korrupsjon ved offentlige stiftelser.

Pontoppidan var også svært aktiv når det gjaldt utviklingen av skolevesenet i Bergen stift.

Embetssakene han arbeidet med ble alle nedskrevet, og i årene frem til han reiste tilbake til København (1754) førte han en enorm embetskorrespondanse.

Denne er sirlig innført i brevbøker, også kalt kopibøker, som i dag befinner seg ved Statsarkivet i Bergen, og er nå for første gang gjort tilgjengelige i Digitalarkivet.

Bokutgivelsen «Biskop Pontoppidans brevbok 1751-1753» inneholder avskrifter av sentrale deler av den offisielle korrespondansen fra Pontoppidans bergensopphold, samt en komplett avskrift av brevboken for årene 1751-1753.

Boken er også utstyrt med et nærmere åtti sider langt forord som utdyper Pontoppidans opphold i Bergen.

Et av temaene som behandles i forordet er naturlig nok Pontoppidans rolle som forfatter og bokformidler, da flere av brevene i materialet omtaler biskopens forhold til trykkerne, samt hans innhenting av subskripsjoner og videresalg av bøker.

Hvordan biskopen brukte sitt nettverk til å skaffe seg materiale til blant annet «Norges naturlige historie» omhandles også i brevmaterialet, og det samme gjør anvisninger om hvor mye av katekismen hans de unge med store lærevansker egentlig trengte å lese for å kunne stille til konfirmasjon.

Brevmaterialet viser også at Pontoppidan ga hjelp til andre forfattere som trengte gjennomlesing og kommentarer på sine manuskripter.

Tirsdag 3. desember kl. 14 feirer Arkivverket (Årstadvegen 22) Bokåret 2019 med lansering av Gina Dahls bok «Biskop Pontoppidans brevbok 1751-1753». Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Del artikkelen i Sosial medier

Magne Fonn Hafskor
Journalist i Bergensmagasinet. Send meg en epost

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this